A legtöbb szemlélő számára a népi motívumok indák, levelek, virágok kacskaringózása. Jó esetben elidőzünk egy-egy gazdagon hímzett, faragott kézi alkotás előtt, megcsodáljuk és odébbállunk. Rosszabb esetben szemet sem vetünk csodálatosan mintázott, ősiségünket szimbolizáló és mindemellett komoly üzeneteket magukban hordozó tárgyainkra. Bizony sokan nem is sejtjük, miféle ősi titkok, üzenetek rejtőznek a motívumokban.

nepi motivumokSokszor még a népi kézműves munka alkotói sincsenek tisztában a motívumok üzeneteivel. Feladatukat viszont ősi törvényeink szerint, rendíthetetlenül teljesítik: szakrális üzeneteket jelképek, motívumok formájában terjesztenek, ősi hagyományainkat, vallásunkat és szokásainkat örökítik meg generációkon keresztül.

A növényi ornamentika legfontosabb motívumai és alapkompozíciói az ókori civilizációkban jöttek létre, a növénytermesztés eredményességét célzó mágikus kultikus szereppel. A kezdetben természethűségre törekvő növényábrázolásokat esztétikai igénnyel a legalapvetőbb jegyekre redukálva, kristályosították ki a növényi ornamentika motívumainak évezredeken át továbbélő alaptípusait. A növényi ornamentika több, mint egyszerű népi alkotás.

himzett parna

A növényi elemekből álló motívumok egységes ornamentummá komponálása önmagában is élő, alkotó folyamat, szabad formálódás, s szemlélője számára a jelentés is úgy bomlik ki, mint ahogy egy növény nő: élettel telik meg, teremtődik. Az ornamentika maga is szimbólum: ebben az értelemben pedig már nem díszítésről beszélünk, hanem a folytonosságról, hiszen fizikai és szellemi értelemben egyaránt a kultúra és az örök lét folyamatossága valósul meg. A növényi ornamentika a szakralitás érvényesítésére, az ősi világ, a paradicsomi állapotok harmóniájában való feloldódásra áhítozó törekvést jelzi, ébren tartja a természethez való kapcsolódás, a természeti rend velünk született igényét és lehetőségét.

kopjafa (2)A kézimunka, fafaragás virágmintáinak egy része a természetből merített, másik része a fantázia szüleménye. Van, aki inkább a természetes virágelemeket részesíti előnyben a művészetében, és van, aki eltávolodik a megszokott, kötött formáktól és szívesen használ csak a képzeletben kitalált mintákat. Mivel meg vannak egymással harmóniában, közösen szoktuk őket használni.

Tulipán : Az egyik legrégebbi díszítőelemünk, a népi művészetünk leggyakrabban alkalmazott motívuma. Kimondhatatlanul sok formája, változata van, már maga is egy kompozíció, ugyanakkor áttételes jelképként is kiválóan használható. Szirmai hasonlítanak a női test kontúrjához, ilyen esetben a nőiességet, termékenységet jelképezheti, de jelentheti a feltárulkozást, a befogadást is. A szív és a tulipán együttes előfordulása szerelmi üzenetet, kapcsolatot mond el, a tulipán a nőt, a megfordított szív a férfit ábrázolja. A megfordított szívet „tökös” mintának is szokták hívni a formájából kiindulva, innen a jelentése is. Tulipánokkal, más motívumokkal kiegészítve utalhatunk életkorokra, életkori sajátságokra, jellemekre, emberek közötti kapcsolatokra. Tulipánhoz hasonló motívumok néha kialakultak állati eredetű mintákból, ilyenek a szarvpárból, mitikus emberekből és állatokból kialakult motívumok.tulipan 2 (2)Villás tulipán – hegyes tulipán – lándzsás, facsart tulipán: 10-12 éves lány – 13-15 éves lány – 16-17 éves leány

tulipan 3 (2)lándzsás tulipán – terhes asszony – terhes asszony

tulipan 4Szegfű : a magyar népművészet másik kedvelt virága, rengeteg változata létezik. A férfi jelölője, komoly szeretőnek, férjnek kijáró minta. Térben magasabban szokott állni a kompozícióban, mint a többi virág.szegfu (2)Rózsa : Középkori eredetű, szintén gyakori minta a népművészetünkben. A rózsa is áttételes jelkép, utalhat a napra, lehet óvó és termékenységvarázsló szerepe, de kifejezhetjük vele a kiteljesedett szerelmet is nemtől függetlenül. Szembetűnő a sötét-világos váltakozásai is, amit, mint már tudjuk, időben kell értelmezni, a periodikus ismétlődés az idő múlását szemlélteti, ami itt saját magába jutva vissza az örökkévalóságot hirdeti.

rozsa (2)Rozetta : Kör alakú, legkönnyebben ékrovással készített díszítmények. Az alapja általában hatszögű, de lehet 8, 10, 12 szögű is, sőt a székelyek még 7 szögűt is faragnak. Lehet őket pozitív vagy negatív változatban is faragni (ez azt jelenti, hogy a minta emelkedik ki vagy a háttér). Ezek a díszek lehetnek a kozmikus világ szimbólumai, megjeleníthetik a napot, gyógyító erőt is tulajdonítottak neki, de adott estben a férfi jelölője is lehet.rozetta

rozetta 2Rozmaring :. A páros levelek akár önállóan, akár más virág szárán előfordulhatnak. Kompozíciókban általában a vázat adják, vagy az egyes motívumokat kötik egybe. A faág és levele (nem csak rozmaringlevél, de általában az) együtt szerelmi, ritkábban anya-lánya kapcsolatot jelent. Külön, pedig első esetben valamilyen okból ideiglenesen vagy véglegesen elválasztott párt jelöl, második esetben pedig az anyjától elválasztott menyasszonyt.rozmaringLiliom : Szerepe gyakran ugyan, mint a tulipánénak, mivel rokon növények, de jelentheti még az ártatlanságot és a halhatatlanságot is. Az összes eddig felsorolt és az ezután következő motívumkategóriákra (tulipán, szegfű, stb.) igaz, hogy más jelképekkel gazdagítva jelenik meg az alkotásokon. Ha megfigyeljük a harmadik rajzot, jól látható, hogy a bibében (a virág ivarszervében) egy szilvamagmotívum található. Ez a női termékenység jelképe. E motívum körül fekete köröket találunk, ami nem más, mint a magok, a bibe tetején. Egy pedig az ivarszervből kikerült, „megszült”, ez pedig egyértelműen a nappal, tehát egy férfivel azonosítható szimbólum.

liliomGránátalma : A név itt félrevezető, hiszen ennek a jelképnek semmi köze sincs a gránátalmához, csupán csak hasonlít rá. (Az elején erre utaltam, mikor azt írtam, hogy technikailag csoportosítom őket). A motívum kerek, belseje rácsos, tagolt vagy félkörökre osztott, a termékenységet szimbolizálja. Ezt a jelentést tovább fokozza az 1. rajz körül található termékeny magok, melyekből jelentős „dolgok” nőhetnek ki, vagy a következő rajzban található még nem termékeny, de valószínűleg majdan szintén hasznos „dolgokat” hordozó éretlen magok, és az összes motívum tetején lévő lángnyelvek, amelyek, mint a tűz egyik megjelenési formái, ősi termékenységi jelképek.

granatalmaSzilvamag és fordított szív : A férfi nem jelölője a fordított szív, a „tökös” minta, ennek női megfelelője a szilvamagmotívum. Ezek beszédes motívumok, mivel a nemi szervek és ezek a minták között nagy a hasonlóság.

szilvamagVirágtő: Ez az alábbi motívumoknak az a része, amit cserépnek mondanánk. Ennek a motívumnak termékenység jelentése van, a cserép maga a termékenység magában is, de eredetét megvizsgálva (a 2. rajz alja ősi virágtő motívum) megfigyelhetjük, hogy hasonlít a női nemi szervre, ami a legtökéletesebb termékenységi szimbólum.

viragtoIndák és különböző levelek : a leveles, néha tüskés indák fokozzák a kompozíció hatását a burjánzásukkal . S-alakúan kunkorodó levélformák az állatok szarv-alakjaiból keletkezhettek, de később elnövényesedtek. Az indák felfelé törő irányúak, melyek az élet folytonosságát, a lélek felemelkedését, a léleknek holta után az istenhez vezető útját jelképezi.indakÉletfák (lélekfák, világfák, istenfák) : nagy múltú jelképeink, az ősi hitvilágunkból erednek ezek a motívumaink. A világfa, istenfa e régi hit világábrázolását rejti: a világfa köti össze a túlvilágot, e földi világot, és az alvilágot, e fa ágai a Nap (a férfi), a Hold (a nő szimbóluma) között ott van . A régi hiedelem szerint mindenkinek van saját lélekfája, ezeket a tulipános ládák belsejébe faragták, írja a Nemes Sándor fafaragó.

Az életfák életfolyamatokat ábrázolnak egy mintába sűrítve. Az első rajznak az olvasata lehet a következő: egy „tökös” minta látható legalul, ami a férfi jelölője, ebből kiágazik öt jelképcsoport, melyek szintén könnyen azonosíthatóak, ha ismerjük valamelyest a kopjafákat, a lándzsavégződés (vagy másnéven kopja) a férfi jelölője ezeken a síremlékeken. Eddig annyit tudunk, hogy van egy apa, annak öt fia. Érdemes megfigyelni a téri elrendeződést: a legnagyobb méretű fiú van a legmagasabban, vagyis az öt fiú közül ez vitte a legtöbbre. Mivel ez a fiú méretben nagyobb az apjánál is, feltételezhető, hogy ő a főszereplője ennek a kompozíciónak.

                                                 Magyar Nő Magazin

Hozzászólás

Powered by Facebook Comments

Previous post Csodás magyar siker: legyőzte a világ krémjét a kamionversenyző
Next post Magyarország meseszép vízesései

One thought on “Népi motívumaink üzenete”

  1. Oszt az “Istenadta nép” hun vót ez idő alatt? Aludt? akkó b@… meg a tudományát, meg dugja fel magának a sirámait. Nem utólag kéne okosnak lenni, oszt megmondani a frankót, hogy ez se jó.
    Aki alszik az vessen magára, ha alvása közben kilopják alóla az ágyat.
    Cerka

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük