Međugorje – Ahol Mária elérhető 1. rész

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Međugorje /ejtsd: Megyugorje/Nyugat–Hercegovinában Mostartól délre Assisi magasságában helyezkedik el a 43. szélességi fokon.

AZ ELSŐ JELENÉS

(1981. június 24.)

1981. június 24-én két leány – a 15 éves IvankaIvanković és a 16 éves Mirjana Dragičević – a Bijakovići /Bijakovityi/ faluból délutáni sétára indultak a nagy hőségben. A házakon túl a Crnica hegy felé vették az irányt. Visszafele jövet Ivanka felpillantott jobbra a Podbrdo hegyre, s egy fényben ragyogó, fiatal nő alakjára lett figyelmes.

– Nézd, ott a Szűzanya!

– Még mit nem! Miféle Szűzanya? –szakította félbe Marija, aki oda se nézett s haladt tovább.

A falu szélénél a 13 éves Milka Pavlović-tyal találkoztak, aki megkérte őket, hogy segítsenek neki a juhokat haza hajtani. Ivanka megkérteőket, hogy előtte nézzék meg azt a helyet, ahol ő a Szűzanyát látta. Mikor odaértek mindnyájan látták a csodálatos nőalakot.

Mirjana megjegyezte, hogy a ruhája nem ebből a korból való s, hogy gyermeket tart a karjában. Ivanka már ekkor biztos volt benne, hogy a Gospa /Goszpa/ azaz a Szűzanya áll előttük. Miközben a hölgyet figyelték, megérkezett Vicka – a 17 éves Vida Ivanković – s Mirjana így szólt hozzá:

-Nézz oda, ott van a Szűzanya!

Vicka azonban oda se pillantva leszaladt a faluhoz és sírva fakadt, hogy társai ezzel viccelődnek. Később Vicka összeszedve bátorságát két fiú – a 20 éves Ivan Ivanković és a 16 éves Ivan Dragičević társaságában visszatért és ők is látták a tüneményt.

Vicka tisztán látta a nőalakot, aki ezüstös szürke ruhában égszínkék szemekkel, kicsi szív alakú szájjal, fehér fátyollal állt, mely alól fekete hajtincsek bukkantak elő. Arca szabályos rózsaszín és feje körül 12 csillagból álló „korona” lebegett, gyermekét pedig fátylával takarta. Lábát hosszú ruha fedte, s puha felhőn állt, mely kicsivel a föld felett lebegett.

Hív bennünket! Ki mer közelebb menni?

Egyikük se mert, és a jelenés eltűnt.

Otthon lelkendezve mesélték mindenkinek, mit láttak, de a szülők megfontoltságra intették őket:

Hallgassatok gyerekek, és ne játsszatok ilyen dolgokkal! Tiszteljétek a Szűzanyát,

és azonnal menjetek el az atyához gyónni.

Mások kinevették, sőt ugratták is őket.

MÁSODIK JELENÉS

(1981. június 25.)

Másnap Ivanka, Mirjana és Vicka fél hat tájban elindultak a Crnica-hegy lábához. Velük ment Marinko,Šito, néhány asszony és gyermek. Csatlakozott Ivan Dragičević is, aki előző este megfutamodott. Ugyanabban az időben, mint tegnap, Ivanka pillantotta meg elsőnek a fényes nőalakot és felkiáltott:

-Ott a Szűzanya!

A velük levő asszony ekkor azt mondta nekik:

– Szaladjatok, hát nem látjátok, hogy hív benneteket!

Az asszonyok csodálkozva nézték a gyerekeket, akik olyan gyorsan siettek felfelé a kövek és bozótok ellenére, mintha egy láthatatlan kéz emelte volna őket oda. Háromszor erős villanás cikázott át a tiszta égbolton,-amit mindenki látott- s ekkor a kis Jakov térdre rogyott és felkiáltott:

Látom a Szűzanyát!

Marija is mellé térdelt, mert ő is látta Máriát, aki most a kis Jézus nélkül jelent meg. A Miatyánkot kezdték mondani, majd az Üdvözlégy Máriát. Mária velük imádkozott, de az Üdvözlégy elején mélyen hallgatott.

Az imák után Ivanka a következő kérdést intézte:

Hogy van az én anyám?

Édesanyád jól van, jól van. Ezután mindnyájan azt kérdezték eljön-e újra.

A Szűz igent bólintott és eltűnt. A jelenés után vették csak észre, hogy Jakov a tüskék között esett térdre, Marija pedig egy darázsfészekre térdelt, de nem volt rajtuk semmiféle sérülés.

Milyen szép volt. Sohasem láttam nála szebb hölgyet. Most, hogy láttam a Szűzanyát azt sem bánom, ha meghalok – mondta a kis Jakov.

Lefelé jövet a hegyről újra meglátták a Szűzanyát, aki mosolyogva ennyit mondott nekik:

Isten veletek angyalaim!

Teljesen biztos vagyok, hogy a Szűzanyát láttam –mondta egy asszony kérdésére.

A gyerekek szerint a Szűzanya 20 évesnek tűnt, nyúlánk, arányos testalkatú, szépségét pedig nem lehetett szavakba foglalni. Hangja olyan csengő hangzású, hogy nehéz elmondani annak, aki nem hallotta. Szeme olyan kék árnyalatú volt amilyet még sohasem láttak.

Ivanka könnyezve jött le a hegyről, mert nagyon meghatotta, hogy édesanyja már a mennyben van.

Vickát hazaérve azon törte a fejét mit is imádkozzanak, mikor legközelebb mennek ki a hegyre. Nagyanyja azt tanácsolta, hogy egy Hiszekegyet és hét Miatyánkot, hét Üdvözlégyet és hét Dicsőséget mondjanak a Szűz hét fájdalmának tiszteletére. Mások azt ajánlották, hogy vigyenek szentelt vizet és hintsék meg a jelenést, mert ha az az ördögtől van, nyomban el fog tűnni. Međugorjeben egyébként is szokás volt minden szombaton szenteltvízzel meghinteni minden szobát, az udvart, az istállót, miközben a háziasszony a Hiszekegyet imádkozta, hogy minden baj elkerülje a házat.

A jelenések másnapján este Vicka rokona, Marinko bement a plébániára, hogy értesítse fra Zrinko atyát, a káplánt mindarról, ami a Podbrdón történik. Az atya nem izgatta fel magát a történteken, hanem nyugodtan válaszolta:

– Akinek megadatott, hogy lásson, az nézze, akinek nem adatott meg, ne nézze.

HARMADIK JELENÉS

(1981. június 26.)

A harmadik napon már tömegesen érkeztek Međugorjeba és egyenesen a Podbrdo felé vették útjukat. Vicka, Jakov, Mirjana, Ivanka, Marija és Ivan, az egész napot várakozással töltötték.

Délután 6 óra tájban elindultak fel a hegyre. Milka is velük tartott abban a reményben, hogy újra meglátja a Szűzanyát, de csak azt látta amit a többi jelenlevő: egy nagy villámot, amely végighasított az égen és összekötötte a mennyet a földdel.

A hármas villanás után a látnokok a Szűzanyához szaladtak és egy nagy kő tövében térdre borultak és hangosan imádkozni kezdtek. A forróság elviselhetetlen volt. A nagy tolongásban valaki még a Szűz palástjára is rálépett, mire ő azonnal eltűnt. Voltak, akik káromkodni kezdtek és rátámadtak a kis látnokokra. Ivanka, Mirjana és Vicka egy kis időre még eszméletüket is elvesztették. Amikor a jóérzésű emberek rendet teremtettek maguk körül és a gyermekek is újra imádkozni kezdtek a Szűzanya is újra megjelent. Vicka ekkor egy kis üveg szentelt vizet vett elő és a Szűzanyára locsolta:

– Az atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ha te vagy a Szűzanya maradj velünk, ha nem, akkor távozz tőlünk!

A Szűzanya kedvesen mosolygott.

– Mondd meg, ki vagy te?! – kérdezte Mirjana.

– Én vagyok a Boldogságos Szűzanya.

Mirjanát boldogság öntötte el és egy éve elhunyt nagyapja iránt érdeklődött.

Azt a választ kapta, hogy jól van, és nem kell aggódnia miatta. Ezután jelet kért, hogy akik nem látják őt azok is higgyenek, de erre nem kapott ígéretet.

Üzent-e nekem valamit az édesanyám? – kérdezte Ivanka.

Azt, hogy hallgassatok a nagymamátokra, legyetek jók, segítsetek neki, mert öreg és már nem tud sokat dolgozni.

Szűzanya, miért minket választottál?

Nem választom mindig a legjobbakat.

Miért jöttél közénk, és mit vársz tőlünk?

Hogy összetartsalak benneteket, mert jó hívők vagytok!

Eljön holnap is?

Ő fejbólintással válaszolt.

Marinkó tanúsága szerint azon az estén mintegy 3000 ember jött el. Akik nem láttak saját szemükkel semmit, azok közül néhányan kábítószereseknek csúfolták a kis látnokokat. Hazafelé tartva a Szűz még egyszer megjelent nekik:

Menjetek Isten békéjében!

Marija a Lokvetina helységnél ismét térdre esett és jelenésében a Szűz a következőket mondta:

Béke, béke, béke! Békéljetek meg egymással, béküljön ki a nép, és béke uralkodjon Isten és az emberek között…!

NEGYEDIK JELENÉS

(1981. június 27.)

1981. június 27-én, a jelenések negyedik napján, a belügyi szervek a kis látnokokat erőszakkal magukkal vitték Čitlukba orvosi vizsgálatokra. Míg a gyerekek vizsgálaton voltak fra Jozo atya megérkezett a plébániára, ahol megtudta, hogy a nép már tömegesen özönlik a faluba, mert a gyerekeknek megjelenik a Szűzanya.

Fra Jozo atya az oltár előtt erélyesen intette a hívőket:

Az egyház nagyon szigorú a jelenések kérdésében, elhatárolja magát azoktól mindaddig, amíg alaposan ki nem vizsgálja az ügyet, és fel nem tárja a teljes igazságot! Mi nem tehetünk mást mint, hogy imádkozunk.

Az ima után kérte a híveket, hogy ne menjenek ki a hegyre, de 4 órakor már mindenki kint volt a hegyen. A ferences szerzetes keserűen állapította meg, hogy annyi tanítás és prédikáció után még mindig mennyire naiv és hiszékeny a népe. Miért keresik mindig valahol máshol a vallási élményeket, és nem magát Krisztust, aki mindig köztük van az Eukarisztiában. Mi haszon van a jelenésből? Gyötörte a gondolat, hogy emiatt nagy botrány törhet ki, ami rossz fényt vet nemcsak a helyi papságra, hanem az egész egyházra is, a kommunisták meg kárörvendve dörzsölik majd a kezüket. Eldöntötte, hogy maga kérdezi ki a gyerekeket, külön-külön.

Délután a szokott időben a hegyre mentek és most már a plébános is velük volt. Marija felkiáltott: Ott van! A gyerekek hihetetlen sebességgel szaladtak a köveken át a jelenés helyére, szinte repültek. Még a plébános sem tudta utolérni őket.

Ekkor az egyik asszony finom szellősuhogást érzett, majd az ég alja a Podbrdón rózsaszínűvé vált, a közepén pedig a Szűzanya fénylő alakja jelent meg.

Ezen az estén is nagy tömeg tolongott, mert a nagy fényességet mindenki látta. Grgo Kozina, aki mindent magnóra rögzített, amit a Szűzanya mondott a gyerekek által annyira közel volt, hogy véletlenül a Szűzanya palástjára lépett. A jelenés megszakadt. Ezután sikerült a népet a gyerekektől hátrább terelni és a jelenés folytatódott. A kis látnokok kérésére mindenki letérdelt. Ezen a napon mintegy 15 000 ember volt a Crnicán. A jelenés után több csodás gyógyulás is történt, melyet fel is jegyeztek a plébánia krónikájában.

Mirjana elpanaszolta, hogy eszement, holdkóros kábítósoknak vádolják őket és segítséget kért. A Szűzanya így vigasztalta őket:

Angyalkáim, igazságtalanság mindig volt. Ne foglalkozzatok vele.

Ezután eltűnt, de a kis látnokok még sokáig együtt imádkoztak a néppel. Lefelé menet még egyszer megjelent nekik, és megígérte, hogy holnap is eljön, s így búcsúzott el:

Kedves angyalaim, menjetek Isten békéjében.

Másnap a vasárnapi mise után az atya kikérdezte Ivánkát az eseményekről:

– Ivanka, tudod azt, hogy sokan, akik elmennek a templom előtt méltatlankodnak amiatt, hogy semmit sem látnak, és semmit sem hallanak. Egyesek nagyon ki vannak ábrándulva.

– Én nem tehetek erről.

-Tudom…de miért nem ad valami jelet?

– Hát, ezt nem tudom. Azt mondta, hogy a nép higgyen szilárdan…

– Én csak azt mondom magának, hogy láttam, és nem érdekel, hogy hisz-e abban vagy sem.

-Majd megbizonyosodik…

– Hallottam, amikor Vicka kérte a Szűzanyát, adjon valamilyen jelet a népnek. A Szűzanya bólogatott a fejével, és azt mondta: „A nép higgyen szilárdan, mintha látna.” A barátokkal kapcsolatban is ezt kérdeztük tőle. Azt mondta, hogy ők is higgyenek szilárdan.

-Te megérintetted-e a Szűzanyát?

– Igen, de az ujjaim elmozdultak, amikor megérintettem… minden ujjam valahogy önmagától visszahúzódott.

Ivan után, aki szűkszavúan igennel és nemmel válaszolt a határozott fellépésű Vicka következett, aki kifejezte szilárd bizalmát a Szűzanya jelenései iránt.

Az ötödik jelenésen többek között a következő párbeszédet rögzítette a magnó:

– Kedves Szűzanya, mit vársz tőlünk?

– Hitet és hogy tiszteljetek.

– Kedves Szűzanya, mit vársz a papjainktól?

– Hogy szilárdan higgyenek, ésőrizzék a nép hitét.

– Kedves Szűzanya, miért nem mutatkozol meg a templomban, hogy mindenki lásson?

– Boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek.

– Kedves Szűzanya eljössz-e újra?

Intett a fejével, hogy igen.

– Kedves Szűzanya, mit szeretsz jobban: ha imádkozunk, vagy ha énekelünk?

– Mindkettőt.

– Kedves Szűzanya, mit vársz a jelenlévő néptől?

– Kedves Szűzanya, adsz-e valamilyen jelet, hogy higgyenek az emberek?

– Menjetek Isten békéjében.

A Szűzanya eltűnt a fényben és a nép énekelni kezdett. A jelenés után egyesek nagyon durva szavakkal illették a kis látnokokat.

HATODIK JELENÉS

(1981. június 29.)

Péter és Pál apostol ünnepén, június 29-én kora reggel megjelent a rendőrség a faluban, hogy a látnokokat a mostari elmebetegek kórházába vigye. Elvitték őket először a hullaházba, ahol kibírhatatlan bűz terjengett, majd bevezették az elmebetegek közé őket. Ezek után vitték el a pszichiáterek elé, akik között beszervezett kommunista ügynökök is voltak.

Az egyik orvosnő ráripakodott a gyerekekre:

– Mi az, még hogy ti akarjátok tönkretenni az államunkat, amelyért mi a vérünket ontottuk?

Te láttad a Szűzanyát? –kérdezték a kis Jakovot.

– Igen.

– És vajon mi mindent tennél meg érte?

– Akár meg is halnék érte!

Az orvos elnémult és nem volt több kérdése. A vizsgálat után a mohamedán orvos megjegyezte:

– Nem láttam náluknál okosabb gyermekeket. Az a bolond, aki idehozta őket. Ezután haza engedték őket.

A délutáni jelenésen mindnyája ott voltak már. A kis süket és béna Danijelt is felhozták és kérték a Szűzanyát a gyógyulásáért.

– A szülei imádkozzanak, hitük legyen szilárd és böjtöljenek. Menjetek Isten békéjében!

Ezután eltűnt. A kis Danijel egy időután pedig teljesen meggyógyult.

HETEDIK JELENÉS

(1981. június 30.)

Kedd délelőtt két szociális munkásnőigyekezte kifürkészni, hogy ki szervezi ezeket a tömeggyűléseket és rávették a kis látnokokat, hogy kocsival jöjjenek velük kirándulni. Ekkor Marija, Vicka, Ivanka, Mirjana és Jakov vettek részt a kis „kiránduláson”. Čapljinába autóztak és üdítővel kínálták a gyerekeket. Még egy játszótéren is megálltak nekik, csak hogy a bizalmukba férkőzzenek.

Fél hét tájban kérték a látnokok, hogy álljanak meg Cernben, de ők úgy tettek mintha nem hallanák őket. Ekkor nagy világosság lett a kocsi előtt, így kénytelenek voltak megállni nekik. A látnokok kiszálltak és a kocsitól nem messze a Podbrdo irányába nézve letérdeltek. A szociális munkásnők látták, hogy a gyerekeknek mozog az ajkuk, de semmit sem hallottak. Azt tanácsolták a gyerekeknek, hogy kérdezzék meg a Szűzanyát, hogy hajlandó-e megjelenni a templomba.

Igen, holnap ebben az időpontban ott lesz a Szűzanya. – mondták a gyerekek.

A munkásnők a plébániára kísérték őket és tanúskodtak a történtekről.

NYOLCADIK JELENÉS

/ Jelenés a templomban, 1981. július 1./

Július elsején, szerdán a látnokok szüleit kora reggel kihallgatásra hívták az elemi iskolába. A belügyesek azzal fenyegették meg őket, hogy a gyerekeket bolonddá nyilvánítják és megtiltják nekik az iskolába járást, ha továbbra sem hagyják abba ezt a cirkuszt. A rendőrök déltájban elvitték Vicka édesanyját, és estig Čitlukba tartották, hogy együttműködésre tudják bírni. A szülők azonban nem ijedtek meg és kitartottak a gyerekek mellett. Délután elvitték Ivankát, Mariját és Vickát. Az autóban megjelent nekik a Szűzanya. Ekkor a gyerekek megijedtek és azt követelték, hogy vigyék őket vissza a faluba. A többieknek ugyanakkor Bijakovićiban volt látomása.

Ezen az estén Jozo atya csodálkozva szemlélte a templomba áramló tömeget. Sokan gyóntak és Fra Zrinko vezette a rózsafüzér imát. Jozo atya beszélt az embereknek Fatimáról és Lourdes-ról, mint különleges mennyei meghívásokról, amely az Istenről megfeledkezett embernek szól.

A jelenés után a gyerekek elmondták a Szűzanya kéréseit, hogy a nép a templomban gyülekezzen és mindennap imádkozzák a Hiszekegyet, hét Miatyánkot, Üdvözlégyet és Dicsőséget.

KILENCEDIK JELENÉS

(1981. július 2.)

Július 2-án csütörtökön a látnokok a templomba jöttek a néppel és imádkoztak a kérés szerint, majd a plébános szentmisét mutatott be. Utána a látnokok tolmácsolták a Szűzanya üzeneteit. Jozo atya 3 napos szigorú böjtöt kért a hívektől, akik meglepetésére egybehangzóan igennel válaszoltak Az atya ekkor rádöbbent, hogy most valami rendkívüli történik a plébánián.

TIZEDIK JELENÉS

(1981. július 3.)

Július 3-án, péntek délután megint megjelent a rendőrség, hogy elvigye a látnokokat, de senki se találtak, mert még időben elmenekültek. Jozo atya épp Istenhez fohászkodott útmutatásért, mikor egy belső hang sürgetően azt mondta neki:

– Menj ki, és védd meg a gyerekeket!

Mikor a templomajtóhoz ment a gyerekek lélekszakadva rohantak hozzá, hogy rejtse el őket valahova a rendőrök elől. Mikor bezárta őket egy szobába kifelé jövet egy rendőr már kereste is a gyerekeket.

A barát azt válaszolta, hogy igen látta őket, de a rendőr mintha nem is hallotta volna tovább sietett Bijakovići irányába. Jozo atya kihirdette a gyülekező tömegnek, hogy a kis látnokok most nem tudnak eljönni. Prédikációja olyan hatásos volt, hogy az emberek nem ismertek rá Jozo atyára. Ez volt az első nap, mikor a kétely elszállt a szívéből az atyának.

Jozo atya

TOVÁBBI JELENÉSEK

Július negyedike állami ünnep volt. Az egyik kommunista felszólalásban a nemzet ellenségeinek nyilvánították a látnokokat, a ferenceseket és a međugorjéiakat. Ennek hatására a nehézségek tovább fokozódtak a látnokok és az atya életében.

A templom előtt megtiltották a parkolást, csak 1-2 km-rel távolabb lehetett csak leállni. Ez azonban csak azt eredményezte, hogy a templomban levők háborítatlanul elmélyülhettek.

A hat kis látnok állandóan cserélték a jelenés helyszínét, hogy elkerüljék a hatóság csapdáit. Jelenés volt ismerősöknél, rokonoknál, de kint a réten és a hegyoldalban is. A Szűzanya mindenhova követte és bátorította őket. A csodák folytatódtak. Többen látták a Križevácon a hatalmas fogadalmi keresztet a tengelye körül forogni. Egy vak idős bácsi visszanyerte látását. Ilyen hihetetlen, de igazolható eseményekre az újságírók is gyorsan reagáltak, ami még dühösebbé tette a helyi kommunistákat.

Egyik reggel a szentmisére készülve fra Jozo atya a plé­bániáról és a templom felé tartott. Az udvarban néhány ma­gyarországi buszra, s körülöttük sok-sok emberre lett figyel­mes. Mindnyájan Križevac felé néztek, s azt állították, hogy látják a Szűzanyát. A barát fel sem tekintett a hegyre, csak ment a templomba és azt mormogta magában, hogy biztos nem a Szűzanyáról van szó, mert az nem tartóztatná fel az embereket a templomon kívül, közvetlenül az istentisztelet kezdete előtt. De nem sokkal később, amikor a sekrestyébő1 kilépve az oltárhoz vonult, megnyugodott a szíve, mert látta, hogy a magyar zarándokok mind bent voltak a templomban szentmisét hallgatni.

A helyi püspök személyesen is elbeszélgetett a látnokokkal és meghagyta nekik, hogy sokat imádkozzanak Isten Anyjához, legyenek alázatosak és őszinték. Fra Jozonak pedig a következőket mondta:

– A hatalom tájékoztató beszélgetésekre hív, fenyegetnek, haragszanak, mert védem Međugorjét. Azt mondták, ha így folytatom börtönbe zárnak.

Július derekán, egyik este a Szűzanya Jakovnak otthon jelent meg, és felszólította, hogy menjen el a templomba és mondja meg az embereknek, hogy együtt imádkozzák a rózsa­füzért.

Azonnal teljesíteni akarta a kérést, de az ajtó előtt ott állt egy rendőr, aki mellett nem mert elmenni. Visszament hát a házba és imádkozott. Öt perc múlva a rendőr elaludt. A kisfiú ekkor kiugrott az ablakon és beszaladt a sekrestyén át a templomba, átfurakodott az emberek között és elbújt az ol­tár alá. Itt hallgatta meg a szentmisét. A szertartás végén meghúzta fra Jozo atya csuháját és odasúgta neki, hogy üze­nete van számára. A plébános felemelte a gyereket az oltár fö­lé, aki bátran és hangosan mondta:

A Szűzanya azt üzeni, hogy most imádkozzátok a ró­zsafüzért. Mindenki együtt!

Miközben a kis Jakisa beszélt, a templomban néma csöndben hallgatták. Mihelyst befejezte, az emberek könnye­kig meghatódva előszedték rózsafüzéreiket. Fra Jozo tovább­ra is tartózkodó viselkedést tanúsított, s nem engedte, hogy az érzelmek úrrá legyenek rajta. Elővette a rózsafüzért és elkezdett hangosan imádkozni. Egyszer csak hirtelen elakadt a szava, és tekintete egy pontba, a har­madik pad fölé szegeződött. Arca sugárzott, amikor néhány pillanat múlva énekre fakadt: Lijepa si, lijepa djeuo Marijo… Majd folytatta a rózsafüzért. Csak néhány leginkább megbíz­ható személynek ismerte el később a barát, hogy egy pillanat­ra ő is látta a Szűzanyát, aki megköszönte neki, hogy meg­hallgatta az imára való felhívását, majd arra kérte, hogy foly­tassák így minden este mindannyian a hívekkel együtt.

Néhány estével később a Szűzanya a templomi jelenés alkalmával a következőt mondta a látnokoknak:

– A rózsafüzér nem felsorolás, számolgatás. A szívvel kell imádkozni. De mielőtt imádkozni kezdtek, meg kell bo­csátanotok felebarátaitoknak.

Ezt az üzenetet a plébános kihirdette az oltárról, amire mindenki elhallgatott és gondolataiba mélyült. Egyszerre csak az utolsó padsorokból egy mély férfihang törte meg a csöndet:

– Én megbocsátok a szomszédomnak.

Mihelyt kimondta e szavakat, az ismeretlen ember könnyekre fakadt a boldogságtól, mert végre megszabadult a felebarátjával szemben érzett a türelmetlenség és gyűlölet bi­lincseitől. Sokan mások is elnyerték a megbocsátás kegyel­mét. Sírtak, megölelték egymást és kölcsönösen megbocsátot­tak egymásnak. Az évek óta haragot tartó szomszédok is oda­mentek egymáshoz az elkövetkező napokban, kezet nyújtot­tak egymásnak, kibékültek. Hamarosan mind az öt falu olyan egységessé vált, mint soha addig.

Alkonyatkor a Križevac felett a derült égen megjelent egy nagy felirat: MIR (BÉKE). Ezt a faluban sokan világosan látták, és mintegy száz ember tíz kilométer körzetben Medugorje környékén. Közöttük volt egy idős hölgy is, aki csak „tűzrajzokat” látott, mert nem tudta kiolvasni a betűket. Írástudatlan volt ugyanis. A plébános is szemtanúja volt a jelenségnek, melyet így írt le:

„A Križevac fölé hirtelen tűzcsóva ereszkedett le. Úgy tűnt, mintha az ítélet napja kö­zelegne, de a csóva hirtelen felirattá vált: BÉKE. A felírat mintegy tíz percig volt látható.”

Többé már senki sem tudta megakadályozni a tömege­ket, hogy Međugorjéba zarándokoljanak, hogy felkapaszkodja­nak a Podbrdóra, hogy szakadatlanul ostromolják a látnokok házait. Belföldről és külföldről egyaránt özönlöttek az embe­rek. A pravoszláv hívők azt kérdezték, hol jelenik meg az Is­tenszülő, a mohamedánok Isza pergamer (Jézus próféta) Any­jának jelenési helye után érdeklődtek.

Mindegyik zarándoknak megvolt a maga elvárása és ké­rése. Papírdarabokra jegyezték fel, latin meg cirill betűk­kel, s odaadták a látnokoknak, hogy továbbítsák a Szűzanyá­nak. A látnokok lelkiismeretesen felolvasták a kéréseket Is­ten Anyja előtt.

Ekkor már kora hajnaltól érkeztek a zarándokok Bija­kovićibe. Vicka hosszú órákat töltött házuk erkélyén, s fárad­hatatlanul magyarázta a népnek, milyen szép a Szűzanya, hogy mindannyiukat szereti, és valamennyiüket saját gyer­mekének tekinti, hogy azt kéri, imádkozzanak, böjtöljenek, béküljenek ki egymással és térjenek meg.

Meggyógyult egy pravoszláv vallású kisfiú is. A csoda megtörténésekor jelen volt egy pap is, aki a látnok Marija előtt méltatlankodott is emiatt. Véleménye nagyon letörte Mirjanát, s megkérdezte a Szűzanyát, van-e valamilyen üze­nete a lelkiatya számára. Ezt a választ kapta:

– A szakadást ti magatok okoztátok a földön! De vala­mennyien gyermekeim vagytok, és Isten egyformán szeret benneteket.

Habár nem minden ember foglalta írásba međugorjéi él­ményeit, mégis – minden túlzás nélkül – elmondható, hogy velük is hasonló dolog történt, mint az egyik tisztelendő nő­vérrel, aki Marija Pavlovićházá­ban szállt meg. A nővér nemcsak arról győződhetett meg, hogy a látnok milyen egyszerű és ájtatos lány, hanem arról is, hogy a Szűzanya ezen a közönséges leányon keresztül hív minden embert az életszentség útjára. Sokan éltek át olyan belső élményeket, melyeket sokan így fogalmaznak meg:

„Hályog hullott le a szememről, és most világosan látom, hol vagyok, ki vagyok, és merre kell mennem.”

Az emberek sokasága, amely a jelenések színhelye felé tartott, már kora reggel nagyobb volt a szokásosnál. Az elvi­selhetetlen forróság – árnyékban mért 35°C- ellenére felmen­tek a hegyre.

Voltak közöttük nők magas sarkú cipőben, akik már a hegy alján levették lábbelijüket, és mezítláb folytatták az utat. Az égető napsütésben órák hosszat, étlen-szomjan vártak a zarándokok a jelenésre. Amikor vége lett, vissza­mentek a faluba, s vizet kerestek. A parasztok nemcsak vizet adtak nekik, hanem bort és kenyeret is, és mindent, amijük csak volt. Isten gondviselésének köszönve ebben az évben bő­ven termett a föld, s volt miből mit adni. Međugorjéban ekkor még nem volt vízvezeték, hanem esővizes tartályokból itták a vizet. S ez a víz bizony gyorsan kiapadt. A parasztok a falvakban arra kényszerültek, hogy tartálykocsikkal vásárolják a vizet. Akik a híd kö­zelében laktak, csövet húztak az út széléhez a tartálykocsi­ból, és megnyitották a zarándokok számára. Bijakovićiban Marinko Ivanković hét tartályt is vásárolt, és ingyen osztotta a vizet. Az egyik jelenés alkalmával a Szűzanya megkérte a látnokokat, hogy vezessék hozzá Marinkót. Átölelte, megcsó­kolta és azt mondta, kevés olyan ember van, mint ő, majd pe­dig külön áldásban részesítette. A messziről jövő embereknek éjszakai szállásra volt szükségük. A međugorjéi plébánia falvaiban akkortájt egyet­len vendégszoba sem volt. Ennek ellenére, a hívek befogadták a zarándokokat házaikba. Amikor azok is megteltek, a vendé­gek a folyosókon és az udvarokban aludtak, ami nem is volt túl nehéz, hiszen nagy volt a forróság. A látnokok házai is megteltek zarándokokkal. Nem sok ház dicsekedhetett fürdő­szobával, így az udvari árnyékszékeket használták. Jakov egy kicsiny helységben húzta meg magát anyjával, amely konyhá­ul is szolgált. Náluk az emberek az ajtó előtt és az udvaron aludtak. Minden ház nyitva volt, senki sem zárta kulcsra aj­taját. A bijakovićiaknak, vagy a környékbeli falvak lakosai­nak eszükbe se jutott, hogy megfizettessék az éjjeli szállást, az elfogyasztott ételt vagy az italt. Boldogok voltak, hogy te­hetnek valamit azokért, akik eljöttek hozzájuk és megosztot­ták velük az elsőjelenések leírhatatlan boldogságát.

A kis Jakov házában, akinek az anyja napszámból ten­gette életét, egyszer egy zágrábi pap szállt meg. Kihasználta az alkalmat, s amikor a gyerek másfelé nézett, pénzt csúszta­tott a terítő alá, hogy legyen pénzük, ha szükségük lesz rá. Jakov észrevette és visszaadta a pénzt a papnak, nem akarta elfogadni még az anyja számára sem.

Egy júliusi éjszaka egész ci­gány nemzetséget láttak, akik lehajtott fejjel térdeltek a templom előtt. Azokban a napokban nemcsak a hasonló jelen­ségeken csodálkoztak el a helybeliek, hanem azon a mohame­dán zarándokon is, aki térden állva tette meg az utat a postá­tól a templomig. Világos volt, hogy az idejövők többségének mély élményekben volt részük, hogy komolyan önmagukba fordultak, mégis akadtak olyanok is, akik hivatalból vegyül­tek el a tömegben. Ezek a titkosrendőrség polgári ruhába öl­tözött tagjai voltak. Figyelmesen követték az eseményeket, és biztosak voltak benne, hogy leleplezik és meghiúsítják a ba­rátok népámító tevékenységét. A plébános nagyon jól tudta, hogy állandóan figyelik, s ezért – az esetleges rágalmak elke­rülése végett – prédikációit magnószalagra rögzítette.

Hamarosan beigazolódott, mennyire jó előérzete volt. A „belügyesek” kiragadtak néhány mondatot a július 11-én mondott beszédébő1, s megvádolták fra Jozo ferences atyát, hogy szocialistaellenes tevékenységet folytat. Íme a vitatott prédikáció teljes terjedelmében:

„Ha majd túlságosan kiabálok, adjanak jelet, hogy mér­sékeljen hangerőmet. Mindenekelőtt: Isten hozta magukat eb­be a templomba! Láttam a rendszámtáblákról, hogy nagyon sokfelől jöttetek. Többen közületek bejöttek hozzám, s azt kér­deztétek, mi történik itt. Tegnap és ma számos újságíró járt itt, s a kérdések egész sorát tették fel.

Hogy lehetséges, hogy a falu telefonközpontja éppen egy héttel az események kezdete előtt le­égett? Hogy lehet mégis, hogy egész országotok, sőt még Euró­pa is értesült a dolgokról egyetlen nap leforgása alatt? Az em­bereknek nem világos, hogyan történhetett mindez!

Én azt mondtam, hogy hatalmas reklámot akasztottunk egy helikop­terre, hogy ezzel idevonzzuk az embereket. De amikor az Úr cselekszik, nincs szüksége a mi reklámunkra. Isten észrevétle­nül használja fel az embert, de nem a hatalmasokat, mert „a hatalmasokat” lerántja trónjukról, a „kicsinyeket” pedig fel­magasztalja.Ő az egyszerű embert használja fel, akinek van hite és bizalma, hogy rajta keresztül mutassa meg a legna­gyobb mélységeket és a legnagyobb titkait… Mária is ilyen ki­csiny, jelentéktelen szolgálóleány volt, ahogyan őmaga nevez­te önmagát. Ma este mi azért jöttünk össze, hogy ne úgy tér­jünk vissza, ahogy ide jöttünk. Át kell adnunk magunkat Is­tennek, hogy Ő vezessen bennünket, mint ahogyan vezette a bet­lehemi pásztorokat, és felhasználta őket arra, hogy hirdessék az örömhírt.

Hasonlóképpen a ma esti találkozásunk sem a kíváncsis­kodók találkája, hanem azoké, akik lelkük mélyén keresik az Istent. Ádámtól kezdve minden ember keresi az Istent. Senki sem mondhatja közülünk: leszámoltam Istennel, az élet értel­mének keresésével, kutatásával, mert ez ellenkezik az emberi természettel. Ezért vélekedett az egyik zágrábi újságíró a kö­vetkezőképpen:

„Vajon érzi-e, hogy ez a nép már nem kenyeret kér, hanem értékeket, mégpedig olyan értékeket, amelyek a mennyből, Istentől jönnek? Én nem értek ezekhez a dolgokhoz, mert ateista vagyok, maguk pedig itt majdnem rávezettek va­lamiféle hitre.

Nem mi vezettükőt a hitre. Az ember nem adhat hitet a másik embernek. A hit Isten ajándéka, és azt csak Isten adhat­ja. De az embernek kell megtennie az első lépést, neki kell kér­nie a hitet, ha el akarja nyerni: kérni magától az Istentől. A történelem tanúsága szerint az emberek gyakran hamis isten előtt állnak meg, sazt mondják: íme, itt van, megtaláltam. Amikor pedig közelebbről megismerik, ezt mondják: tévedtem! Az emberi nem szüntelenül bolyong és botladozik keresés köz­ben. Még a legnagyobb elmék is, akik felfedezték Istent, csak azt mondhatják: megtaláltam az utat. Csak Jézus mondhatta el önmagáról: „Én vagyok az út”. Az emberiség nagyjai is csak az igazság morzsáit találták meg: Platón az emberi lélekkel kapcsolatban, Arisztotelész az Istennel kapcsolatban.

Jézus Krisztus, az Istenember eljött közénk, hogy feltárja előttünk: Ő az út, az igazság és az élet”.

Jézus elveszett, tévelygő gyermekek közé jött és azt mond­ta: „Az Úr lelke nyugszik rajtam. Ő kent föl engem, hogy öröm­hírt vigyek a szegényeknek, hogy megnyissam a süketek fülét, hogy visszaadjam a némáknak a beszédet. Ő küldött engem, hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket, hogy szabadulást hirdes­sek a raboknak, hogy szabadulást vigyek az elnyomottaknak, hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.

Ma este mi jól értjük Jézust! Vajon nem azért jött, hogy kiszabadítson engem és téged, a rabot, aki negyven éve raboskodsz már, hogy ma es­te, vagy holnap elébe térdelhess, és azt mondhassad az Úrnak:

Tördd össze a rabláncokat, nyisd meg a bilincseket, amelyek gúzsba kötik életemet, mert a bűn rossza tart bilincsben. Mert ezt egyedül csak te teheted meg.

Vajon az Úr nem ezt akarja megtenni veled, amikor azt mondja: leveszem rólad a hitetlenség hályogát. Itt majd meg­látsz, itt majd felfedezel, mert itt nemcsak ketten-hárman van­nak jelen az én nevemben. Hiszen sokan vagytok itt, akik együtt imádkoztok. Én veletek vagyok itt az oltáron, az én és a te áldozatod asztalán. Ne félj, nem vagy egyedüli, hiszen a ke­gyelem nagy ajándéka ez. Ezért ismerjük fel Istent mi, a za­rándok egyház, amely állandóan keresi önmagában az Istent.

Ma mindenki felelős a benne rejtőző Krisztus-arcért. Mindenki felelős saját személyének méltóságáért. Ezért nem lehetnek közöttünk,- akik hisszük, hogy Jézus eljött,-vakok, akik nem látnak, süketek, akik nem hallják Üzenetét. Senkit sem akadá­lyozhat meg a gonoszság a felebaráti szeretet gyakorlásában. Senki sem lehet rabszolga, senki sem tartózkodhat más föld­jén, mert a föld a miénk, azoké, akiket Jézus Krisztus megvál­tott saját vére árán, és amelyet birtokba adott nekünk. Azt mondja: még ma százszoros jutalmat kaptok, az örökkévalóságban pedig az örökélet birtokosai lesztek.

A jelen és a jövő ezért azoké, akik hisznek, akik az Úr ke­resztjéből táplálkoznak, akik az oltárról veszik eledelüket, akik evangéliumi igazságokkal táplálják életüket. A jövő és az igaz­ság azoké, akik hallgatják Isten szavát és megváltoztatják életüket. Nem azoké, akik durván megsértik a beszédképesség ajándékát és káromkodnak. Nem azoké, akik visszaélnek kezükkel, nem dolgoznak, és nem újítják meg a föld színét. Nem azoké, akik arra használják szellemi képességeiket, értelmü­ket, hogy tönkretegyék ezt a világot. A jövő azoké, akik hisznek Jézus Krisztusban, s megváltoztatják ezt a világot. És amilyen a világosság a sötétségben, olyan a keresztény ebben a világ­ban. Jézus Krisztus és keresztények nélkül semmit sem érne a világ, mert nem lehetne megmaradni és élni benne. Ugyanak­kor tudatában kell lennünk, hogy igenis felelősek vagyunk ezért a világért, és annak jövőjéért. Az Egyesült Nemzetek Szervezete nem kérdezi a keresztényeket, hogy mit tegyen; a tu­dósok sem kérdeznek bennünket arról, hogy mi a véleményünk az atomfegyverekről.

Hogyan befolyásolhatják hát a kereszté­nyek a világ jövőjét?

A mi erőnk a térdünkben, az imára kul­csolt kézben van; a mi erőnk a kereszt hordozásában van, a mi erőnk magától az Úristentől jön. Nincs más erő, nincs más okosság, nincs más győzelem, mint a győzelem a világ balga­sága fölött mégpedig az alázatosság, a szeretetet és az áldo­zatok által. Ez az az édesítőszer, amely csökkenti a világ kese­rű ízét. Ennek a világnak mi adjuk meg az ízét. Ezért tragikus, ha a keresztények csődöt mondanak…

Mondjunk ellene minden bűnnek. Kezdjünk el úgy élni, mint Isten tanúi ezen a földön.

Amen!”

1981-ben Zanićpüspök egyik beszédében a következőket mondta:

Pavao Zanic

„Mély meggyőződésem, hogy a gyerekeket, akik azt ál­lítják, hogy látták a Szűzanyát, senki sem beszélte rá. Ha egyetlen gyerekről volna szó, könnyen azt mondhatnánk: Ez egy csökönyös gyerek, és a rendőrség sem tud kihúzni belőle semmit. Ha ártatlan, egyszerű a gyerek, ha rábeszélésről volna szó, fél óra alatt mindent kikotyogna. Garantálom és kezeskedem amellett, hogy a papok közül senkinek sem volt szándéka és része sem az eseményekben, hogy emiatt rábe­szélte volna a gyerekeket… Abban is meg vagyok győződve, hogy a gyermekek nem hazudnak. Marad mégis a legkénye­sebb kérdés: szubjektív élményekről van-e szó ebben az eset­ben, vagy pedig természetfölötti jelenségről? Emlékeztetlek benneteket arra, ami az apostolokkal történt, amikor a zsi­dók el akarták őket hallgattatni. Ekkor a Törvény okos és bölcs ismerője, Gamáliel azt mondta a főtanácsnak:

„Ha az emberektől származik, magától tönkremegy, ha pedig Isten­től, akkor senki sem tudja megsemmisíteni…!”

A püspök szavai bátorságot öntöttek a plébánia híveibe, hogy kitartsanak a gyermekek védelmezésében, és hogy nyu­godtan teljesítsék az üzeneteket, amelyeket a Szűzanyától kaptak.

A rendőrség még keményebben üldözte a látnokokat, még pisztolycsövet halántékukra szegezve is fenyegették, hogy megölik őket, ha bármit mondanak a Szűzanyáról. A gyermekeknek azonban ettől is jobban fájtak azok a gyalázó szavak, amelyekkel az elfajult milícia „hivatalból” sértegette anyáikat.

A jelenések elsőtíz napja után, amelyeket általában csak hangszalagok őriztek meg, újabb, egyre gyakoribb jele­nésekre került sor, amelyek kitörölhetetlenül bevésődtek a látnokok emlékezetébe. Gyakran megtörtént, hogy az üldö­zött gyerekekkel valamilyen rejtett helyen találkozott a Szűz­anya. Többé már nem terhelteőket a zarándokok kérelmei­nek és kérdéseinek sokasága. A jelenések megismétlődtek többször is naponta. Rokonaik mesélték, hogy a gyerekek ilyenkor váratlanul letérdeltek ott, ahol éppen voltak, és hangtalanul beszélgettek a Mennyei Anyával. Mihelyt befeje­ződött a látomás, visszatértek abbahagyott munkájukhoz, mintha mi sem történt volna. Csak sugárzó szemükben lát­szott a menny visszfénye.

Az öt látnok –Vicka, Marija, Ivanka, Ivan­ és Mirjanarendszerint a zarándokok rendelkezésére álltak.

Az öt látnok: Vicka, Marija, Ivanka, Ivan­ és Mirjana

és ismétel­ték számukra a Szűzanya üzeneteit, míg a kis Jakov a jelené­sek után egyszerűen „elillant”. Alig várta, hogy kimenjen a le­vegőre. Bent alig lehetett lélegezni a tömeg és a fojtott levegő miatt. A kis Jakov kitalált egy megoldást: a Szűzanya jelen­jen meg mindenkinek, s a nép akkor majd nyugton hagyja őket, viszont mindenki elhiszi, hogy nem hazudnak.

Ivanka, a hegyoldal egyik rejtett helyén, újból édesany­ja felő1 érdeklődött a Szűzanyánál. Azt tudakolta, hogy anyjá­nak szüksége van-e az imákra és a szentmisére. Ezt a választ kapta:

– A te anyád jól van, nincs szüksége többé semmire.

S míg így beszélt, Ivanka édesanyja fehér ruhában, fá­tyollal a fején hirtelen ott termett a Szűzanya mellett. A le­ány úgy látta, mintha élő hús-vér ember volna. Ivankát előbb megcsókolta a Szűzanya, majd az édesanyja is, aki csöndben rámosolygott és tudtára adta, hogy meg van elé­gedve vele.

Július vége felé a Szűzanya „Dicsértessék a Jézus Krisz­tus”-sal kezdte üdvözölni a látnokokat, és velük együtt imád­kozott. Újra megkérdezték, hagy-e számukra valamilyen je­let. Igennel válaszolt, de türelemre intette őket:

– Angyalaim, hiába hagyok jelet, sokak még akkor sem fognak hinni. Sokan eljönnek majd csak azért, hogy tisztele­tüket tegyék. A népnek azonban meg kell térnie és vezekelnie.

A Boldogságos Szűzanyát gyakran faggatták egyes be­tegekrő1, vajon meg fognak-e gyógyulni. Így válaszolt:

– Hit nélkül semmi sem lehetséges. Mindenki meg­gyógyul, aki szilárd hitben él. Isten mindenkinek segít.

A látnokok, amikor csak tehették, otthon vagy a temp­lomban, arra ösztönözték az egybegyűlteket, hogy kövessék a Szűzanya üzeneteit, legalább a legfontosabbakat. Íme a leg­fontosabbak:

BÉKE – Ez volt az első üzenet, amely nagy, aranyozott betűkkel jelent meg az égbolton. A Szűzanya gyakran beszélt a gyerekeknek az államok közötti feszültségekró1, ami katasztrófa szélére sodorja a világot. Békére szólította az egész emberiséget, s azt mondta nekik, hogy imával és böjttel elejét lehet venni a háborúknak. Az igazi béke feltétele a szív béké­je, ez pedig csak az ima által jöhet létre. Ha szívünkben nincs béke, nem imádkozhatunk a világ békéjéért sem. A szív béké­je pedig csak akkor valósul meg, ha imánkban teljesen odaad­juk magunkat Jézusnak. A Szűzanya éppen azért jött, hogy az egész világot Jézushoz vezesse.

MEGTÉRÉS -Szintén gyakran elhangzó üzenet. A Szűzanya szomorúan mondta, hogy sok keresztényben meg­halt az Isten. Gyakran még azok is, akik templomba járnak, csak szokásból teszik ezt. Pedig a keresztényeknek a hit élő jelévé kellene válniuk a hitetlenek számára. Többször is meg­ismételte a látnokoknak:

Kedves gyerekek, mondjátok meg mindenkinek, hogy a megtérés egy egész életen át tart, és hogy ezt Istentő1 kell kikönyörögni.

IMÁDSÁG – A Szűzanya már a második jelenés alkal­mával elfogadta azokat az imákat, amelyeket a látnokok, nagyszüleik tanácsára, elmondtak: a hét Miatyánkot, hét Üd­vözlégyet és hét Dicsőséget és azt mondta nekik, hogy kötele­zően imádkozzák el a Hiszekegyet is, amely a legjobb ima.

Kérte őket, hogy ne szavakkal, hanem szívvel imádkozzák a rózsafüzért. Oktatta őket, hogy a szentmise előtt, előkészüle­tül az Eukarisztiára, imádkozzák el a rózsafüzér két titkát, a harmadikat pedig a mise után hálaadásul, mivel – s ezt is gyakran megismételte a gyerekeknek – mi emberek elfelej­tünk hálát adni. Megmagyarázta nekik, hogy a hit nem élhet imádság nélkül, és azt kérte, hogy az egész világot hívják fel imára. Elmondta, hogy vannak hívők, akik sohasem imádkoz­nak. Pedig az égi Anyának szüksége van az imáinkra, e nél­kül nem tudja megvalósítani azt a célt, amiért Isten elküldte.

A bajban levőkkel kapcsolatban kihangsúlyozta, hogy a súlyo­sabb betegekért minél több embernek együtt kell imádkoznia. A látnokoknak azt ajánlotta, hogy a vele való találkozás előtt időben végezzék el magánimáikat, nehogy elkéssenek a szentmiséről.

BÖJT – A böjt szükségességét akkor említette a Szűz­anya először, amikor a látnokok a kis Danijel gyógyulását kérték. Panaszkodott, hogy a böjt megtartása majdnem ki­aludt az egyházban. Később arra tanította őket, hogy pénte­kenként vízen és kenyéren böjtöljenek. A gyerekek megértet­ték, hogy a böjt és az ima a megtérés elkerülhetetlen eszköze, és a legerősebb fegyver a sátán ellen, aki kihasznál minden alkalmat, hogy az embert rosszra vigye és elszakítsa Istentől. Az egyik jelenéskor a Szűzanya kiemelte, hogy a böjtöt nem lehet alamizsnával kiváltani. Ez csak a súlyos betegek szá­mára engedélyezett, miután meggyóntak és megáldoztak.

KIENGESZTELŐDÉS– Magáról a kiengesztelődés szentségéről a Szűzanya nem mondott semmit, erről más je­lenések alkalmával szólt. Međugorjéban csak azt mondta, hogy az Egyház meggyógyulna, ha a hívek havonta szentgyó­náshoz járulnának.

SZENTMISE -Életünk központjává kell válnia. A szentmisében találkozunk Krisztussal, aki szenvedett és meghalt értünk, és aki a mi Üdvözítőnk, Már kezdetben meg­magyarázta a látnokoknak, hogy a szentmise fontosabb a je­lenéseitől. Buzdította őket, hogy kérjék a Szentlelket, újítsa meg a plébániájukat, járjon mindenki örömmel misére. A szentmise legyen az Istennel való találkozás számukra, mert ha közömbösek vagyunk, hidegen és üres szívvel fogunk vis­sza térni otthonainkba.

A kiengesztelődés és a bűnbánat az a vezérfonal, amely átszövi a jelenéseket. Ezért nem véletlen, hogy a Szűzanya szürke ruhában – a megtérés és a bűnbánat színében – jele­nik meg Međugorjéban. Néhány alkalommal a gyerekeken keresztül azt üzente a papoknak, hogy szilárdan higgyenek, őrizzék a nép hitét, és hogy mindenben cselekedjenek úgy, ahogy az egyház parancsolja nekik.

A jelenések alkalmával a Szűzanya gyakran mutatott szimbólumokat a gyermekeknek, pl. a feszületet, a szívet és a napot, és magyarázatokat fűzött hozzá:

– A kereszt üdvösségetek jele.

– A szív Isten irántatok való szeretetének a jele.

-A világosság Jézus, aki megvilágítja utatokat a hitben. Amikor eltávozott, a szimbólumok egy darabig még ott ragyogtak jelenléte színhelyén, de néha az is megtörtént hogy a szimbólumokkal együtt, vagy azok nélkül, felírat is látható volt:

„Békesség, békesség az embereknek!”

A látnokok gyakran látták, hogy a Szűzanya a kereszt jelével áldja meg a jelenlévőket, és azokat a tárgyakat, ami­ket magukkal hoztak.

Egy napon arra kérte a gyermekeket, hogy tudassák az érintettekkel, a Varasdból érkező jó hívők egy csoportját külön is megáldja.

Időközben az államvédelmi szervek egyre nagyobb nyo­mást gyakoroltak a plébánosra. Informatív beszélgetésekre hívták, fenyegették, azt követelték tőle, hogy mondja azt a népnek, hogy nincs itt semmilyen Szűzanya, semmilyen jele­nések, és a gyerekek egyszerűen csak hallucinálnak. Azt felel­te, hogy nem nyilváníthatja a gyermekeket hazugoknak, hogy neki is szüksége volna nyugalomra, hogy végre tisztán lássa, mi is történik valójában, és ennek megfelelően értesítse az egyházi hatóságokat.

A látnokok mindjárt a kezdetén elmondták, hogy a Szűzanya megígérte: valamennyiükre tíz-tíz titkot fog bízni, amit majd, ha eljön az ideje, közölnek az egyházi hatóságok­kal. Ezután alig néhány hét alatt a Szűzanya mindegyik lát­noknak külön öt-öt titkot adott tudtára, amelyek tartalma különböző jövőbeli eseményekre vonatkozik. Erről a gyerme­kek nem sokat mondtak, így még az időpont sem ismeretes, mikor is kapták meg a titkot. Az egyetlen, amit lelkipásztor­ok és a legközelebbi hozzátartozók megtudtak az, hogy a har­madik titok a következő:

A jelenés helyén majd megjelenik egy tartós, megsemmisíthetetlen jel, hogy így mindenki, első­sorban pedig a hitetlenek is láthassák. Mind a hat látnok tud­ja, hogy milyen jel lesz ez, négyen közülük a megvalósulás dá­tumát is ismerték. Elmondták még, hogy e jelhez majd sok csodás gyógyulás kapcsolódik, és hogy amikor megtörténik, kevés idő marad a megtérésre, ezért már most ki kell hasz­nálni a kegyelem idejét.

Nincs olyan erő,amivel rá lehetne bírni a gyermekeket, hogy bármit is elmondjanak a rájuk bízott titkokkal kapcso­latban. Mélyen hallgatnak arról, amit még nem tudnak, vagy nem szabad megmondaniuk. Gyakran faggatják őket, de min­dig ugyanazt válaszolják:

– A titok az titok.

Azt sem tudják, hogy mindannyian ugyanazt a titkot kapták-e, mivel errő1 egymás között sem beszélnek. Ahhoz, hogy az olvasó ezt helyesen értelmezze, idézni kell a látno­kok egyik vallomását:

„A jelenés alatt mindegyikünk úgy érzi, hogy egyedül van a Szűzanyával. Néha halljuk, hogy mit beszélnek a többi­ek, néha meg nem. Bennünket nem zavar az, hogy a Szűz­anya nem mondja mindegyikünk ugyanazt. Mi boldogok va­gyunk, hogy vele lehetünk, és nem csodálkozunk azon, hogy egyidőben beszélget másokkal is. Ez Isten akarata, számára meg minden lehetséges.”

A jelenések elsőheteiben a Szűzanya bátorította a gye­rekeket:

– Tudom, hogy sokan nem fognak hinni nektek. Tudom, hogy sokakban, akikben most fellángolt a hit, ki is fog hűlni, de ti legyetek kitartóak, és fáradhatatlanul ösztönözzétek a világot az állhatatos imára, a vezeklésre és a megtérésre.

A látnokok valóban fáradhatatlanok voltak a Szűzanya üzeneteinek átadásában, ezerszer megismételték azokat, és örültek annak, hogy a plébánia hívei teljes szívvel azonnal el­fogadták, hasonlóképpen a mezítlábos zarándokok többségé­hez, akik hittel és új reménnyel eltöltve érkeztek Među­gorjéba azokban az első,leírhatatlanul izgalmas napokban. A templom már kora délután megtelt, az előtte levő térség úgy­szintén. Az emberek gyónásra vártak. Fra Jozo atya tízesével hívta kisegítésre a barátokat a humaci kolostorból és a kör­nyékbeli plébániákról. A papok órákon át gyóntattak a temp­lomban, és a templom melletti tisztáson, és csodálkoztak Is­ten nagy tettein. A kiengesztelődés szentségéhez járultak olyanok, akik már harminc vagy több év óta az egyházon kí­vül éltek. Ateisták látták be saját mulasztásaikat, akik már azt is elfeledték, hogy valaha megkeresztelték őket. Arcukon örömkönnyek patakzottak, amikor elhagyták a gyóntatószé­ket, mert Krisztus helytartója által elnyerték a megbocsátást.

Meglepő és igazán megható megtérések, történtek.:

A megátalkodott káromkodó, a szentgyónás után fel­hagy a káromkodással; egy tisztviselő a Szűzanya hívásának hatására megváltozott; a veszekedős és izgága ember rövid idő leforgása alatt alázatos imádkozóvá vált, aki négy rózsa­füzért is elmond naponta; egy részeges, aki azelőtt sehogyan sem tudott lemondani az alkoholról, egyszerre csak elkezdett imádkozni és böjtölni, és teljesen felhagyott az ivászattal.

Soha senki nem lesz képes teljesen számba venni a meg­térések megható eseteit. Azokban a napokban ott kellett vol­na lenni a međugorjéi plébánián, betérni a házakba, elvegyül­ni az emberek között. Minden lépésen megtért emberrel lehe­tett találkozni. Pénteken a falubeliek nem főztek, kenyéren és vízen böjtöltek, Így volt ez a környező plébániákon, és a távolabbi helységekben is, ahonnan a mezítlábos zarándokok Međugorjéba érkeztek. Még sok munkás étteremben, így

Mostarban is, érintetlen maradt ezen a napon az étel. Tudjuk, hogy Boszniában még a bányászok is böjtöltek.

Egyik este Vicka a Szűzanya következő üzenetét továb­bította az egybegyűlteknek:

– Kedves gyermekek, köszönöm, hogy eleget tetteket hí­vásomnak. Éljetek üzeneteim szerint, mert ha nem valósítjá­tok meg azokat magatok, nem tudjátok átadni másoknak sem. Amikor majd hazatértek, ha nem kérdeznek, ne szólja­tok senkinek semmit arról, amit itt átéltetek. Hiábavalók lesznek szavaitok, s azok nem fogják megnyitni legközelebbi hozzátartozóitok zárt szívét. Éljetek otthonaitokban üzeneteim szerint, és a rejtekben imádkozzatok hozzátartozóitokért, mert csak ez hoz gyümölcsöt.

Az állami televízió szünet nélkül támadta fra Jozo fe­rences atyát és a látnokokat, a međugorjéi „veszélyes ellenfor­radalmárokat”. Államellenes feliratokat mutogattak, amelye­ket ők maguk helyeztek el; fiatalokat (titkos ügynököket) mu­tattak a képernyőn, akik tiltott nacionalista dalokat énekel­tek. Az újságokban karikatúrák jelentek meg a Szűzanyáról. Egy tévés csoport Szarajevóból azért jött, hogy felvételezze a látnokokat. A gyerekek elrejtőztek előlük, mert meg voltak győződve arról, hogy gúny tárgyává kívánják tenni őket és látomásaikat.

Az újságírók ezért, nehogy üres kézzel térjenek vissza, felkeresték Jozo Vasilj bácsit, aki kigyógyult vakságából. Elárasztották lehetetlen kérdéseikkel, meg hogy vak volt-e iga­zán, végül azt állították, hogy biztosan csak kitalálta ezt, hogy népszerűséget szerezzen magának. Az öreg nagyon meghara­gudott rájuk, s ezek után senkit sem engedett be a házába.

FÉNYJELENSÉGEK

E felejthetetlen nyári esték egyikén a Szűzanya azt mondta a gyermekeknek, hogy jöjjenek valamivel éjfél előtt egy meghatározott helyre a Podbrdón. Teljesítették is a kí­vánságot, mintegy negyven családtag és jó barát kíséretében. Mindannyian mezítláb mentek a köves út ellenére. Amikor odaértek a megbeszélt helyre, letérdeltek és elkezdtek imád­kozni. Egyszerre csak megnyílt az ég, nagy fényesség áradt az egész hegyre, a gyermekek irányába pedig valamiféle gömb ereszkedett lefelé, ami sok ezer apró csillagra hullott szét, mi­előtt a földet érintette volna. A világosságot sokan látták, még a falu másik szélén is. Ez az éjszakai jelenés negyven percig tartott.

A NAPCSODA

Egy másik alkalommal a késő délutáni órákban a za­rándokok százai néztek a napba, s minden oldalról izgatott felkiáltás hallatszott

– A nap, a nap, nézzétek a napot!

Szabad szemmel lehetett a napba nézni, sokkal nagyobb volt a szokásosnál, teljesen fehér és világos, és saját tengelye körül forgott, először jobbra majd balra, és hintázott. Azután valamiféle fényhullámok törtek ki belőle, amelyek egyre szé­lesedtek. Utána igen fényes fehér sugarak jelentek meg, s amelyek fokozatosan hosszabbodtak. A sugarak egy része el­tűnt az égen, másik részük a föld felé irányult, de mielőtt föl­det ért volna, megtört, és egyenesen a templom felé haladt. A zarándokok megijedtek a fény erejétől, térdre estek és imádkozni kezdtek. Ezek után már csak a nap látszott, amelyet vö­rös gyűrű vett körül, s amely néhány pillanat múlva arany­gyűrűvé vált. Aztán pedig hirtelen minden visszatért a régi mederbe, és ismét nem lehetett többé a napba nézni.Mihelyt megszűnt a vízió, valaki felkiáltott:

– Nézzetek a keresztet a Križevacon!

A kereszt körül valami vöröses köd gomolygott, amely szív alakúvá vált, s a közepén látszott a kereszt. Ez a piros szív lassan leereszkedett a keresztről a hegy tövébe, majd új­ra felemelkedett, és átkarolta a keresztet. Néhány másodperc múlva a szív a Szűzanya alakját vette fel, aki széttárt karok­kal, kissé meghajolva állt. Az egybegyűltek mellett ezt fra Stanko Vasilj és fra Janko Bubalo, két öregebb ferences is lát­ta, s erről írásos jelentést is tettek.

Azokban a napokban, amikor „a menny a földön járt”, sokak azt mondták, hogy hatalmas fénygömböket látnak. Janko bácsi is elmondta, hogy ő személyesen, a házbe­liek mind, és a szomszédok is éjfél előtt egy nagy fénygömböt láttak, amely a jelenések színhelye fölött nyugodott hosszabb ideig. Anica nagyanyó viszont azt mesélte, hogy egyesek ezt láttak, mások amazt, egyesek angyalokat, mások gömböket, ő meg szegényke semmit sem látott, csak a Szűzanyát meg a karján ülő Gyermeket.

A szóbeli tanúságok mellet vannak a jelenségről fényké­pek is. Doktor Skritek Pozegáról érkezett és éppen a jelenés hegyét fényképezte. Több képet készített különböző nézőpont­ból. Amikor előhívta a filmet, az egyik képen a táj helyett egy nő sziluettje, pontosabban egy fátyollal letakart nő profilja látszott. Számára és családja számára ez olyan jel volt, amely arra ösztönözte, hogy megtérjenek, és intenzívebben éljék kereszténységüket.

Egy Sima nevű asszony elmondta, hogy egyszer a határban a szőlőskertjét gyomlálta, s amikor felegyenesedett, tőle mintegy száz méterre ott áll a Szűzanya. Odaszaladt, hogy jobban lássa, de amikor közelebb ért megállapította, hogy csak egy kiszáradt nyárfáról van szó, amelynek fehér kérge a jelenésre emlékeztette a távolból. Megértette, hogy csak kép­zelődik, ami nem is csoda, hiszen dolgozgatva az volt a kíván­sága, hogy bárcsak ő is láthatná a Szűzanyát, s maga elé idéz­te alakját. Amikor ezt elmesélte, hozzátette:

– Nem sajnálom, hogy hittem, és azt sem bánom, hogy nem láttam a Szűzanyát. Nekem sokkal fontosabb az, amit a szívemben átéltem azokban az első napokban. Senki sem tud­ja bemagyarázni nekem, hogy nem történt semmi. Falunk ha­tárában a mennyország jelent meg a földön. A szívem felujjon­gott, valami melegség, kedvesség töltött el állandóan. Üldöz­tek bennünket, megfélemlítettek, de mi mindannyian olyan biztosnak éreztük magunkat, mint a kisgyermek anyja ölén. Mirjanám, ha te itt lettél volna azokban az első napokban! Az emberek éjjel nappal ott haladtak el a házunk előtt, s mentek fel a Križevacra, imádkozták a rózsafüzért és Máriás éneke­ket énekeltek. Százak éjszakáztak a mi házunkban. A népek jöttek mindenfelől, mi pedig úgy fogadtuk őket, mintha test­véreink volnának. Esténként alig vártuk, hogy a szentmisére mehessünk. Sohasem éreztem a fáradtságot. Mindenki vala­milyen jelről beszél. Minek nekünk nagyobb jel ennél az ir­datlan néptömegnél, amely immár húsz év óta télen-nyáron, napról-napra, szünet nélkül végig vonul utcáinkon.

 

Folytatjuk

medjugorjeportal/magyarno.com

Hozzászólás

Powered by Facebook Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Previous post Örök szerelem: 103 éves ara és 101 éves vőlegény, 88 év szerelem után
Next post Sárköz népművészete idén ősszel felkerült az UNESCO szellemi kulturális örökség magyar jegyzékére

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - informatikai jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg. Az internet világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra. A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás