Kína hallgat, de a szép múmiák beszélnek – A titokzatos Tarim-múmiák

Az ujgur főváros, Urumcsi múzeumának földszintjén látható kiállítás a kínai kormányzat határokkal kapcsolatos politikáját tükrözi, amely szerint Hszincsiang mindig is Kína elidegeníthetetlen része volt. Az egy emelettel feljebb található tárgyak azonban másról szólnak.

A 90-es évek elején különös leletre bukkantak a nyugat-kínai Tarim-medencében. A 2000 éves múmiák szőkék és hosszú orrúak voltak. 1993-ban a Victor Mayer professzor által végzett DNS vizsgálatok bebizonyították, hogy a múmiák európai eredetűek. Az i.e. 1000-ből származó kínai források említést tesznek egy kaukázusi népcsoportról, amely a távoli keleten él, de semmilyen információval nem szolgálnak arról, hogyan és miért kerültek ide. Közéjük tartozik a múzeum emeletén látható loulani szépség, az a 3800 éves múmia, amelynek már külső vonásai is azt sejtetik, hogy nem volt kínai. A nő azonban nem volt egyedül: az ország nyugati sivatagaiban az elmúlt évtizedekben közel 200 hasonló múmiát fedeztek fel.

Az ujgurok csak a magyarokat tekintik rokonuknak.

A kínai hatóságoknak sok problémát jelentenek a szeparatista nacionalista ujgur mozgalmak: a testek ürügyén ráadásul komoly vita kezdődött, hogy valójában kinek kellene irányítania a Hiszincsiangi Ujgur Autonóm Régiót. A vitában főként olyan kérdések merülnek fel, hogy ki lakott elsőként ezekben a barátságtalan sivatagokban, és olajban gazdag terület mióta számít Kína részének?

tarim-mumia 4

Az ujgur szeparatisták minden érvelésüket a múmiákra vezetik vissza: szerintük ugyanis azok több ezer éves bizonyítékai annak, hogy a terület az ő tulajdonuk. A külföldi kutatók szerint – a Tarim-múmiák alapján – Hszincsiang mindig is egy történelmi olvasztótégely volt, ahol Eurázsia minden jelentős népcsoportja, és kultúrája megfordult egy ideig. Ez főként a Selyemút korára volt jellemző, amikor a tevekaravánok akár a Mediterráneumig is eljutottak. Ezt állítja a múmiákkal foglalkozó Yidilisi Abuduresula ujgur régész is.

A leginkább bizonyosnak az tűnik, hogy a terület első lakói nyugat felől érkeztek, Közép-Ázsia sztyeppéi felől, vagy még távolabbról, és nem a kínai folyóvölgyek termékeny vidékéről. Az ujgurok szerint éppen ezért a terület mindig is az övék volt, így a múmiák mostanra a nemzeti büszkeség központi elemévé váltak, és a loulani szépségről egy népszerű szám is készült, ami jó darabig vezette a helyi slágerlistákat. A történészek azonban kételkednek, ugyanis az ujgurok a 10. század előtt semmiképp sem jelenhettek meg a térségben.

Loulani szépség
Loulani szépség

Mindennek a kínaiak sem örülnek, hiszen a múmiák megléte nem egyezik az általuk erőltetett, hivatalosnak szánt verzióval sem. Aszerint ugyanis Csang Csian, a Han-dinasztia tábornoka az i.e. 2. század végén vezetett katonai expedíciót Hszincsiangba, és az akkor még lakatlan térség azóta tartozik az országhoz. A múmiák szerint viszont az emberek már évezredekkel korábban megjelentek a térségben, és biztos, hogy nyugat felől érkeztek.

Az persze vitathatatlan, hogy a múmiák felbecsülhetetlen értékű régészeti szenzációnak számítanak. Az Urumcsiban látható holttesteket azonban Kína egyáltalán nem reklámozza, sőt a helyi idegenforgalmat sem népszerűsítik. A külföldi kutatók szerint a kormányzat mintha arról sem akarna tudomást venni, hogy léteznek, mert ez hosszú távon az egész ország történelmének újraírását, és a jelenlegi hivatalos verzió kiigazítását jelentené. Éppen ezért nem egyeznek bele a múmiákon végzett genetikai vizsgálatokba sem, mert az szintén a kínai igényeket áshatná alá.

 

(The New York Times)

magyarno.com

Hozzászólás

Powered by Facebook Comments

2 thoughts on “Kína hallgat, de a szép múmiák beszélnek – A titokzatos Tarim-múmiák

 1. Nemcsak a tarim-múmiák rendelkeznek „európai” y-kromoszóma-jegyekkel, hanem a mai ujgurok mintegy fele még mindig. Ez elég közvetlen, és perdöntő bizonyíték arra, hogy a mai ujgurok a tarim-múmiák leszármazottai. Az mai Európával való kapcsolatukat pedig az jelzi, hogy az én apai kromoszómám egy többszázezres, világméretű adatbázisban a kb ezer kínai minta közül eggyel viszonylag közeli kapcsolatot mutatott, és az ujgur volt. Sógorom genetikai eredménye is hasonlót mutat. Én a szkíta eredetű csoportba lettem besorolva, sógorom pedig a keltába.

 2. A választott nép hazatér. A magyar hon visszafoglalás IGAZ története. Megjelenik majd a tiborcazigaz.blogspot.com-on.Most is találhatók ott írások.
  -Mesélj apó,mesélj!Régmúlt időkről,hunok vitéz tetteiről mesélj!
  -Jól van hát.Üljetek körbe és jól figyeljetek.
  Nagyon-nagyon régen,messze Napkeleten élt egyszer egy fejedelem.Csodálatos nép felett uralkodott,mert nem csak dolgos,serény szántó-vető nép volt az övé,de minden tagja tudott írni-olvasni-mint most mi hunok.Írásuk olyan volt,mint a miénk.Az egy élő igaz Isten volt az Istenük-mit nekünk.
  Nimród fejedelemnek volt két daliás fia;Hunor és Magor.A fejedelemfiak nagyon szerettek vadászni-mint mi.Ha módjuk nyílt rá űzték a vadat.Azon a reggelen is így tettek,amikor egy csodálatos szarvast pillantottak meg.Sem ők,sem kíséretük nem láttak még ily fenséges állatot.Termete,szőrének fényessége,agancsa ág-bogainak sűrűsége fejedelmi kopja végre méltó volt.Követték is nyomait egész nap.Est leszálltával döbbentek rá,hogy mily nagy utat tettek meg,mily messze kerültek otthonról.Megfogadták;reggel haza indulnak.De ahogy a nap megkezdte égi vándorlását,újra megjelent a szarvas.Nem tehettek mást,űzniük kellett.És ez így ment hosszú időn keresztül;este eltűnt,reggel megjelent a fejedelmi vad és a belső késztetés nem engedte sem pihenni,sem hazatérni a fejedelemfiakat..Nem tudták hol járnak,vissza sem találtak volna a szülői házhoz,amikor végleg eltűnt a csodaszarvas.
  Akkor már tudták,hogy Isten küldte el angyalát nekik utat mutatni,akkor már tudták,hogy Istennek célja van velük.El is határozták,hogy nemzetségük szent jelképe ezentúl a csodaszarvas lesz.
  Körülnéztek a földön,ahova jutottak és minél többet láttak belőle,annál nagyobb hálával adóztak Istennek a nekik juttatott új hazáért.Hatalmas hegyek karéjában hegyek és völgyek,zöldellő mezők és háborítatlan erdők sok vaddal,bő vízű folyók,patakok és tavak sok hallal….Az első emberpár égi lakának méltó földi mása
  -És hol van ez a hely apó?
  .-Most térünk vissza oda,csak át kell kelnünk Verecke szorosán.
  De hogy egyik szavamat a másikba ne öltsem,Hunor és Magor jól érezte magát a földi paradicsomban.Az új hazájukat környező országokat is felfedezték vadászat közben.Egy ilyen vadászat alkalmával amikor megpihentek,éjjel gyönyörű énekszót hallottak.Megnézték mi az;hát száz tündér táncolt a tisztáson soha nem hallott csodálatos zenére.Mivel ők is százan voltak,menten el is vették őket feleségül.Hunor és Magor a két legszebbet,Dúl alán fejedelem leányait.
  Így alakult meg belőlük a hun és a magyar nemzet.
  Sok-sok emberöltő után,száz meg száz vagy talán ezer évek múltán nagyon megsokasodott a két nép.[Akkor már nem is két nép volt,hanem egy,hiszen az eltelt idő eggyé kovácsolta őket.] A megszaporodott népnek már szűk volt a hely,ezért egy részük elhatározta,hogy új lakhelyet keres magának.Így is tettek.Idő haladtával a szittya nép belakta az ismert világot.A nemsokára általunk visszafoglat régi-új hazától a befagyott tengerig és messze napkeletre addig a földig,ahol most a monguk laknak.Birodalmuk központja a hanok földjétől északra elterülő hatalmas sivatag szélén volt.Olyan hatalmas ,bátor,harcos nép volt ekkor a hun,hogy a hanok népe is rettegte erejét.A hanok[ma kínaiaknak nevezik őket] császára annyira félt tőlük,hogy sok ezer mérföldes nagy falat emelt ellenük.
  De aztán őseink meghasonlottak önmagukkal,viszály támadt közöttük és szétszakadoztak.Voltak,akik behódoltak a han császárnak,voltak,akik helyben maradtak és beolvadtak a környező népek közé,de a bátrabb,harcosabb,szabadságszeretőbb zöm elindult nyugatra,mert vágyódás sajdult fel szívükben az elhagyott ősi haza iránt.
  Hosszú volt az út,sok népen keresztül vezetett.Ezek között voltak rokon népek és idegen népek.Mind meghódoltak fegyverük erejének.Új,hatalmas hun birodalom alakult a fekete vizű tenger partján,India északi része,Perzsia,a szkíta síkság,az akkor Pannoniának nevezett ősi haza-mind hunok uralta területté vált.Félte hatalmukat a két Róma..Mindkét birodalom adót fizetett a hunok fejedelmeinek,kik közül a legnagyobb Atilla volt,kinek nevét még ezredévek múltán is emlegetni fogják.Nem volt nála nagyobb fejedelem az emberi nem történetében.Szolgálattevő udvari emberei népek fejedelmei voltak,fegyverétől rettegett az akkor ismert világ.Mégis szerény bírt maradni.Bár országába ömlött az arany,egyszerű ruhákban járt,fatányérról evett,fakupából ivott.Uralma alatt ragyogott a legfényesebben a hunok csillaga.De aztán az ő ideje is betelt.[Úgy hírlik,a germánok mérgeztették meg új feleségével,Ildikóval.]
  És újra hatott a turáni átok,fiai összevesztek a hatalom birtoklásán,a nép megoszlott közöttük,hun a hunnak megölő gyilkosa lett.Ezt látva az alávetett népek is fellázadtak,így aztán hamar vége lett a hun birodalomnak.Az életben ,maradtak Csaba fejedelemfi vezetésével visszaindultak hozzánk,akik akkor a Meotis partján laktunk.Úgy beszélik,vagy három ezer hun a Csigle mezején maradt,várva a visszatérésünket..Zatulnak,vagy szikulnak nevezték magukat,hogy a korábbi hódolt népek ne ismerjenek rá minapi uraikra.Megsokasodván azóta is ott székelnek a Kárpátok karéjának keleti végében
  Azóta él minden hun szívében a vágyakozás Atilla országa és a régi dicsőség után.Száz év múlva el is indultak véreink nyugatra,elfoglalták Pannoniát és újra fennen ragyogott a hunok csillaga.Az avarok országa,Avaria Baján kagán vezetésével megint Európa nagy birodalma lett.
  -De apó,hogy lehet az,hogy az a mi hun népünket szabír,szkíta,hun,avar néven emlegeted?
  -Tudjátok kis szógáim,minálunk ,pusztai népeknél,szokásban van,hogy az egész nép a fejedelmet adó nemzetség nevét viseli.Fejedelmünk,Turul-nembéli Álmos fia Árpád a megyeri törzsből származik,így meglehet,hogy idők múltával megyeri nép lesz a nevünk.De attól mi még hunok maradunk..
  Ott tartottunk,hogy Avaria hatalmas ország lett.Erős és gazdag.Aztán a jólét meggyengítette az avarokat.A bor mértéktelen élvezete eltompította szablyáik élét,meggyengült karjaik nem tudták felajzani rettegett íjaikat.Az elpuhult népet könnyen legyőzte az akkortájt alakult frank birodalom.Azt mesélik,a rabló frank fejedelem társzekerek megszámlálhatatlan sokaságával hordatta el az elrabolt avar kincseket.200 év után megszűnt létezni az avarok országa.Az életben maradottak közül sokan hozzánk futottak,de sokan itt várnak bennünket idegen járom alatt.Mi-otthon maradottak-vártuk,hogy lélekszámban gyarapodjunk,hogy elindulhassunk Atilla országába-mert hiszen minden alkalommal a túlnyomó többség indult el Pannonia felé.Aztán végre eljött a várva-várt idő.A 7 törzs fejedelmei vezetésével megkezdte a hazaköltözést,de még Lebediában[egyik törzsfő szállásterületén] a vezérek vérszerződést kötöttek.Álmos,Lebed,Ond,Kond,Tas,Huba és Tétény az itt élő testvérnépek vezéreivel egy serlegbe csorgatták vérüket és esküvel fogadták,hogy amíg Álmos nemzetsége él,mindig abból legyen a nemzet fejedelme.[Álmos fejedelem Atilla véréből származott-ő volt a legméltóbb a vezetésre.]Fogadták;úgy váljon egy néppé a 7 törzs,ahogy a vezérek vére egyesült a serlegben és úgy vegyék vérét annak,aki aki az egyezséget nem tartja be,vagy elárulja népét-ahogy a vezérek vére ömlött.
  Utána még egy darabig gyűjtöttük az erőt,majd közelebb vonultunk az áhított honhoz,egészen az Etil folyó közéig,Etelközig.Innen ki lehetett kémlelni a Kárpát-hazát,valamelyik ott lakó fél kérésére be-becsapva.Közben Álmos fejedelem erői megfogyatkoztak,helyébe fiát,Árpádot választotta fejedelemmé a többi hat törzs fejedelme.
  És nekiindultunk.És most itt állunk új hazánk kapujánál,Vereckénél..

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Previous post Egyetlen hét a természetben hozzáállítja az ember belső óráját a Nap járásához
Next post A Külföldi Magyar Cserkészszövetség a magyar szolidaritás lángjáért

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - informatikai jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg. Az internet világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra. A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás