Ez a Magyarok küldetése

A honfoglalás szót a nyelvújításkor Kazinczy maga is szabadkőművesként, az ő megbízásuk alapján találta ki. A fellelhető korabeli iratok alapján őseink soha nem használták ezt a szót. Mindig hazatérésről, vagy visszatérésről beszéltek.

Az Egyesült Államokban megjelenő tudományos Science folyóirat 2000. novemberben ismertette a genetikai szakterület nemzetközi élvonalának 17 elismert képviselőjének kutatási eredményét.

A vizsgálat kiterjedt az USA-tól Ukrajnáig az európai népek származásának és betelepedési idejének felderítésére.

Megállapításuk szerint a magyar fajra jellemző EU19 gén 35-40.000 éve jelen van a Kárpát-medencében.

Ez a gén a magyarokban 60%, míg a nyugat-európai népekben legfeljebb alacsony gyakorisággal fordul elő. Ez az időtartam megfelel a Homo sapiens első európai betelepedése óta eltelt időnek, melynek kezdetén a Neander-völgyi ember által benépesült Európa.

A magyar a legrégebbi európai génjelző.

A magyarság eredettudata a vízözön korszakáig vezet vissza. A víz okozta pusztulás után újjászülető élet és emberi kultúra forrásának hordozója, közvetítője. Az özönvíz után az elsüllyedt földrész, Atlantisz ősi tudását hoztuk magunkkal a Kárpát-medencébe. Ezért történhetett meg, hogy az özönvíz után az eredendő tudás a Kárpát-medencéből terjedt el a Föld többi tájára.

Josefus Flavius zsidó krónikás (ie. 37-100) a következőket írta:

“Magóg és Gomer népei már a vízözön után itt voltak olyan területen, ahol előtte még senki nem járt. Területük Spanyol-ország déli tájaitól a Don folyóig terjedt. Magóg a róla elnevezett magarokat alapította, a görögök őket szkítáknak nevezik.

Azaz szűzfoglalással, a Vízözön után érkeztünk a Kárpát-medencébe és nem más népektől sajátítottuk ki 1000 évvel ezelőtt a területet!”

Ez alapján történelmünk sem csupán az elmúlt 1000 évből áll!

Atlantis Fotó:haberciden.wordpress.com
 Atlantis Fotó: Haberciden

Xenofon írta:

“Európában az özönvíz óta szkíták uralkodnak.”

J.J. Modi indiai professzor szavai:

Áldottak legyetek magyarok, Atilla király népének egyetlen örökösei! Félszázados tanulmányaim meggyőztek róla, hogy a hunok feltétlenül a magyarok ősei voltak- s így a mai magyarság az ősi szkíta népek egyedüli leszármazottja Európában, mely magyarságnak a történelme a ma élő összes nemzetek legősibb történelme. Kutatásaim alapján a hunokat olyan nemzetnek ismertem meg, amelynek dicsősége a mai szomorú világot is beragyogja. Atilla királyunk a világtörténelem egyik legnagyobb hőse, aki mint igaz hős, lovagias és nagylelkű volt.

Könnyű volt így a Habsburgoknak meggazdagodni és ez által Ausztria gazdaságát fellendíteni, Magyarországot pedig leigázva, kifosztva, szabadságharcát vérbe fojtva nyomorban hagyni.

Ezért ne akarjon ma senki olyan buzgón a nyugat gazdagságához felzárkózni!

Meggazdagodásuk egyik alapja a tőlünk el-és kirabolt kincsek hatalmas készlete, továbbá a magyarság egyedülálló és kivételes tudásának kihasználása és annak kamatoztatása.

És ez nem csak Ausztriára vonatkozik!

Lásd Atilla királyunk több szekér elrabolt avar kincsét, aranyát, melyeket ma úgy mutogatnak a nyugati múzeumokban, mintha az örök időktől az ő tulajdonukban lenne és az ő kultúrájukból származna.

Az orosz területeken feltárt szkíta halomsírokból tömegesen kerültek elő a finom munkával, a korhoz képest a legnagyobb tudással megművelt arany tárgyak, szobrok, ékszerek.

A tuvai halomsírból előkerült több ezer arany tárgyat a század legnagyobb régészeti feltárásának tartják. A halomsír (kurgán) 800m hosszú és 30-50m magas. A lelet együttes egyértelműen igazolja a szkíta származást és a korhoz viszonyított magas fokú és páratlan műveltséget.

A leletek jelentéstartalma a magyar hagyományokat jellemzi: több ezer aranyból készült ló, csodaszarvas, Turul szobor került elő. A szobrok és ékszerek mindegyikét a finom, gondos, nemes kidolgozás, az élettel teli mozgékonyság jellemzi, ellentétben más népek korabeli leleteivel, melyek képtelenek az életerőt tárgyaikban ábrázolni.
A további ásatásokat a nagy mennyiségű kincs miatt fegyveresen őrzik. És ez szintén a mi örökségünk, melyről hallgatnak.

Beszélhetünk továbbá az iraki bombázásokról, a Bagdadi Múzeum kifosztásáról

Sokan nem tudják, hogy a bombázásokkal őseink eddig fennmaradt kultúráját tették tönkre és tüntették el.

A bombázások nem csak a föld színéről, hanem a sivatag homokja alatt is lerombolták a több ezer éves kultúrát.

Első hallásra teljesen értelmetlennek tűnt a sivatag homokjának bombázása. Nem véletlenül irányították a rakétákat mélyen a föld alá.

A Bagdadi Múzeumból teljesen tudatosan, listával a kezükben vitték el és vitették el a lakossággal származásunk és ősi múltunk dicsőségét igazoló emlékeit. Az iraki háború egyik valós célja ez volt.

Irak - Sivatagi bombázások
Irak – Sivatagi bombázások

A magyarság egy része a jelenlegi Irakból származik.

Ottani legközelebbi rokonaink a kurdok. Számos felkelés és a nagyhatalmak számos ígérete ellenére ma sem rendelkeznek önálló állammal.

Az Iránhoz, Irakhoz és Törökországhoz tartozó területeken élő kurdok a legnagyobb nép a világon, melynek nincs hazája.

A szabadságukért harcoló kurdokat a jelenlegi hatalom negatív ítélettel felkelőknek, lázadóknak nevezi.

A Kr. e. 3.800-ban alapított Urusolymot az Egyiptomból kivonuló hikszoszok Urusolyma néven erőddé alakítottak, írja Flavius. (hikszosz = hys-Kos, gis-KUS; királyi szittyák, Kosiak.)

Az eredeti SOLYMA elé Nagy Sándor idejében irtak a ‘Hiero’ (szent) nevet, úgy lett belőle Hierosolyma s abból Jeruzsálem.

Hogy a zsidók hogyan kerültek a mai Izrael (Palesztina) ‘ígéret földjére’, arra ismét Zakar prelátus vet fényt ugyanazon a helyen: valószínű, hogy a hikszoszok (szkíták) Egyiptomra mért súlyos csapásai tették lehetővé a zsidó nép Egyiptomból való kimenekülését és az elpusztított városokban talált aranytárgyak magukkal vitelét.

Ezt a lovas szittya népet követték, azután a zsidók a pusztai vándorlásuk után Kánaánba is, ahol már addig a szittyák jól berendezkedtek, városokat építettek. Hogy miképpen irtották ki fokozatosan a zsidók a szittyákat, arról elég bőséges adatokat közölnek a szentírás könyvei.

Ez egyúttal arra is magyarázatot ad, hogy miért kellett a zsidóknak teljes negyven éven át vándorolniuk a pusztában, amikor a távolság Kairótól Jeruzsálemig légvonalban mindössze 430 kilométer.
Bujkáltak a szittyák elől.

A magyarság egyik feladata a példamutatás

“Egy zsidó megharagudott, amikor meglátott egy halászt a csónakja mellett üldögélni.
– Miért nem mégy halászni? – kérdezte.
– Mert mára már eleget fogtam – felelte a halász.
– Miért nem fogsz több halat, mint amennyire szükséged van? – kérdezte tovább a zsidó .
– Mihez kezdenék a többel? – így a halász.
– Több pénzt tudnál keresni. Hamarosan egész halászflottád lenne, és olyan gazdag lennél, mint én.
Erre a halász megkérdezte:
– És akkor mit csinálnék?
– Leülnél, és élveznéd az életed – mondta a zsidó .
– Miért, szerinted most mit csinálok? – jegyezte meg erre a halász.”

Már fogtam eleget
Már fogtam eleget

Most elsődlegesen egymásnak kell jó példával szolgálnunk.

Megjegyzendő, hogy múltunkhoz hasonlóan, hosszabb távon a jövőben ez más népek számára is feladatunk!

Egyértelműen jelzik a Kárpát-medence történelmi, kulturális, művészeti, népességi egybetartozását.

Mára bizonyítottá vált, hogy területét uralkodóan mindig is magyar génekkel rendelkező emberek lakták.

Hazug az állítás, mely szerint őseink a ma tanított honfoglalás idején érkeztek volna ide.

Magyar Legyen Hited

Hozzászólás

Powered by Facebook Comments

One thought on “Ez a Magyarok küldetése

  1. Imre Kertész Honfitársam.
    Senki nem fog arra kényszeríteni, hogy higgyél valamibe, vagy hidd el, az Isten létezését, vagy, hogy a hitetlenek a Pokolba jutnak a háláluk után. De a hívők a Menyországba. Majd ha odakerülsz, hogy hova kerültél, az e-mail címem vidd magaddal és írd meg, hogy hol kötöttélki. Az Özönvíz ca. 4,000-Bc.történt.De ezt sem kell elhinni. De azt sem, hogy a Sumerian Noah, fából épített egy Bárkát, a világ összes állatainak, páronkint. Ott ahol fa soha nem is volt, cask Bambú. Ebből pedig deszkát fűrészelni nem lehet, üres a belseje. Én egy volt 56-os harcos voltam, ha hissed ha nem én érted is harcoltam, kétszer sebesültem. nézz utána: A Szabadság Parazsa, vagy Eőrsi László A Baross Köztársaság VII.Kerületi Felkelő Csoportok. A hátsó borítólap belső oldalán a fényképem is megtalálhatod. Én hittem 56-ban is és most is, hogy Trianontól megszabadulunk. Én hiszek Nemzetem Inteligenciájában, és abban is hogy mi egy kis Nemzet, Nagy Tudósokat, Híres Találmányokat adunk ennek a Hitetlen Generációnak. Tudod miért mert ha mi rávesszük magunkat arra, hogy ezt megoldjuk, mi azt megoldjuk. Nézd meg a Németeket. Azt hitte Amerika, hogy megölte, hidd el, hogy nem. Mi az Orosz nagy Birodalmat, megöltük 56-után, mi hittünk a magyarok Istenében, és kértük, hogy szabadítsa népünket attól a gonosz zsarnok, hitetlen bandától. Látod, nem hiába hittünk, mert a hitünk, hit és segített. Bár a sebesüléseim fájdalmai még mindig velem vannak, de hiszem majd attól is megszabadulok. Mert Hiszek, hogy megérem azt a napot mikor testvéreink, megszabadulnak, kínzójaiktól, én is Székely-vagyok. őseim „Vingaiak” voltak Arad és Temesvár között van a Város, Istent kérem,hogy vissza kapjuk. Őseim sírnak sírjaikban, mert mi cserbe hagytuk őket. Elrabolt területbe nem tunak nyugodni.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Next Post

Boldog vagyok és Hálás minden napért

hét ápr 15 , 2019
Mi jár a fejemben ? Ha ti azt tudnátok… Ma hajnalban fél 3-kor felébredtem és ami nem szokott ilyenkor megtörténni, alig tudtam visszaaludni. Talán az időváltozás ? Mit gondoltok ? Na de akkor aztán minden, több járt a fejemben, mint kellene. Öröm és bánat, félelem és bizalom, megnyugvás, elmúlás. Van […]

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - informatikai jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg. Az internet világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra. A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás