Akarod látni az aurát?

A mi 3D-s világunk, amelyben élünk, a fény dimenziója. Azért látjuk a matériát,, az anyagot, mert a fény -különféle hullámhosszokon -visszaverődik róluk. Az élőlényeknek, éppúgy, mint a tárgyaknak, van olyan kisugárzása is, amelyet avatott szemek jól láthatnak. Ez az aura, amely finom rezgésű energiamező, s amelyen keresztüláramló gondolataink, érzéseink különféle rezonanciái színessé változtatják azt. A különféle színeknek-megfigyelések szerint- jelentésük van.Megmutatják mentális, fizikai és spirituális egészségünket. Az aura olyan energiamezőkből áll, melyek derékszögben áramlanak egymáshoz viszonyítva.

Az első a testen fel és le áramlik függőlegesen. Ehhez képest derékszögben áramlanak vízszintes irányban a testet körülvevő energiamezők. Vannak a gerincoszlopból és a fejből kiáramló energiahullámok, amelyek az aura külső szélei felé terjednek. Ezek keresztezik egymást és mágneses mezőt alkotnak.

Ha látni szeretnénk az aurát, először is lazuljunk el, ne akarjuk görcsösen, mert úgy sosem sikerül. Legyünk befogadók, bármit is látunk, tapasztalunk, maradjunk kívülállók. Tegyünk úgy, mintha mi csak közvetítők lennénk.

 

1. gyakorlat-A jobb agyfélteke stimulálása 

Csukd be a szemed! Képzeld el magad egy nyugodt, békés helyen legyen az egy gyönyörű, napfényes tisztás, egy templom, vagy egy vízesés, amelyet egy sziklán ülve szemlélsz.

2. gyakorlat-Lásd magad kívülről!

Végy néhány mély lélegzetet ! A levegőt lassan szívd be, közben érezd, hogy áramlik az éltető energia. Belégzéskor feltölti, elárasztja tested a könnyű, pozitív rezgésekkel teli éteri erő. Kilégzéskor elhagyja tested a nehéz, elhasznált, negatív töltésű, felesleges levegő. Lazítsd el izmaid lépésről-lépésre, egészen a lábujjaktól a fejed búbjáig. Ha már teljesen lazának és kipihentnek érzed magad, tudatosuljon benned tested helyzete, lásd „lelki szemeid” előtt, ahogyan ülsz, állsz…stb. Mondd magadnak, hogy amit látsz, az jó, megnyugtató és tökéletes. Ebben az ellezult állapotban gondolatod irányítsd a képzeletbeli környezetedre. Nézz körül, szárnyalj, szemléld meg a tájat, minden apró részletét!

3.gyakorlat-Engedd el a mindennapi gondokat!

Most térj vissza testedhez, érezd a benne feszülő esetleges gondokat, majd fújd ki őket gondolati energiával a testedből. Lásd, ahogy szétárad a sok baj és betegség negatív energiája az éterben, elhagyva tested minden zegzugát. Most lassan mozdítsd meg ujjaidat, majd a többi testrészed. Nyisd ki a szemed! Most már készen állsz az aura érzékelésére.

 

Amikor már nem csak szürkét, hanem a színeket is látod

Vörös

A vörös az energia színe. Ez rokon fogalom az ‘idegi és érzelmi állapot’-tal. Az összes színt beleértve leszögezhető, hogy nagyon sok múlik az árnyalat erősségén, s a szín kapcsolatán más színekkel. Ez természetesen igaz a vörösre is. Ha a sötétvörös van túlsúlyban, s az egyén szeret is vörös ruházatot viselni, akkor bizonyos lehet abban, hogy az illető egyfajta ideges, nyugtalan állapotban van, mely még személyiségének fejlődésére is veszélyes lehet. A szín összetétele is fontos jelzés. a bíborvörös erős ‘én’-t jelent. Azonban a vörös halványabb árnyalata, bár szintén energikus személyre utal, ez a körülmény már sokkal jobban jelzi azt a tendenciát, hogy az egyén megindult az érzelmi egyensúlyának megteremtése felé vezető úton.

Piros

Materialista gondolatok, a fizikai erő színe. Ha zavaros akkor haragot,dühöt,gyűlöletet, agressziót jelez. Zölddel keverve: nyíltság, mások tisztelete.

Világospiros

A piros és a rózsaszín az éretlenség jele. Ugye Ön is észrevette, hogy a tizenévesek milyen szívesen öltöznek korallpirosba vagy rózsa-színbe, s milyen sűrűn használnak ilyen színű kozmetikai szereket?

Sötétrózsaszín

Ez egy nyugodtabb, kontrollált személyiséget fed. A gyöngyházfényű, szivárványszínekben játszó rózsaszín gyakran a szerelmes emberek auraszínét jellemzi. A szerelmesekre mondják is, hogy rózsaszínben látják a világot. Azokkal tehát, akiket szemmel láthatóan túl sok vörös vesz körül, érdemes óvatosan bánni.

Ha úgy találja, hogy vonzódik a vöröshöz feltétlen meg kell bizonyosodnia arról, hogy valójában sokkal többet használja-e ezt a színt, vagy pedig a többi színnel megfelelő egyensúlyban. Ha ugyanis tényleg túlnyomóan ezt a színt használja, akkor ez azt is jelentheti, hogy túlságosan önző és ráadásul érzelmileg is bizonytalan.

A vörös szín összefügg az akaraterővel, a szimpatikus idegrendszer állapotával, s a szexuális összhanggal. Jelent vágyat, kívánságot és sóvárgást.

Narancssárga

A Napnak a színe. Energiát jelent. Persze valószínűleg nem azt a fajta energiát, amelyet a vörös. A narancssárga színű aura hordozói ugyanis sokkal kreatívabbak, mint vörös színű társaik. Ez a szín erős hajlandóságot mutat arra, hogy más színekkel együtt jelenjen meg. Az aranyba hajó narancssárga szín életerős személyt mutat, aki jó önkontrollal rendelkezik. Olyan valakit, aki elvégzi kitűzött feladatait. A szín árnyalatának erőssége is fontos. Például egy sötétbe hajló narancssárga olyan személyt sejtet, aki abban az időben hajlamos a lustálkodásra.

Sárga

A legtöbb pszichológiai forrás megegyezik abban, hogy ez az értelem színe. Azok, akik szeretik ezt a színt, mély gondolatokkal rendelkező emberek. Sokat olvasnak, s minél jobb intellektussal rendelkeznek, ez a szín annál erősebb az aurájukban. Jó egészségi állapot‚ kiegyensúlyozottság jellemzi őket. Kedvesek, barátságosak, szeretnek kirándulni, ezenkívül a társaságot is kedvelik, anélkül, hogy basáskodókká válnának.

Fizikálisan éppen megfelelő az összhang a szimpatikus és a paraszimpatikus idegrendszerük között. A sárga szín azokra jellemző, akik előre igyekeznek abban a reményben, hogy később nagyobb boldogságra számíthatnak. A leghalványabb árnyalatú citromsárga először – mélyebb árnyalatú sugarakkal amint a gyermek elkezd gondolkozni, s elindul az értelmi fejlődése. Ez a jelenség nagyjából hétéves korban játszódik le, habár a korán érő gyermekeknél természetesen korábban is megtörténhet.

A sárga – a tisztán látók szerint – kapcsolatban áll a gondolkozási-, érvelő- és vitázó-képességgel is.

Zöld

Ez a szín mutatható ki az orvosok‚ s a nővérek aurájában, illetve mindazokéban, akik a gyógyítás művészetével foglalkoznak, vagy azzal kapcsolatban állnak. A zöld elsősorban a gyógyítás színe?

A legtöbb esetben a zöld más színekkel is társul, s igen hajlamos arra, hogy különböző árnyalatokban jelenjen meg. Más szavakkal kifejezve ez azt jelenti, hogy a zöld nem mindig uralkodó szín. Ha azonban egészen sok zöld tűnik fel az aurában, akkor ez úgy értelmezhető, hogy az adott személy szeretne hatással lenni másokra, szeretne a saját útján járni. Ellenáll a kívülről eredő változtatási szándéknak. Ha valaki általában nem szeret zöld ruhát viselni, mégis egyszerre elkezd ilyeneket használni, akkor ez abbéli törekvésének a jele, hogy szeretne egészségi állapotán javítani.

Ha a zöld kezd kékbe hajlani, akkor ön olyan emberrel találkozott, aki szívélyes és megbízható. A citromszerű zöld némi álnokságra való hajlamot jelez. A zöld szín gyengül ebben az esetben. A zöld színhez társulhat féltékenységi érzés is. Ez akkor jelentkezik, amikor egy alapvetően sárga színű aurát zöld szín ölel körül. Ekkor két alapszíne van az aurának, mindkettő dominanciára törekedve.

Kék

Ez a szín a szellemi ihletettség színe. Az imádkozók és az elmélkedők színe. A kék – bíborszínű nyalábokkal vegyítve – annak a jele, hogy az adott személynek működnek a természet-feletti képességei. Az önzetlenség színe is.

A sötétebb árnyalatú kék a legkívánatosabb. Betegség idején, kimerült állapotban, az igény megnövekszik e szín iránt. Azok, akiknek kedvenc színük a sötétkék, nyugodt és rendezett környezetre vágynak. Ez egyfajta barométere lehet az adott személy függetlenségének és mutatja a mások iránt érzett könyörületét is. Azok, akik legjobban a sötétkék színhez vonzódnak, megtalálták életük békéjét. Rendszerint a másokon való segítésnek a belső szükségszerűsége tölti el őket. A szociális munkások gyakran vonzódnak a színárnyalat iránt.

Az egyetlen halvány negatív vonása ennek a színnek az, hogy az adott személy hajlamos elkedvetlenedni, s szeszélyesnek lenni. De ennek ellenére a megelégedettség tölti el belső világát legnagyobbrészt.

A halványkék némi éretlenséget tükröz, bár az illető folyamatosan próbálkozik az irányban, hogy eredményeket érjen el az életében – olyasféle próbálkozó típus. Habár a frusztráció változatlanul előfordulhat, ennek iránya azonban úgy alakul, hogy az megfelel az illető számára. A segítőkészséget is jelentheti. Ha valakiben olyan gondolatok támadnak például, hogy szükségét érzi a másokon való segítésnek és ezt ki is mutatja, akkor az aurájában kék sugárkitörések lesznek megfigyelhetők.

Indigókék

Megérzés, érzékenység, hűség, mély érzelmek. Kapcsolatban áll a harmadik szemmel és az agyalapi miriggyel.

Ibolya

Habár ez a szín valamiféle keveréke a vörösnek és a kéknek, mégis az aurában jelentősen eltérő, önálló jelentéssel bír. Az ilyen színű aurával rendelkező személy valószínűleg mélyen vallásos. Olyasvalaki, akit nem von uralma alá az anyagi világ, sokkal inkább szellemi, spirituális. Az igazság után kutatók színe.

A legjellemzőbbje ennek a színnek az eredete – a vörös és a kék keveréke – érzékenységre vall, szoros összhangot jelent az energiával való telítettség és a kutatási igény között, s egyfajta vonzódást érez a mágikus dolgok iránt.

A magasabb egyházi méltóságok ruházata határozottan abba az irányba tendál, hogy sötétkéket viseljenek – bíborba, sötétlilába hajlóan. És ebben a vonatkozásban ismét egy olyan momentumra bukkanunk, ahol a szín az igazi jelentést hordozza. Az ibolya szín kapcsolatban áll a szervezet mirigyeinek működésével is.

Barna

Nem igazán jó szín. Olyanoké, akikben egyfajta bizonytalanságérzés uralkodik el. A tétlenség, a vezetőképesség hiánya, jellemzi a szín hordozóit. Igen gyakran figyelhető meg a lusta emberek aurájában. Néha egy kevés sárga tűnik fel a barna aurában, s ad az illetőnek egy valamivel boldogabb életérzést az egyébként örömszegény életéhez.

Gyakran jelenti az érzelmek elfojtását, ha valaki a barna színhez ragaszkodik környezetében. Egy jelzés lehet ez a szín arra vonatkozóan is, hogy a szervezet érzékelő funkciói rossz hatásfokkal működnek. A barna domináló szín igényt jelent nagyobb belső biztonságra, a másokhoz való tartozásra. Ez az elsődleges színe a Földnek, s utal arra is, hogy vágyódunk egy alapjaiban biztonságos otthonhoz és biztonsághoz, egy helyhez, ahová tartozni szeretnénk.

Szürke

A szín rossz egészségi állapotot tükröz. A színek hiánya az életenergia hiányát is jelenti. Az ilyen emberek kerülik a dolgokba való beavatkozást, „ülnek a kerítésen és figyelnek”, igyekeznek mindentől távol maradni.

Gyakran jelent ez a szín egyfajta nyilvánvaló önbecsapást. Ha megfigyeljük a divat diktálását, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy a szürke olyan esetekben a menő, amikor egy társadalom nyilvánvaló próbatételeken megy át. De mindezek ellenére gyakran merül fel az igény, hogy az egyhangúságot vörös sugarakkal közömbösítsék. Mindez igazolni látszik egy széles körben elterjedt pszichológiai elképzelést, miszerint, azok akik kitűnnek vagy kiemelkednek társaik közül, sokkal kevésbé saját, természetes adottságaiknak köszönhetően teszik ezt, sokkal inkább egy kényszerítő belső ösztönzés hatására megpróbálnak elszökni olyan problémáiktól, melyek aggodalommal és elégedetlenséggel töltik el őket.

Mindez természetesen csak egyetlen valószínűsíthető ok azok közül, melyek az üzlettel elfoglalt embereket rendszerint boldogtalan családi élettel sújtják. Ezek az emberek inkább az üzleti életben élik ki magukat, ez hoz számukra megelégedést. Jól megkülönböztethető törekvéseik vannak az irányban, hogy erre van inkább szükségük – szemben a családi élettel. Egyfajta kimértség, a kommunikációra való igény jellemzi őket, olyan helyzetek keresése, ahol a határozott érzelmi megnyilvánulások elkerülhetők.

Fekete

Gyakran láthatók üres területek az aurában – összhangban a fiziológiai működéssel. Akár ez kifejezetten fekete-ként jelenik meg, akár csak a színek hiánya, valójában senki sem tudja, hogy mit jelent. Abban az esetben, ha egy személy vonzódik a fekete színhez, sokkal több minden levezethető a szín használójának személyiségéről, egyéniségéről. A fekete a halál fizikai színe.

Az a személy, aki a feketét választja kedvenc „színének”, az kiegyensúlyozott viselkedést mutat, bár szélsőséges természetű. Olyan személy, aki igyekszik mindent megtagadni. Tiltakozik minden állandó állapot ellen, amelyben szerinte semmi sem olyan, mint amilyen lehetne. Lázad a sors ellen, főleg a saját sorsa ellen. Más szavakkal: a fekete a különösen erős negatívumot jelenti, sötét kilátásait a megtagadott életnek. A vég ábrázolását.

Fehér

Spiritualitás, érzékeken túli érzékelés, magasabb tudatosság, átszellemültség.

A fehérség egy „tökéletes egyensúlyban levő lélek” színe, egy olyan állapoté, melyre valamennyien törekszünk.

Arany

Az áhítat, a magasabb rendű energiák színe, írja Heni 72.

magyarno.com

Hozzászólás

Powered by Facebook Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Previous post Szabadesés: Az óriás varangyok, akik kiskutyát esznek
Next post Négyszer kezdődik el az év – Őszi napéjegyenlőség

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - informatikai jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg. Az internet világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra. A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás