A hét legfontosabb égi történései- 2022. február 14 – 20-ig (videó)

A hét legfontosabb égi történése az, hogy a Föld találkozik (egzakt február 18-án) a Regulus csillaggal. Lényegében egész héten ennek a csoda-csillagnak a fényében fürdőzik csodálatos planétánk, ami röviden azt jelzi, hogy eljött a SZERETET MŰKÖDTETÉSÉNEK az ideje.

Amit igazán szívvel-lélekkel tudunk tenni, azt helyezzük most előtérbe és próbáljuk meg a szeretet királyi szintjét, a FELTÉTELEK NÉLKÜLISÉGET is működtetni. 
A régi tanítások szerint a világ egyik oszlopa az Oroszlán szíve, a Regulus. Ez azt is jelenti, hogy valódi biztonságot és stabilitást a szeretet, pontosabban a feltételek nélküli szeretet hoz az ember életébe. Nos, így szeretni nem könnyű, nem véletlenül tartozik ez már a „királyi szinthez.” A királyi szinten lévő lélek már uralja a belső erőt, és sebezhetetlen. A sebezhetőség oka a feltétel. „Szeretlek, ha te is szeretsz engem.” Itt a feltétel a „te is szeretsz engem.”
Amikor ez már nem történik meg, és már nem szeret, én sem fogom őt szeretni. Amikor már nem szeret, megsérülök, megsebződöm.
Ha nincs feltétel, nincs sérülés. A sebezhetetlenség titka a feltételek nélküliség, aminek az elérése igazi, királyhoz méltó feladat.
 
A feltételeink persze nem előre, általunk megfogalmazott dolgok. Többnyire nem is vagyunk ezeknek a tudatában. Ez a hét ezért elsősorban abban segít, hogy mélyebben megfigyelve a kapcsolatainkat felismerhessük a bennünk rejtőző feltételeinket. Felismerjük és feltesszük a kérdést önmagunknak, imában, meditációban, hogy vajon miért pont ez a feltétel, ezek a feltételek élnek a mélységeimben? Mitől való félelem szülte, avagy hozta létre őket?
 
Ezen kérdésekkel való foglalkozás felismerésekkel gazdagítják az önismeretünket, s így még teljesebben tudjuk uralni önmagunkat, amiről az Oroszlán szimbolikája is szól. A Föld jelen égi helyzetében rejlő tanításokat csodálatosan egészíti ki a Nap csillagkörnyezetében lakozó csillagbölcsesség!
 
Bár csillagászati értelemben 16-án szerdán lép át a Nap a Bak csillagképéből a Vízöntőbe, azonban már február 14-től, a hétfői naptól a Vízöntő minőségét ragyogja felénk központi csillagunk, hiszen ekkor már távolodik a Capricornus csillagaitól.

Mit jelent mindez? Igen, tudom, hogy a szabadság meg ehhez hasonló üzenetek tartoznak a „vízöntőséghez”, de én most egy másik, s talán ennél lényegesebb oldalát szeretném megmutatni ennek a csillagszimbólumnak.
 
A Vízöntő önti a vizet.
Miért?
Azért, mert a kiömlő vízzel TÁPLÁL.
A kiömlő víz MEGTERMÉKENYÍT.
A kiömlő víz ÉLETRE KELT.
A kiömlő víz FELÉBRESZT, és MEGMOZGAT a tél fagyos dermedtségét követően.
 
Március 10-ig a Vízöntő csillagai előtt vándorol a Nap ezért ez az időszak segíti mindazon törekvéseinket, amelyekben az életünkben lévő fontos, de az utóbbi időben háttérbe került dolgainkat/késztetéseinket újra életre keltjük, s tápláljuk.

Természetesen a rászorulók segítésének is most van a kiemelt ideje.
A „Vízöntő időben”, vagyis most a fizikai mozgás mellett a szellemi mozgásnak is kiemelt a jelentősége.

A Vízöntő csillagai mellett az ihletet, sugallatot, villámot hozó Pegasus a művészetek szerepére is ráirányítja a figyelmünket. Az ihletett alkotásokban az Isten fénye, bölcsessége csillan meg, ezért a szívünknek kedves alkotásokon, mint „szentíráson” érdemes elgondolkodni, elmeditálni.
 
A nagy művek pedig felébresztenek, megmozgatnak minket szellemileg is, ami azért is fontos, mert oly könnyű belesüppedni a kialakult életigazságainkba, s ezzel lelassul, eltunyul a gondolkodás.

A legszuperebb ilyen vízöntős időben az, ha olyan tartalmakkal, filozófiákkal, művekkel kezdünk el foglalkozni, amelyeket eddig nem engedtünk be a világunkba, s úgy vizsgáljuk őket, mint számunkra fontos tudáshordozókat.

Az így megszerzett energiák, gondolatok, mégha nem is tesszük mindegyiket magunkévá, immár minket táplálnak, termékenyítenek, életre keltenek, felébresztenek, s megmozgatnak.
 
Kicsit átírva a költő sorait: Megmozgató gondolat-szabadság, s feltételek nélküli szerelem, e kettő kell nekem!
 
A hónap egészének az üzeneteit is vegyük figyelembe a teljesebb felismerések, a tudás érdekében!

Erről aktuális filmünk itt nézhető meg:

Természetesen továbbra is a legfontosabb a személyes tudás felismerése, ezért a napi csillagkódokat most is NAGYBETŰVEL emeltem ki. Ne feledjük, a személyes tudás visz igazán előre, s ez néhány hétköznapi eseménybe van elrejtve, amelyeket érdemes leírni a titkos naplónkba és összevetni az itt közreadott csillagkulcsokkal.
 
Napi üzenetek, csillag-kulcsok a Földről nézve:
 
Február 14., hétfő: A hajnali álom képeit, érzéseit érdemes megőrizni, leírni, mert az úgynevezett „Felettes Én” a rejtett mélységeinkből mutat meg olyan dolgokat, összefüggéseket, amelyeket nehézség nélkül tudunk megérteni és feldolgozni. A Merkúr-Plútó kapcsolódása a Holdhoz kedvez a mély meditációknak és a lelki tartalmakat feltáró beszélgetéseknek is.
Csillag-kulcsszavak: ÚJ GONDOLATOK BEFOGADÁSA, EMLÉKEZÉS AZ „ARANYKORRA”
 
Február 15., kedd: A Vízöntő asztrológiai stációjába hétfő éjjelén átlépő Merkúr, valamint a Hold által ma aspektált Uránusz segíti a böjtöt, de a lélek és a gondolatok megtisztítását is. Érdemes ma átgondolni az életünket megkeserítő sérelmeinket, mérgeskedéseinket, haragunkat és törekedni arra, hogy ezektől ima, meditáció, szertartás vagy segítő ember (pl. lélekgyógyász, terapeuta stb.) segítségével megszabadulhassunk.
Csillag-kulcsszavak: KARMATISZTÍTÁS, HÁRMASSÁGOK FELISMERÉSE A JELENBEN (pl.: épít-fenntart-lebont)
 
Február 16., szerda: A Vízöntő csillagainál járó Nap ragyogja be arany fényével az aranyló Oroszlán csillagképén átsuhanó Holdat, így a mai nap mottója lehetne az, hogy „szabadság szerelem, e kettő MŰKÖDIK ÁLTALAM, S ÉNBENNEM”! Ez az égi helyzet lényegében az alkotásra született ember ébresztése: Alkoss, mert az tesz szabaddá! Szeress, mert az tesz teremtővé!
Csillag-kulcsszavak: MAXIMALIZMUS, TELJESSÉG, LÉLEKLÁTÁS
 
Február 17., csütörtök: A mai és a holnapi napon a Nap, a Hold és a Jupiter is intenzíven kapcsolódik az Uránuszhoz, így a kereteink tágításának és a korlátaink, pontosabban szólva az önkorlátozásaink felismerésének és meghaladásának jön el az ideje. A csütörtök és a péntek tökéletesen alkalmas arra, hogy olyan dolgokat tanuljunk, amelyek eddig meghaladták a szellemi képességeinket. A siker garantált!
Csillag-kulcsszavak: ÉGRE TEKINTÉS, MÁGIA, VÉGTELENBEFORDULÓ
 
Február 18., péntek: A Nap ma lép át hazai idő szerint 17.43-kor a Halak asztrológiai stációjába, miközben az ég „földnézeti” csillagvalóságában a Vízöntő csillagainál tartózkodik. Érdemes most átgondolni azt, hogy mi minden történt velünk december 21-e óta. E viszonylag rövid időben kapott élmények, tanítások, felismerések tudatosításának és összegzésének jött el az ideje azért, hogy felismerjük azon dolgainkat, amelyeknek már lejárt az ideje…
Csillag-kulcsszavak: BEFEJEZÉS A FELTÉTELEK NÉLKÜLI SZERETET EREJÉVEL
 
Február 19., szombat: A Hold és a Merkúr mai kapcsolódása a gyermekkori emlékeket, s meghatározó élményeket idézi. A sors útjai a gyermekkorban már felsejlenek. Látjuk, ahogyan anya és apa teszik a dolgaikat, s ehhez képest döntünk úgy, hogy mi is az ő útjaikat követjük majd, vagy épp ellenkezőleg, egészen másként éljük majd az életünket. Ezen – sokszor nem tudatosodott – döntéseink felismerésének kedvez ez az „emlékező” szombat. Vajon a mi cselekedeteink milyen döntéseket ébresztenek a gyermekeinkben? Ez a másik kérdés, melyre a válasz is már itt van…
Csillag-kulcsszavak: CSALÁDI KARMA FELISMERÉSE
 
Február 20., vasárnap: A mai nap már az előrehaladás, a továbblépés lehetőségét hordozza, tehát most érdemes hangsúlyosan tenni a megoldások érdekében. A déli órák a koncentrációs gyakorlatoknak, valamint a koncentrációt igénylő cselekvéseknek kedveznek. Délután a kreativitás, az alkotás energiáié a fő szerep és a dolgaink, céljaink konkretizálása, megvalósítása érdekében érdemes tevékenykednünk.
Csillag-kulcsszavak: JELEN-LÉT, MÁGIKUS SZEXUALITÁS
 
Az ima/elmélyülés iránya a dél!
 
A déli irány a fejlődésnek, fejlesztéseknek, megoldásoknak, előre lépéseknek a célok felé haladásnak, valamint a döntéshozatalnak kedvez elsősorban. Ezeket figyelembe véve érdemes átgondolni, megtervezni a céljainkat, s erre együttműködést kérni az imáinkban.
 
Február 14., hétfő: 12.49 – 12.59
Február 15., kedd:  12.46 – 12.56
Február 16., szerda:  12.43 – 12.53
Február 17., csütörtök:  12.40 –  12.50
Február 18., péntek:  12.37 –  12.47
Február 19., szombat:  12.34 –  12.44
Február 20., vasárnap:  12.30 –  12.40
 
Ima előtt alaposan gondoljuk át, hogy mit szeretnénk elmondani, átadni az égieknek, (Istennek) illetve mihez kérünk segítséget, útmutatást, együttműködést. Az ima/elmélyülés első felében elmondjuk, halkan, de érthetően a mondanivalónkat. Fontos a kimondott szó, fontos, hogy a hangunkkal az énünk rezegtesse meg a „felküldött” információt, mert így az imánknak nagyobb az ereje, a hatása, mintha csak belül, magunkban mondanánk.

Az ima/elmélyülés második felében pedig elcsendesedünk, kicsit kiürítjük a tudatunkat. Ezzel megadjuk magunknak a lehetőséget arra, hogy megérkezhessen a válasz. Az ima igazi titka, igazi lényege nem is az, hogy mi elmondjuk, hanem az, hogy képessé válunk a hallásra…

Az imádkozás/elmélyülés idejét lehetőség szerint pontban a megadott időben kezdjük el. Fontos, hogy a befejezés előtt lecsendesedve figyeljünk befelé, ezzel megadva a lehetőséget az „égiek” válaszának befogadására.

Minden nap, minden pillanat csillag – bolygó konstellációja egyszeri, és soha meg nem ismétlődő, így azok a mindenkori ITT ÉS MOST, vagyis a JELEN varázslatát, kozmikus lehetőségeit, és a KOZMIKUS MINŐSÉGEK MEGTAPASZTALÁSÁT, ÁTÉLÉSÉT tanítják a Földön élő embernek. 
Áldás kísér minket az Úton!
Szeretettel: Paksi Zoltán

Magyar Nő Magazin

Hozzászólás

Powered by Facebook Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Next Post

Szent Bálint napja

hét febr 14 , 2022
Az új, jövevény valentin majmolás hatására Szent Bálintról Európa "megfeledkezett". A jegyesekről és fiatal házasokról, a tiszta, mély érzésű szerelemről szó sem esik. Szabadosság és lelkileg kiégett vad testi örömök üzenete teszi tönkre a régi hagyományokkal, alázattal és igaz szeretettel telt napot.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - informatikai jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg. Az internet világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra. A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás