Most itt vagy
Magyar Nő Magazin > Posts tagged "magyar" (Page 5)

Kiszely István: A magyarok mássága

A magyarok “mássága” miatt Nyugat-Európa őseinket szándékosan, többnyire kedvezőtlenül ítélte meg. Ottó freisingi püspök szerint “a magyarok külseje marcona, szemeik beesettek, termetük alacsony, vadak, nyelvük barbár úgy, hogy vagy a sorsot kell vádolni, vagy az isteni türelmet kell csodálni, mely e szörnyetegeknek ilyen pompás ország birtokbavételét megengedte”. Ezzel szemben Kelet mindig a legnagyobb elismeréssel emlékezett…

“Honfoglalás kori” kiállítás nyílt a szolnoki Damjanich múzeumban

“A magyarok szemrevaló és szép külsejű emberek, nagy testűek, vagyonosak és szembetűnően gazdagok, amit kereskedelmüknek köszönhetnek. Ruhájuk brokátból készült. Fegyvereik ezüsttel vannak kiverve és gyönggyel berakottak” Az idézet a meghívón Ibn Rustah (perzsa, azaz iráni), egészen pontosan iszfaháni földrajztudóstól és Mahmüd Gardízi  (szintén perzsa) történelem- és földrajztudóstól származik. Miért nem csak Árpád népe? Kézai szerint…

Székelyföld – Anyanyelven tanulva jobban teljesítenek

A Bákó megyéhez tartozó gyimesbükki Dani Gergely Általános Iskola törekszik élni minden – a román megye kínálta – lehetőséggel. A tanárok meglátása szerint diákjaik nem egy esetben jobban teljesítenek, sőt toleránsabbak is román iskolába járó társaiknál. A megyésítés során Bákó megyéhez csatolt Gyimesbükkön 1963-ban beszüntették a magyar nyelvű oktatást. Azt követően csak 1990 február elsejétől…

Az európai magyarellenesség gyökerei

Szégyenletes az Európai Unió magyarokkal szembeni viselkedése – mondta felháborodottan svájci történész ismerősöm, akivel hajdanán együtt jártam a genfi egyetemre. – Ezer év óta a magyarság az európai keresztény műveltség kihagyhatatlan elemét képezi. Magyarország hosszú évszázadokon át Európa védőbástyája volt, ugyanakkor tudósaival és művészeivel jelentős szerepet játszott az európai műveltség kimagasló eredményeiben. Már egyedül az…

Magyarnak lenni

            Magyarnak lenni magatartást jelent. Valamikor a régmúltban világszemléletet, mondhatni vallást jelentett. Az emberi magatartás mai, leggyakrabban tapasztalt formája a szembenállás a másik emberrel, a harc a hatalomért, az uralkodás a másik ember fölött, az anyagi javak mértéktelen szerzése és felhalmozása. Pap Gábor ezt „káini normatívának” nevezi, ahol „a siker…

Magyar konyha – Nincsen ebéd leves nélkül

            Nemcsak abban áll a magyar szakácsművészetnek a titka, hogy egyes ételeket milyen ízlésesen tud előállítani, hanem hogyan tálalja föl egymás után úgy, hogy az elköltött étel valósággal kívánja a következőt, s mikor már az ember azt hiszi, hogy egészen jóllakott, akkor hoznak megint valamit, amire azt kel mondani, hogy…

Az ősmagyarok legfőbb erkölcsi törvénye a lelkiismeret volt

                                                                                                                                                                                                                              Az ősmagyarok legfőbb erkölcsi törvénye a lelkiismeret volt. A lelkiismeret minden másnál biztosabban és jobban vezetheti az embert az igaz úton.  „A magyarság ott keletkezett ahol ma él, ahonnan őstörzse soha sehová el nem távozott, de ahonnan hosszú tízezer évek alatt egyes részei ki is költöztek lakatlan…

Rozványi Dávid: Trianon

                  Ha van adóssága nemzedékünknek, akkor talán az, hogy Trianon örökségét nem adtuk tovább hitelesen a fiataloknak. Nem tudunk úgy beszélni róla, hogy megérintse őket, nem tudjuk a XXI. század nemzedékének elmesélni, milyen tragédia terhét hordozzuk génjeinkben, hogy a mai magyarság sorsát és lelkét hogyan mérgezi. Siratunk…

Toruk Makto: Kérdőjelek sokasága

                Történelmünk és küldetésünk sem a tárgyi bizonyítékok, sem pedig spirituális hagyományaink alapján, valahogy nem illik bele a mai kor kreált történelmébe. A mozaikokból azonban a gondolkodó ember összerakja gyökereinek eredetét és lassan derengeni kezd a jelen és a jövő. Íme kilenc gondolatébresztő kérdés. 1. Hogyan lehetséges, hogy…

Tökkelütött hagyomány

              Már a tökünnep lázában ég a világ, köztünk kicsiny hazánk is. Viccesen vigyorgó és ijesztő tökfigurák farigcsálásába kezd nemsokára az egész Kárpát-medence apraja, nagyja. Fesztiválok, programok, rendezvények épülnek egy olyan ünnepre, amihez a magyarságnak semmi köze nincs. “Tökfesztivállal és őszi kavalkáddal jelentkezik Zalaegerszeg a Göcseji Falumúzeumból a közmédia…

Szabó Sinkó Magda: A csoda mindig az utolsó percben jött

A magyarság történelmét a szabadságért vívott harcok és az igazsá­gért való becsületes helytállás jellemzi. Magas szintű lelki-szellemi erő működött Magyarországon és mintegy félezer évig a királyokban, később a társadalmi és politikai élet nagyjaiban, de a művészekben, tudósokban és az egyszerű emberekben is jelen volt. A Habsburg uralom előtt a magyar király Isten kegyelméből uralkodott, védelmezője,…

Száraz György: A magyar őstörténet-kutatás és nemzeti identitásunk

                Véleményem szerint szoros összefüggés húzódik a magyarság valódi történelme, ősi múltja, valamint nemeztünk jelene és jövője között. Kérdéseim: vajon minden információval rendelkezünk az ősi hagyományainkkal kapcsolatban? Honnan meríthetnénk példát és lelki erőt napjainkban? Miért jó magyarnak lenni a 21. században? Az ország megosztott, a magyarság sokat nélkülöz…

Erdély – Kárpátalja felé próbál terjeszkedni az Igen, tessék! erdélyi anyanyelvi mozgalom

                Az kárpátaljai román közösség felé próbál terjeszkedni az anyanyelvhasználat szorgalmazására alakult Igen, tessék! erdélyi mozgalom – jelentették be csütörtök délután a Kolozsvári Magyar Napok keretében tartott pódiumbeszélgetésen a mozgalom vezetői. A mozgalom azt próbálja sajátos eszközökkel szorgalmazni, hogy a vegyes lakosságú települések kisebbségi lakói bátran használják anyanyelvüket…

Top