Most itt vagy
Magyar Nő Magazin > Posts tagged "király" (Page 2)

Atilla, a szakrális király valódi portréja

A történettudomány elfogultságain, a szándékosan meghamisított, démonizált hun vezér képén és az egyéni értelmezéseken túl létezik Atilla király valódi mivolta. Vegyük számba a fellelhető valamennyi történelmi és spirituális kútfőt, miközben a megismerés őszinte szándéka vezérel bennünket!Arra most külön nem térek ki, hogy szerintem miért írják át rendszeresen, teljesen elfogultan a történelmet az aktuális hatalmak. Erre…

Ha Mátyás jeget talál, akkor töri, ha nem talál, akkor csinál

A népi megfigyelések szerint, ha Zsuzsanna nem vitte el a fagyot, Mátyás töri meg a telet. Mátyás napján a téli időjárás enyhülése várható, ha viszont tavaszi meleg van, akkor fagyni fog. Jégtörő Mátyást ezért kezében egy bárddal ábrázolják. Vagy talán más miatt is? Mátyás az ácsok és mészárosok védőszentje. Életéről nem sokat tudunk. Az Apokrif…

Toruk Makto: Kérdések és válaszok

A Biblia tanítása a gondolkodó emberben egyre több kérdést vet fel, amelyre a válasz az Apokrif iratokból, ősi írásokból és a mai kor kutatási eredményeiből könnyen összerakható. Íme néhány homályos kérdés, amelyre a válasz ma már egyértelműen adott. 1. Jézus eredete A Jézus név szanszkritül azt jelenti: a FÉNY FIA. Héberül viszont nem jelent Semmit,…

Attila, vagy Atilla?

Attila, vagy Atilla, gyakran előforduló kérdés. Sok esetben okoz bonyodalmat a név leírása, pedig csak a magyar helyesírási szabályok előírásait kellene követni. Vagy mégsem? Sokan úgy vélik, a névhasználat Atilla nagy királyhoz köthető, ők azt vallják, helyesen két “l” betűvel kell írni. Minden más esetben két “t” és egy “l”, azaz, Attila a megfelelő. Atilla,…

Rozványi Dávid: Mi magyarok sohasem tudunk összetartani

                  Az első, egyben a leggyakoribb „vádpont” ellenünk, hogy mi magyarok állandóan marcangoljuk egymást, mindig megosztottak vagyunk, mindig pártosodunk: kurucokra-labancokra, forradalmárokra-ellenforradalmárokra, lojalistákra -szabad királyválasztókra, fasisztákra és antifasisztákra, demokratákra és nemzetiekre, népiekre-urbánosokra. Ez a mítosz részben igaz – azonban, ha a mélyére ásunk, azt találjuk, hogy ezek az…

A magyar nemzet egyedül áll a népek tengerében

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          A magyar birodalom bukását a magyar nemesség eszmei hanyatlása okozta, ami egyáltalán nem volt sajátos. Az erkölcsi romlottság ugyanis a gazdagság, a jólét és a kicsinyes emberi tulajdonságok mellékterméke. A kiskirályok minden korban és minden nép életében felburjánoztak, amikor hiányzott egy erőskezű uralkodó. Minden nemzet történetében…

Atilla hun uralkodó nevét veszi fel az abai gimnázium

                Az engedély megérkezett, így az országban elsőként veszi fel az abai gimnázium Atilla nevét. Így rövidesen már mindenki így nevezheti a kiváló abai intézményt: Atilla Király Gimnázium. Sok csoda történt már Abán eddig is: ezek sorába illik, hogy a település történelmet ír azzal, hogy Atilla nevét veszi…

Szilvás István: Hogyan él a király?

Árpád-házi Daka József Magyarország megkoronázott királya él. “Kormányzó úr elrendelte, hogy 1944. június 25-én délelőtt 10 órakor díszruhában Ács vezérőrnagy úr felvezessen a budai várba, a kormányzó úr rezidenciájába. A terembe lépve azt láttam, hogy a kormányzó úr hadsegédje, az admirális úr, a miniszterelnök, magyar miniszterek, a német kormány képviselője (civil ruhában), Serédi Jusztinián hercegprímás…

Dr. Bíró Dénes: A hun királyi korona

                Melyik a mi koronánk? A Szent Koronát minden magyar ismeri. A Hun Birodalom idején azonban volt egy korona, amelynek létezéséről nagyon keveset tudunk. A mai napig Kínában őrzik ereklyénket, amely királyaink fején jóval több volt, mint egy csodás ékszer. Néhány évvel ezelőtt lehetett hallani először Badiny Jós…

Szabó Sinkó Magda: A csoda mindig az utolsó percben jött

A magyarság történelmét a szabadságért vívott harcok és az igazsá­gért való becsületes helytállás jellemzi. Magas szintű lelki-szellemi erő működött Magyarországon és mintegy félezer évig a királyokban, később a társadalmi és politikai élet nagyjaiban, de a művészekben, tudósokban és az egyszerű emberekben is jelen volt. A Habsburg uralom előtt a magyar király Isten kegyelméből uralkodott, védelmezője,…

Az egyik bizonyított történelemhamisítás, amit a mai napig tanítanak – A bécsi titkos levéltár irata II. Lajos király haláláról

                Királyaink túl fiatalon és rejtélyes módon távoztak az élők sorából. A történészek feladata feltárni a hiteles igazságot, mint azt  II. Lajos királyunkról kiderítették. 1526. augusztus 29-én volt a magyar seregek teljes vereségével záródó mohácsi csata. Míg a hivatalos magyar történetírás szerint a húszéves, tapasztalatlan II. Lajos király…

30 évvel ezelőtt, ezen a napon mutatták be először az István, a király rockoperát

                30 évvel ezelőtt, ezen a napon mutatták be először az István, a király első magyar rockoperát. Zenéjét Szörényi Levente szerezte, szövegét Bródy János írta, Boldizsár Miklós Ezredforduló című drámája alapján. A bemutatóra a városligeti szánkózódombon került sor, ami ekkor kapta a Királydomb nevet és ma már hivatalosan…

Popovits István: A pápák kapcsolatai Magyarországgal az Árpádok alatt (részlet)

Ezer esztendeje annak, hogy Magyarország először került érintkezésbe Rómával, illetve a római pápával. A kapcsolat felvétele Magyarország történetének egyik legnagyobb eseménye, mivel e lépéssel hazánk végérvényesen szakított a keleti orientációval, és végleg a nyugati kultúrközösség védőbástyája lett, s egyben kül- és belpolitikánk évszázadokon keresztül a pápai hatalmi politika hatósugarába került. Hazánk az 1000. évben tette…

A Szent Korona-tan örök

                  A Szent Korona-tan összefoglalása Õfelsége a Szent Korona személy (jogi személy) A Szent Korona a magyar állameszme megtestesítõje A Szent Korona teste az ország teste, vagyis az ország földje A Szent Korona tagjai a korona országainak polgárai A Szent Korona minden hatalom és jog forrása, a…

Top