Most itt vagy
Magyar Nő Magazin > Posts tagged "kereszteny" (Page 3)

Molnár V. József: Adalékok a magyar mitológiához

            Hitem és tudásom szerint népünk ősidőktől egyetlen Istent hitt teremtőjének. Tőle várta és kapta a törvényt is, amely életét igazította; és messze múltból ismeri az Istenszülő Asszonyt, akit Boldogasszonynak nevezett, aki kereszténnyé vált népünknél –kozmikus parancsra” a Fény-Krisztust világra szülő Mária lett. Boldogasszony-képünkben s rítusainkban szakadatlan folyamatban ősrégi –hitforma…

Miért kellett a jól működő államrendszert, vallási gyakorlatot és az évezredes rovásírásunkat teljesen eltörölni a föld színéről?

Amikor még őseink saját vallásukat gyakorolták olyan népuralom (demokrácia) virágzott, amelynek nem volt párja az akkori Európában. Közösségi népuralom volt ez, olyan társadalom, amelynek valóságos mivoltát fel sem tudta fogni a környező világ. Boldogan tanulmányoznánk a parasztok és regösöknek a magyarság származásáról, hőstetteiről szóló ősi hagyományait, sajnos a “keresztény” inkvizíció mindezeket kiirtotta. Vajon miért kellet…

Bulányi György: Az Utak és útvesztõk c. könyvet olvasva – A keresztény egyházról kendőzetlenül

              Attila, Álmos, Árpád, Géza fejedelmek viszonyát főtáltosaikhoz csak sejthetjük. Vajk fejedelmünk viszonyát Asztrikhoz már ismerjük: Asztrik, az esztergomi érsek koronázta királlyá Vajkot. Keresztény főpapokból lett a magyar királyság első rendje. Töretlen volt e kapcsolat IV. Károly megkoronázásáig (1916). Majd Horthy felsőházában továbbra is ott ültek a püspökök. És…

A magyarok kereszténysége

A magyarság ősi leletei egyértelmûen mutatják, hogy õseink keresztények voltak (keresztény üzenetet hordoz például a 7200 éves tatárlaki amulett felirata). Szent István királyunk korában a magyar keresztények – köztük a Táltos papok is – a katolikus (a latin szó jelentése: egyetemes) egyházba léptek be. A Táltos papok a Napban, majd Jézus urunk e világra jövetelét…

A kereszténység tudatos szétzilálásának öt stációja

              A társadalmi élet elismert intézményét nem lehet egyik napról a másikra lejáratni és meggyűlöltetni. Érdemes tudatosítanunk e folyamat jellemző fázisait. 1. Sztereotípiák kialakítása A célcsoport egyes tagjainak valamely jellemzőjét kiválasztják és az egész közösségre általánosítják. Vagyis töredéknyi mintavétel alapján alakítanak ki leegyszerűsített, általános képet a célcsoportról. Az elmúlt…

KDNP: a kommunizmus bűn volt a nemzet, az ember és a kereszténység ellen

                A kommunizmus áldozatai csak akkor nyugodhatnak békében, családtagjaik csak akkor nyerhetnek megnyugvást, ha nem évülnek el azok a kommunista diktatúrában elkövetett súlyos bűncselekmények, amelyeket politikai okból nem üldöztek – hangsúlyozza a KDNP a kommunizmus áldozatainak emléknapja kapcsán kiadott vasárnapi közleményében. A kisebbik kormánypárt emlékeztet, hogy 1990-ig, 45…

Mert pogányok vagyunk – Nyelvészkedjünk, megtudjuk mit jelent a “megbélyegzés” 2/2. rész

              Bakay Kornélhoz fordulnunk, akinek Szkíta sámánok című tanulmánya idevágóan a következő sorokat tartalmazza: Úgy tudjuk, hogy az eurázsiai nomád népek – így a szkíták, a hunok, az avarok, a magyarok – sámánhitűek voltak. K. Meuli 1935-ben tüzetesen kielemezte Hérodotosz szkítaföldi leírását, s talált néhány különleges részletet: »a szkíták…

Mert pogányok vagyunk – Nyelvészkedjünk, megtudjuk mit jelent a “megbélyegzés” 2/1. rész

              Egyszer már alaposan meg kellene vizsgálnunk – írja László Gyula egy 1976-ban, az Új Írásban megjelent tanulmányában (Különvélemény ősvallásunkról) -, hogy mit is értünk »pogány« voltunkon? Mit jelent ez a szó? Úgy látom, csak negatívumot, azaz: »nem keresztényt«!… Ebből következőleg »pogány« voltunk egyelőre tartalom nélküli álomkép, amelyet mindenki…

Átadták a Szalézi Szent Ferenc-sajtóösztöndíjat

              Bucsy Levente, a Magyar Nemzet Online munkatársa részesült idén a Szalézi Szent Ferenc-sajtóösztöndíjban. A díjátadó ünnepség előtti szentmisén a bíboros homíliájában rámutatott: a keresztények a kezdetektől fogva úgy érezték, hogy közlendőjük van, üzenetüket “tovább kell adni minden rendelkezésre álló úton és módon”. A tanítványok ezért próbáltak nemcsak a…

Vörös vihar Théba felett – Eredeti Krisztus hívők

” A Pantokrátor-képről, melyet Vörös Győző egyiptológus megtalált és bemutatott, az is kiderül, hogy megtalálási helye valószínűleg egy proto-keresztény templom, mely mintegy 1600 éves lehet, így a benne lévő feliratok és képek is ebből a korból valók. Kiderült közben az is, hogy ezek a ma koptnak mondott keresztényeket akkor anakorétáknak nevezték, akik – számtalan vélemény…

A magyar ördög nem ugyanaz, mint más vallásban a sátán

              Sok helyen felvetődik a gonosz lényt címkéző “lucifer” szó. Templomaink és lelkészeink zsidótlanításához és visszavételéhez, és az önmagukat kereszténynek valló – és többségben keresztény irányelvek szerint élő, de az azon elveket sárba taposó “keresztény”-nek hazudott zsidó ideológia szennyében szenvedő – magyar hívek lelki gyógyításához tartozik ennek a latin…

Pápát választott a kopt keresztény közösség

            Az észak-egyiptomi térségből származó Tavadrosz püspököt választották vasárnap Egyiptomban a helyi kopt keresztény közösség élére a márciusban elhunyt III. Senuda pápa utódjául. Az ügyvezető tevékenységben eddig is aktívan részt vevő, hatvanéves püspök nevét – három jelölt közül – egy bekötött szemű gyermek húzta ki a kairói Szent Márk-székesegyházban ünnepélyes…

Kerecsen (kerecseny) a fény ünnepe

              Őseink decemberben ünnepelték kerecsen ünnepét. Karácsony szavunk is ebből ered. Kerecsen sólyom a fény madara. Az ünnep alkalmával röptették a sólymokat, hogy az emberek lelke (amely közel volt a sólyoméhoz), a sólymok közvetítésével közelebb kerüljenek az újjászülető fényhez. Ez az ünnep a téli napforduló ünnepe és Őseink szokása…

Top