Most itt vagy
Magyar Nő Magazin > Posts tagged "isten" (Page 5)

Gondolatok a szkíta nép-nemzeti szertartásrendről – Rasdi mesél 3/3. rész

            Negyedik tételünk a reinkarnáció tanára vonatkozik. Bármily meglepően hangozzék is, ez a tanrendszer a samanizmusnak – legalábbis az obi-ugorok körében máig eleven – gyakorlatában a maga teljes kifejlettségében dokumentálható. (Vö.: Schmidt Éva 1993/1-2.) Ami a manicheizmus idevágó elképzeléseit illeti, erre vonatkozólag most elégedjünk meg két rövid idézettel. Az elsõ…

Gondolatok a szkíta nép-nemzeti szertartásrendről – Rasdi mesél 3/2. rész

          Első tételünk a világos és sötét erők küzdelme, az előbbinek önkéntes áldozatok sorozatában megvalósuló végleges gőzelmével. A hazai táltos-hiedelemkörből a fehér és a fekete táltos szerepének definíciószerű elkülönültsége, a kétféle minőség állatalakban történő, szakadatlanul meg-megújuló küzdelme idézhető ide, egyfajta fű alatti továbbélés tanúbizonyságaként. A manicheista vonulat viszont nyíltan, írásban is…

Molnár V. József: Isten tenyerén – A gyermekrajzok üzenete

              A régi ember a gyermeket Isten áldásának tekintette, s hitében a kisgyermek Isten tenyerén él; általa, vele a teremtő és igazító törvény mutatja meg magát. Tudta, hogy az anyaöl óvása, az öntudatlanul átélt minden-szeretet, amelyben a dolgok egysége honol, a termő televény sötétség csöndje a születésben lármás világosságra…

Dr. Bene Gábor: Győzelem a sötétség fölött

              December a visszatekintő számvetés hónapja. Ilyenkor merülök el az emlékek tengerében, s ilyenkor gondolom át, hogy mit végeztem és mit rontottam az elmúlt esztendőben. Idén azonban messzebbre is visszatekintek, hogy átadjam a szüleimtől kapott ismereteimet másoknak, s visszaemlékezzek azon hagyományokra, amiket még gyermekkoromban tanultam. Amint az valószínűleg mindenki…

Magyar fohász

              Fölséges Istenünk, tisztelettel kérünk, Oltalmazd sokáig, jó szittya-hun népünk. Ez a nép a múltját őrzi, óvja, védi, Származása szerint rendkívüli s régi. Büszke szemmel nézzük Nimrud király fényét, Az égen győzi le örök ellenségét. Csodaszarvasunknak követjük futását, Hunort s Magyart hívó égi vágtatását. Atilla kardjáról csodákat mesélünk, Ha…

A pápa szerint a mai sajtónak nem lenne hír az angyali üdvözlet

            Korunk semmibe vesző rohanásának következményeiről beszélt XVI. Benedek pápa a római Spanyol-lépcsőnél, ahol a szeplőtelen fogantatás ünnepén Szűz Mária szobrát koszorúzta meg. “Ha az angyali üdvözlet most történne meg, a mai újságokban nyoma sem lenne, mivel Szűz Mária és az angyal találkozása teljes csendben történt” – mondta XVI. Benedek…

Wass Albert: A Magyar Nemzet hét parancsolata

                                                                                                                                                                                                                         “Az Úristen kegyelméből nincsen veszedelem a megmaradás lehetősége nélkül. Ha fölismerjük a veszedelmet, és él bennünk az akarat, hogy segítsünk magunkon, az Úr is velünk lesz! S ha már egyebet vénségemnél fogva nem is tehetek: szavakba foglalhatom a törvényt, mely részben minden nemzetre egyformán vonatkozik, de különösképpen a…

Endrey Antal: Judeo-krisztianizmus vagy magyar kereszténység?

                                                                                                                                                                                                                                                                                             A magyarság számára nem volt idegen a kereszténység, hiszen Levédiában olyan sok keresztény volt közöttük, hogy Konstantinápolyban külön püspököt szenteltek számukra. Sőt a kereszténységgel már dél-kaukázusi őshazájukban megismerkedtek a “szkíták” közt térítő András és Fülöp apostolok révén, örmény szomszédaik pedig a világ összes népei közül elsőként tették államvallásukká a kereszténységet a…

Tisztában vannak a turul szobor rongálók azzal, mit is tesznek tönkre?

              Így szól őstörténetünk: Valamikor réges-régen élt a kék vizű tó mellett, a magyarok régi hazájában egy öregember. Ögyek volt a neve, feleségét pedig Emesének hívták. Egyszer Emese elaludt a sátrában, és igen szépet álmodott. Azt álmodta, hogy leszállott fejére egy turulmadár, a csőrével megérintette szépen, gyöngéden az ajkát,…

Hogyan lesz a szeméttelepből virágzó falu, munkahely, iskola?

            A Net for God TV filmje Madagaszkárra visz bennünket, erre a nagy Indiai-óceáni szigetre, ahol Pedro atya és madagaszkári barátai dolgoznak. A szlovén származású argentin pap a Páli Szent Vince által alapított lazarista rend tagjaként 1970 óta misszionárius Madagaszkáron. Miután 15 évet töltött távoli vidékeken a sziget legkietlenebb tanyáin,…

Top