Most itt vagy
Magyar Nő Magazin > címlap > „Szent” István bűne és a turáni átok

„Szent” István bűne és a turáni átok

Mikor nem rég kijelentettem, hogy számomra „Szent” István nem szent, sokan felkapták a fejüket, hisz, hogy merek ilyet mondani, hisz ő hozta be a kereszténységet a magyarok közé, és ő volt első királyunk. Na, igen ő hozta be: kárunkra.

„Ősi legendák szerint, midőn eleink István király akaratának engedelmeskedve felvették a keresztséget és megtagadták ősi hitüket, a táltosok megátkozták a magyarságot. Legyen sorsuk széthúzás és belviszály, soha, semmibe ne egyezzenek, belső féreg rágja a nemzetet, lassú pusztulás végezzen vele… „

A kereszténység terjesztői persze ostobaságnak minősítette az átkot, mára még is közhellyé vált a magyarok széthúzása. Ha nálunk bárki, bármilyen sikert ér el, honfitársai rögtön rátámadnak, gyalázzák, gáncsot vetnek neki.

Mi ez, ha nem az ősi átok beteljesedése?

Napjaink közéleti állapota aligha szorul bővebb bemutatásra, hiszen nyilvánvaló, hogy a vezető magyar politikusok törekednek az ország, a nemzet kettészakítására. És még csak azt se mondhatjuk, hogy ez új jelenség a hazai politika életébe; elég belelapoznunk a történelemkönyvekbe, hogy hasonló helyzetek tucatjaival találkozunk… A körülöttünk élő népek előszeretettel dörgölik az orrunk alá, hogy a magyarok ötszáz éve minden megvívott háborújukat elveszítették. Mi ehhez nyugodtan hozzátehetjük, azért veszítettünk, mert az ország vezetői (sőt, egy-egy hadseregünk vezérkari tisztjei is) ahelyett, hogy a külső ellenséggel hadakoztak volna, tehetségük javát az egymás elleni áskálódásra fordították. Ez vezetett közvetve a mohácsi vészhez, a Rákóczi-szabadságharc bukásához, az 1849-es kudarchoz, ahhoz hogy vesztesen kerültünk ki az első és a második világháborúból, de még az 56-os forradalom is ezért bukott el. Úgy tűnik tehát, hogy az átok nagyon is működik Vagy csupán saját gyengeségünket magyarázzuk vele? Lehet-e hibáinkért valami természetfeletti erőt okolni? És egyáltalán elképzelhető, hogy felelősen gondolkodó nemzetvezetők, amilyenek őseink máguskirályai voltak, holmi vallási nézeteltérés miatt végzetes átkot mondjanak saját véreikre?

Turáni-alföld.
Turáni-alföld.

A turáni átok a magyarság feltételezett őshazájáról, az ázsiai Aral-tó környéki Turáni-alföldről kapta a nevét. Az akkori idők magyar idők magyar ősvallásáról alig tudunk valamit, mert kevés a hiteles forrás. Az bizonyos azonban, hogy szabad vallásgyakorlat működött a nép körében, azaz mindenki abban hitt, amiben akart. A magyarok hittérítők, kereskedők és utazók révén ismerték már a keleti- és nyugati kereszténységet, az iszlámot, a zsidó hitet és más, kisebb ázsiai vallásokat is. Sűrűn megfordultak köztük idegen népek képviselői, akiket nem korlátoztak hitbéli életükben, sőt ha valaki akart, csatlakozhatott is hozzájuk! Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a magyaroknak nem lett volna saját hite.

Éppen ezért kevéssé valószínű, hogy holmi hitbéli vita miatt a táltosok megátkozták volna saját népüket.

A turáni átok kiváltó oka nem az új vallás, az új hit volt, hanem az, hogy ennek az újnak mondott (és feltűnően könnyen elfogadott) vallásnak idegen papjai voltak, s a nép engedte, hogy idegen urak üljenek a magyarság nyakára. Mágusaink úgy tartották, hogy az ős magyar vallás minden más hit alapja, és őse volt, belőle alakultak ki a nagy egyházak, amelyek azonban letértek Isten útjáról. Az pedig, hogy a magyarok egy ilyen egyháznak hódoltak be, azt jelentette, hogy Isten népét többé már nem Isten irányította a máguskirályon keresztül, hanem más emberek. Még tovább sarkítva a dolgot: már nem Isten uralta az embereket, hanem azok akarták uralma alá vonni a Teremtőt! Ez pedig már olyan vétség, amely kiválthatta a súlyos turáni átkot. „Ha egy nép elhagyja Istenét, az isten elhagyja népét, a népnek pusztulni a kell…”

ősi-hitManapság a pogánynak mondják az ősmagyarokat, és ezt a pogányságot úgy képzelik el, mint a kereszténység ellentétét, holott a nyelvészeti bizonyítékok igazolják, hogy a pogány kor szókincsükkel nevezzük meg a kereszténység világát, hogy a magyar nyelv a honfoglalás előtti szavaival az egész Bibliát le lehet fordítani. Ez pedig azt mutatja, hogy korábbi hitünk nem állhatott messze a kereszténységtől. A lélek, isten, hagymáz (ördög), bölcs, boszorkány, stb. mind-mind ősmagyar szavak. A vízzel való meghintés régebben is tisztított, ahogyan a kereszteléskor is a víztisztító jelképként szerepel. A Mennyei Úr régen is minden létező dolog teremtője volt, és az engesztelő áldozat is létezett.
teremtőA táltosok megértettették az emberekkel, hogy mindegy, melyik vallás jelét vetik magukra; ha Isten nevét mondják, a világmindenség erejével töltekeznek újra. Tulajdonképpen a kereszt sem Jézus halálára utal, mert ez egy ősi szimbólum. Aki a világmindenséget akarja ábrázolni, az két vonalat mutat: egyet éjszakról délnek, egy pedig keletről nyugatnak. Esetleg felmutat az égre, majd le a földre, aztán körbe a látóhatáron. Ez is kereszt; talán a legősibb jelképek egyike, amelyet a keresztény egyház felhasznált és félremagyarázott!
ős-keresztMindezzel Rómában a mindenkori pápa is tisztában volt. Egy hamis hit nevében szerveztek világbirodalmat, de nem számoltak a magyarokkal, az igaz hit őrzőivel, akik mindent jobban tudtak, mindent jobban csináltak, leleplezhették őket. Ezért kellet idegeneket a nyakunkra ültetni, amit viszont csak a vallás nevében tehettek meg. Ráadásul szükségük volt egy belső emberre, egy olyan főúrra, aki a hatalomért mindenre képes. Ez volt Géza fejedelem és fia, István király.

Benczúr Gyula: Vajk megkeresztelése, azt a verziót ábrázolja, amely szerint Istvánt Szent Adalbert keresztelte meg
Benczúr Gyula: Vajk megkeresztelése

Géza Taksony fejedelem fia volt, és csalás nélkül aligha válhatott volna belőle is fejedelem, mivel az ősi rend szerint nem ő örökölte volna a hatalmat, hanem Taksonynak rangsorban utána következő legidősebb férfirokona. (Később ugyanígy nem Istvánnak, hanem Koppánynak kellet volna követnie őt a fejedelmek során.) Hogy megerősítse magát a posztján, Géza szövetségeseket keresett, ám a magyarok közt nem találván eleget, idegenek felé fordult, és ez kapóra jött az egyháznak. Róma hűbéresén, I. Ottón keresztül segítséget ígért Gézának, ha a fejedelem elpusztítja a régi rendet és a régi vallást, amely a kereszténység vesztét okozhatta volna. Az érdekek itt találkoztak.
Géza-fejedelemGéza fiát, Vajkot (Istvánt) német papok nevelték, és feleséget is bajor uralkodóházból választott neki. Megszilárdította a fejedelmi poszt már-már csupán névleges hatalmát, és a feudalizmus béklyóit rakta a népre. Az idegen papok partnert láttak benne a kereszténység és a német hatás terjesztésében, ezért segítették céljai elérésében, miközben fiát teljesen a befolyásuk alá vonták. Ma úgy mondanánk, hogy a gyermek Istvánt sikeres agymosásnak vetették alá. István pedig elszakította a magyarságot a keleti gyökereitől, az eredendő ősvallást és az ősi tudást semmisítette meg, amely pedig még a keresztény térítők egy részét is megragadta és felismerésre késztette. Olyannyira, hogy némely templomban magyar írást használtak, magyarul miséztek és ősi magyar szövegeket gyűjtöttek össze. Róma azonban ettől félt leginkább, hiszen úgy tűnhetett, hogy nem a keresztények térítik a magyarokat, hanem az ősi tudás győzi meg a térítőket. Ez nem maradhatott ennyiben, ezért István Kr. u. 1000-ben a következő rendeletet adta ki:

„ …a magyarok, székelyek, kunok, valamint az egyházi magyar keresztény papság által is használt régi magyar betűk és vésetek, a jobbról balra haladó pogány írás megszüntetődjék és helyette latin betűk használtassanak…Továbbá a templomokban található pogány betűkeli felírások és imakönyvek megsemmisítessenek és latinra cseréltessenek! Valamint pedig azok, akik régi pogány iratokat beadnak, 1-től 10 denárig jutalmat kapjanak. A beadott iratok és vésetek pedig tűzzel és vassal pusztítsanak el, hogy ezek kiirtásával a pogány vallásra emlékezés, visszavágyódás megszüntetődjék.”
rovás-írás
Ez a rendelet lehetett a kezdete ezeréves balsorsunknak. Nem csak vallásukat hagyták veszni a magyarok, de hagyományaikat, értékrendjüket és történelmüket is. Ezek nélkül pedig nem lehet igazi jövője egy nemzetnek még akkor sem, ha turáni átok nem működne!
ős-hit
Hun Liferz
magyarno.com

Hozzászólás

Powered by Facebook Comments

11 thoughts on “„Szent” István bűne és a turáni átok

 1. Nem sikerült nekik! Bár nem hiszek a turáni átokban, de abban egyetértek, hogy a magyarok mindenkit engednek a nyakukra ültetni. Erről kellene leszokni!

  1. Kedves Anna és mindenki más is! Ne legyünk nagyon szigorúak Magunkkal és Magunkhoz.

   Ha ez így van akkor az, hogy lehet hogy a Vata táltos féle “pogánylázadásnak” nevezett háború csak Szt. István halála után robban ki?! Addig amíg Ő uralkodik nincsenek lázongások.
   Orseolo Péter uralkodása és hűbéradománya után indulnak el az igazi nagy háborúk és ekkor jönnek a telepesek is nagy számmal Magyarországra.

   http://embers-eg.webnode.hu/news/pelda-minden-igaznak-es-intelem-a-hazaaruloknak-/

   A másik pedig, hogy nem szabadna elfelejteni. Mindaz amit tanultunk és tanulunk ma is mások adják a szánkba. Vagy a Habsburgos MTA által vagy a népet szórakoztató kultúremberkék által rockopera formájában… Ezekből egyikből se vonható le végkonklúzió szerintem.
   Ez egy nagyon tömör összefoglaló írás. Nem azért, hogy így kell gondolni. Hanem van egy ilyen megközelítés is. E lentebbi írásban az is benne van, hogy nem felvette a kereszténységet, hanem megalapítja azt a szellemiséget, amiért a mai napig is üldöznek bennünket. A kettő fogalom között óriási a különbség.

   http://embers-eg.webnode.hu/news/p-szent-istvan-all-ma-avagy-egy-allam-megalmodasa/

   De játszunk el egy gondolattal. Tételezzük fel, hogy igaz a cikk mondanivalója… És akkor mi van?!:)
   Kintebb vagyunk bármivel is ettől, ha ráhúzzuk a vizes lepedőt Szent Istvánra?
   Szinte semmilyen korabeli mű nem maradt abból a korból leszámítva ezt és ajánlom tanulmányozásra, milyen ez a szörnyű Szent István király.

   http://embers-eg.webnode.hu/news/szent-istvan-elso-magyar-kiraly-a-kiralyok-tizparancsolatarol-szent-imre-herceghez/

   Nagyon fontos kérdés, de nem a legfontosabb abban a tekinteteben, hogy ahogy ma erről értekeznek abból csak az származik, aminek szánják. Vagyis hogy megosztottak legyünk ebben a kérdésben is.

 2. A turáni átok igenis működhet. Isten Igéje azt mondja: Példabeszédek 26:2.
  “Miképen a madár elmegy és a fecske elrepül, azonképen az ok nélkül való átok nem száll az emberre.”
  A kérdés volt-e oka?
  Másrészt István király nem a kereszténységet vezette be, hanem a római katolicizmust, és ez nagyon különbözik egymástól. Viszont ebből kifolyólag jön az igazi átok ami csak megtérés következtében szakad meg. Jeremiás 17:5. “Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi, a ki emberben bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve!
  6.
  Mert olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárazságban lakik a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön.”
  És István egy embernek ajánlotta fel ezt az országot, hogy ő védelmezze.
  Lehet ezen vitatkozni, de nem érdemes.
  Harmadrészt: Ki ölte meg Koppányt?
  I.Mózes 4:10.
  “Monda pedig az Úr: Mit cselekedtél? A te atyádfiának vére kiált én hozzám a földről.
  11.
  Mostan azért átkozott légy e földön, mely megnyitotta az ő száját, hogy befogadja a te atyádfiának vérét, a te kezedből.”
  Miért is van annyi gyűlölet ebben az országban az emberek között? Ki az akin alapszik az ország?…
  Lehetne még néhány kérdést feltenni…
  De van kiút: II.Krónika 7:13.
  “Ímé, a mikor az eget bezárandom, hogy ne legyen eső; és a mikor parancsolok a sáskának, hogy a földet megemészsze; vagy a mikor döghalált bocsátandok az én népemre:
  14.
  És megalázza magát az én népem, a mely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az én arczomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket.”
  Az Úr szabad akaratot adott az embernek, lehet választani – – megalázkodás, bűnbánat, megtérés és ebből kifolyólag gyógyulás, helyreállás vagy marad minden ahogy van, sőt még rosszabb lesz (Jer.17:6).

  1. Sok jó gondolatot kaptunk Tőled, István. Az idézett Kain-gyilkosságot pontosítanám. Ábel neve a-bel, bél nélkül, összezavarás nélkül. Kain neve a ki föld és az an nevek összekeverése. Összekeveretlenül “ki-an” lenne. A mágusok még teljesen keverve tanítottak, míg az istváni kerszténység csak félig kever, ezért magasabbrendű, de még mindig kevert, azaz nem oldotta fel a tur-an-i átkot.

 3. Ez a cikk egy felületes és nagyon sok téves információt tartlmaz! A szerzője valószinű az arvisurából ollózta a “gondolatait!”

 4. Amit írt, hellyel közzel igaz. De így, pontatlanul előadva az egész hiteltelenné válhat és egy nemzetieskedő, magyarkodó hőzöngésnek titulálják, pedig nem rossz megközelítése István ténykedésének. Ha az írója ennyire komolyan veszi, miért nevezi ezeket betűknek és honnan vette azt a jelsort? Ha ennyire fontos a hagyomány, miért a latin ábc szerint rakja sorba a jeleket és miért nem a szer fogalomjellel kezdi? Pláne miért balról jobbra?

 5. Irén Tőrők véleményét egy véletlen klikkel jelentettem ez uton kérek elnézést s kérem a moderátort állitsa helyre

 6. A magyarok nem Isten népe, furcsa hogy ezt írták. Etelközben kötött vérszerződést 7 törzs, előtte Levédia területén éltek az őseink, bár régészeti lelet alig van, de a sztyeppei lovas hagyományok, az ősi legendák is ide kötődnek. A Honfoglalás idején egy Istenben, a Teremtőben hittek, ezt említik a korabeli leírások.

  Semmi közünk a zsidókhoz, a sumérokhoz se (vannak ilyen elméletek), még a perzsák, majd arabok éltek a Fekete-, Kaszpi-tengertől délre. A Kaukázustól délre eső területeken élő népek egészen más etnikum.

  1. Nem jól olvastad. A 7törzs neve Levédiában: Neke, Megere, Kurtu-Germat, Tarian, Janech, Kare és Kase. /Bottyán Szeli Sára: A táltosdobok regéje/ A középső, szimbolikus helyet elfoglaló törzs etimológiája: tar-i-an. Az “an” az ég /istene/, az “i” birtokviszony, a “tar” eldönteni. Hasonló etimológiájú a dán-i-el. “el” a főníciai bikafejű isten, többesszámát, az elohimot teremtőnek nevezik, bár ez helyettesítő név. Az “i” a birtokviszony, a “dán” pedig bíró /sémiül/. A dánról szóló bibliai jövendölés: “jöttödre várunk, uram.” Tehát a magyarok Isten népe és a végső döntés az Ő kezükben van. Az istennevük is erre utal: Ist-en=ist/ár/-en. Az “en” sumerül urat jelent, az istár pedig a hajnalcsillagot, amit mi est-hajnalcsillagnak mondunk, ami arra utal, hogy mielőtt bejött volna a szellemi éjszaka, már megvolt a tudás fénye és mikor múlik a szellemi sötétség ismét eljön, sőt először ez a fény jön el. Az “is” szintén-t jelent magyarul, a “t” az ellentmondások jele, az “en” pedig úr. Azaz ura az ismétlődő ellentmondásoknak. Magyarország legmagasabb hegye a Mátra, aminek az etimológiája: M-hátra. Az M Mózesre és Mohamedre utal, ami körül a Zagyva folyik, mert e két tanító tanait a közvetítők összezagyválták. De a Zagyva Mátrához közelebbi partján ott van Tar, a tat-i-an törzs kultikus helye. A tulsó parton van Sámson, a hosszúhajú, akinek a fejét-tudását takarja a jelképes előadásmód, de a “tar” kopaszt is jelent, vagyis aki megfejti Sámson jeleit. A Zagyva Salgo-tar-ján mellett ered. A tar-i-an törzs mai neve a Tar-ján. A “salgo” pedig tűzfényűt jelent. De a hangzóváltás ellenére is felismerhető benne a “Sulgi”, a sumer király, aki Innin kezére méltó. A sumer Inninből lett a sémi Istár. Tehát a jelentéskör körbeér. Nálunk is vannak ugyanugy jelképes helynevek, mint a zsidóknál, de ennek az ist-ár jelentés miatt ” éjjel” rejtve kellett lennie, hogy virradatkor annál fényesebben ragyoghasson az égen, ahonnan való.

Minden vélemény számít!

Top