Női szerep Magyarországon

2013. december 9., 12:19

A háztartási munkán és a gyereknevelésen kívül kívül sok mindent, hiszen a női szerep is rendkívül összetett. Sokan érzik úgy, hogy szinte belerokkannak a hétköznapokba, annyi helyen kell eleget tenni az elvárásoknak.

Ma az egyik legkényesebb kérdés a jövedelemszerzés, amelynek érdekében a nők, a férfiakhoz hasonlóan, egyre több munkát vállalnak. Dolgoznak reggeltől estig, sok esetben otthon folytatják, amit a munkahelyükön elkezdtek, aztán másnap minden kezdődik elölről.

Statisztikai adatok szerint, Magyarországon közel ugyanolyanarányban folytatnak kereső tevékenységet, mint számos más európai országban, minőségét tekintve azonban jelentős az eltérés. Egy nyugat-európai szerves fejlődés áll szemben egy közép-európai felülről vezényelt, kierőszakolt munkaerő-piaci változással, helyzettel, amelynek eredménye a tönkrement házasságok, a csonka családokban felnőtt gyermekek magas száma.

szerep

Ismeretes, hogy Magyarországon – a volt szocialista országokhoz hasonlóan – a nők tömeges munkába állítása az 50-es években kezdődött, mely folyamat nem nélkülözte a gazdasági kényszer és az ideológiai nyomás elemeit sem. Nemcsak az eszközök voltak gazdasági és ideológiai jellegűek, dea célok is: egyfelől a nagyarányú iparosítás, másfelől a családi kötelékek lazítása, az állam szerepének, ráhatásának növelése a gyermeknevelésben. A propaganda direkt és indirekt sugallata szerint csak a „dolgozó nő” volt a társadalom értékes tagja, és ebben az értékítéletben benne volt a „csak”anyák, „csak” háziasszonyok lebecsülése, negatív minősítése is. Kérdés persze, hogy az érintettek hogyan viszonyultak ehhez a hivatalos képhez, mennyire volt a kereső tevékenység a nők számára belső kényszer és mennyire szükséges rossz, hogyan tudták valóban összeegyeztetni a munkát és a családot, és egyáltalában mit tettek volna, ha lett volna választási lehetőségük? Hosszú éveken keresztül ezek a kérdések – a megfelelő kutatási lehetőségek és a minimális kutatási szabadság hiányában megválaszolatlanok maradtak.

A női szerep, a mértéktelen munkavállalással járó mai magyar nőkre jellemző állapot a fentiek értelmében, nem összehasonlítható a nyugati társadalmakban kialakult helyzettel. Magyarországon, a hagyományos családmodell ma is él és teljes ellentétben áll a modern kihívásokkal. Míg a hagyományos női szerepvállalás itthon egyelőre elérhetetlen vágyálom, addig a nyugati családokban a nők dönthetnek arról, hogy legfőbb feladatuknak a harmonikus családi légkör megteremtését vállalják-e, vagy kereső tevékenységet végeznek.
A család eltartása jóléti társadalmakban a férfiak feladata. Addig amíg ennek feltételei nem teljesülnek, szembe kell nézni a valósággal: asszonyok, családanyák végkimerülésig elgyötört állapotával, ezzel együtt a társadalom legkisebb működőképes egységének, családok százezreinek szétzilálásával.
Forrás: Pongrácz Tiborné – A család és a munka szerepe a nők életében

magyarno.com

Hozzászólás

Powered by Facebook Comments

Szóljon hozzá a cikkhez:

e-mail (Kötelező, de nem publikus!) A *-al jelölt mezőket kötelező kitölteni!

*


CAPTCHA Image
Reload Image
Scroll To Top