Magyarul beszélő indiántörzs 1. rész

Móricz János kutatásai (részlet)

A Harvard Egyetemnek a Peapody Museum jelentette, hogy a Puebla-ba (Mexikó) kiküldött kutatócsoportjuk, az ott lefolytatott ásatások leletanyagából megállapította, hogy az amerikai ember nem 12-15 000 éve jelent meg Amerikában, hanem több mint negyvenezer éve. Az ásatásoknál emberi csontvázakat, csiszolt kőszerszámokat találtak olyan őslényekkel együtt, amelyek már több mint 40 000 éve kihaltak. Az USA hírügynökségei a hírt világgá röpítették.

Móricz János, magyar testvérünk, akkoriban Ecuadorban, Peruban és az Amazonas vidékén, olyan indián törzseket talált, amelyek tagjaival magyarul(!) tudott beszélgetni. Legendáikban sok ezer éves múltjuknak és a tőlük kirajzott más népekkel való rokoni kapcsolataiknak tudata él.

Móricz felfedezéseit senki nem tudta cáfolni, ellenben a spanyolok részérő, politikai és gazdasági okokból súlyos támadásoknak volt kitéve. Felfedezései igen nagy horderejűek. Annyi bizonyos, hogy a sok évezredes sötétségbe burkolt őstörténetből, a magyarság ősi múltja fényesen fog felragyogni, a világ összes népe előtt. Az 1900-as évek elején a tankönyvekből, napi sajtóból, szakkönyvekből köztudomású volt, hogy az Amazonas őserdeiben olyan fehér indián törzsek élnek, amelyeket még alig tudtak megközelíteni, így ez a vidék sok meglepetéssel kecsegtette a kutatókat. Íme itt a meglepetések egy szelete.

Az 1920-as években több híradás is érkezett, hogy a Dél- és Közép-Amerikában dolgozó magyar mérnökök és munkások, a helyi indián munkásokkal magyarul beszélgetnek. A II. világháború után az itt letelepedett magyar emigránsok egy része ezt komolyan véve, alaposabban utánajárt a dolognak. Ezek egyike volt Móricz János, aki a 60-as években Ecuadorban kezdett kutatni. Itt három indián törzs, a Cahari, a Mochica és a Puruha tagjaival magyarul beszélt. Ezen felbuzdulva régészeti és levéltári kutatásokat végzett, s többek között 10 ezernél is több magyar azonos térképészeti és családnevet gyűjtött össze. Kutatásai eredményeként az egyik argentin egyetem történelmi tanácsosnak nevezte ki. Elsősorban Ecuadorban kutatott, aminek a fővárosa Quito. A város a nevét a régi Quito birodalomról kapta. Ez eredetileg Kitus-nak hangzott. (Kit=Két, Us=Ős, tehát a Két Ős Birodalma). Itt a Kitus birodalomban, a Csendes-óceán partján, az ötezer méternél is magasabb Kordillerák (Andok) hegyei között, az Amazonas medencéjéhez tartozó, őserdőkkel borított lapályok titokzatos és mesebeli tájain laknak azok az indián törzsek, amelyek közül néhányan ma is beszélik ősmagyar nyelvünket. Móricz kutatása alapján quitói Institutio de Antropologia y Geografia megállapította, hogy a spanyol önkény által kiirtott ősnyelv a magyar volt. Ennek nyomai világosan mutatkoznak a családi és földrajzi nevekben, jóllehet a spanyolok erőszakos nyelvcserét hajtottak végre.

A még magyarul beszélő törzsek – köztük a Cayapak, a Salasaca (Zala-szaka, több ősi forrás a szkítákat, szaka-ként nevezi meg. A szerk.) – pl. ezeket a szavakat használják: apa=apa, aya=anya, nap=nap, vin=vén, kit=két, us=ős, cu=kő, pi, bi=víz, fuel=folyó, pille=pille, lepke és még sorolhatnánk. Mutatóba néhány, magyarral megegyező név: Tanay, Damma, Taday, Mór, Momay, Mansy, Pil, Béla, Uray, Zillahi stb. Zuay tartomány egyik ősrégi helysége: Pest. A régi Kitus birodalom területén halomsírok (kurgánok) találhatók, bennük trepanált (lékelt) koponyák. A régészeti leletek között fokosokat találunk, és a magyar koronázási jogar és országalma hasonmását. Móricz szerint is: ez a kettős keresztet hordozó aranyalma, tulajdonképpen a földgolyót jelképezi.

http://www.bibliotecapleyades.net/imagenes_sociopol/underground19_21.jpg

Dél-Amerikában, de főleg Ecuadorban nagy lelkesedéssel fogadták e felfedezéseket. Valósággal ünnepelték, mivel a lakosságban, a spanyol hódítók erőszakos uralma sem tudta teljesen kiirtani a régi múlt emlékeit. A hivatalos körök leellenőrizték Móricz nyelvészeti és régészeti adatait, s azokat megbízhatónak találták. Elhatározták, hogy ebből egy hatalmas nemzetközi „ügyet” csinálnak, sürgetve az amerikai földrész történelmének reverzióját. A tervek szerint az ENSZ-hez akartak fordulni.

A további kutatások során, Móricz, az ecuadori ősrengetegben, az ottani indiánok segítségével felfedezett egy hatalmas barlangrendszert. A barlangok egyikében valóságos múzeumra bukkant. Aranylemezekre vésett, rovásos könyvtárat, szobrokat, kulturális emlékeket talált itt. Ezt a barlangot, Táltosok Barlangjának nevezte el. Szerinte az őslakók idehordták össze, mintegy óvóhelyre, a spanyol hódítók által veszélyeztetett kincseket. Móricz állítja, hogy az Andok hegység keresztül-kasul át van szőve barlangokkal és járatokkal. Ezeken közlekedhettek az őslakosok. Az argentin elnök és az ecuadori vezérkar meg akarta őt bízni egy kutató expedíció vezetésével, anyagi, technikai eszközöket ajánlva neki. Ez azonban csak terv maradt.

Időközben a nagy befolyású mormon egyház vezetői is bekapcsolódtak az ügybe. Ez az egyház roppant vagyonnal rendelkezik, aktív terjeszkedési programmal lép fel az amerikai államokban. Az egyház vezetői elmondták, hogy minden olyan kutatást támogatnak, amely az emberiség és a vallás eredetének tisztázását segíti elő. “Önzetlen” támogatást helyeztek kilátásba, csak azt kérték, hogy az aranylemezek tartalmát ők fejthessék meg.

Ezután 1967. szeptember 7-én, Móricz János egy nagy sajtókonferencián, a lapok, rádió és televízió riportereinek ismertette eredményeit.

http://csillagosveny.uw.hu/moric5.jpg

A több órán át tartó konferencia rendkívül lelkes hangulatú volt. Úgy látszott, hogy egy világraszóló szenzáció indul útjára, de ehelyett néma csend és mellőzés követte a konferenciát. Egyetlen hír sem jelent meg róla. Ellenben a mormon egyház főemberei továbbra sem hagyták békén Móriczot, folyamatosan unszolva, hogy árulja el nekik a barlang helyét. Az agresszív viselkedésből kiderült, hogy nem egy hívő egyházról van szó, hanem egy világhatalomra törő szervezet áll mögöttük. Kincskeresés és egyéb célok ösztönzik őket. Móricz ekkor elhatározta, hogy a barlang titkát nem adja ki. Meggyőződött arról, hogy a barlangok feltárásának még nem jött el ideje, ezért előbb az amerikai földrészre került magyar nyelvű törzsek odaérkezésének rejtélyét akarta feltárni, illetve a tényt gyakorlati módszerrel bizonyítani.

http://www.magyarvagyok.com/4/Kovacs-Lorant/fotok/6411-MagyarVagyok-oldalak-a-cikkek-kepei-nem-sajat-kepek/93617-1-26-640x640-0.jpg

1970. május 28-án az ecuadori óceánpartról vízre szállt, a Móricz elképzelései szerint készült, balsafa tutaj, rajta négy fiatalember. Móricz a partról rádió adó-vevő irányította őket. A tutaj 159 nap múlva október 4-én megérkezett Ausztráliába, Sydneytől nem messze. Itt bevontatták a nagy szenzációt keltő világjáró balsafa tutajt (lásd: Magyar Ifjúság 1970. 50. szám).

Móricz feltételezése az, hogy a magyar nyelvű törzsek nyugatról érkeztek, vízi úton Dél-Amerikába. Ezt bizonyítják különben a csendes-óceáni és kelet-ázsiai földrajzi nevek is. Vámos Tóth Bátor, Hawaii-n élő emigrált földrajzszakos tanár a Hawaii-szigeteken 50 magyaros földrajzi nevet írt össze. A szigetvilágban pedig olyan neveket talált, mint pl. a Balaton menti Aliga, Kiliti, Lelle stb. Térképekkel igazolta, hogy Indonéziában minden negyedik, az Indus völgyében pedig minden harmadik földrajzi név magyar.

http://m.blog.hu/ti/tindian/image/balsa.jpg

Az amerikai őslakosság hovatartozósága ill. bevándorlása kérdésében fontos adatokat szolgáltatnak az ún. Kland-tekercsek. 1967-ben Mexico City térségében húsz méter vastag lávatakaró alatt, kőládában lévő sértetlen írott tekercseket talált egy USA támogatást élvező régészcsoport. A C14-es vizsgálat 21 000 évben állapította meg a tekercsek korát. Azóta megfejtették ezeket, s kiderült, hogy azok a sok ezer évvel ezelőtt elsüllyedt MU történetét, műveltségét, viszonyait írják le. Az egyik munkatárs, Tony Earl, megírta az ásatások lefolyását és eredményeit a „Mu Revealed” c. könyvében. A nagy érdeklődést kiváltó mű, ma már valószínűleg nem kapható.

1. Az első hírek

1965. szeptember 12-én Ecuador legnagyobb lapja, a quitói „El Comercio” első oldalán hozott rendkívüli beszámolót Móricz Jánosnak Ecuador területén végzett kutatásairól. Ebből a terjedelmes cikkből értesülünk első ízben arról, hogy a spanyol hódoltságot megelőző időben az ott élő törzsek közül a Puruha-Canari és a perui Puruha-Mochica törzsek nyelve ó-magyar nyelv volt. Móricznak J. Jijon y Caamano „El Equador Interadino y Occidental” című műve alapján végzett nyelvészeti összehasonlító munkája adta ezt az első rendkívüli eredményt.

1965. október 25-én a „Frankfurter Allgemeine Zeitung” közli Buenos-Airesi munkatársának beszélgetését Móriczcal, amelyben megjegyzi, hogy ez a felfedezés forradalmasítani fogja az összes eddigi őstörténeti tételeket.

1965. december 17-én Móricz Limában (Peru) kijelentette a nemzetközi sajtó képviselői előtt, hogy egy magyar paraszt jobb nyelvészeti munkát végezhetett volna, mint az a sok nemzetközi tekintély, aki a az amerikai ősnyelveket felkutatta és osztályozta, mert a Cayapas törzs nyelve, amelyet a Chibcha nyelvek közé soroltak, éppen olyan magyar nyelv, mint a Poruha, Canari és a perui Purucha-Mochica nyelv, amely a Mochica nyelvcsoportba lett besorolva. Ezt a hírt az United Press hírszolgálati iroda röpítette fel és számtalan lap közölte.

1966. július 23-án a guyaquili „El Telegrafe” vezércikket írt, melyben leszögezi, hogy Móricz kutatásai kimutatták, hogy az ecuadori nép Európába szakadt testvérei a magyarok. Ezért – bár az ecuadori futballcsapat nem jutott Londonig a világbajnokságon – mégis képviselve van magyar testvéreinek kitűnő csapata által. Az Európába szakadt magyar testvéreink azok, akik mint annyiszor, most is meg fogják mutatni, hogy milyen hősi küzdelemre képesek a mi hajdani őspuhuráink, éppen ezért „elutasítjuk a kéretlen brazil képviseletet, mert minket a legtisztább és legősibb testvéreink képviselnek a londoni világbajnokságon: a magyarok” – írja a lap.

1966. augusztus 7-én az „El Telegrafe” teljes oldalt szentel Móricz felfedezéseinek. Ebből a rendkívüli interjúból arról értesülhettünk, hogy a Kara törzs, amely a róla elnevezett Kara-öbölbe (Bahia de Caracuez) a VIII. század vége felé érkezett, azonos a magyar, Királyi Szkíta Kara törzzsel, amely Indián keresztül vándorolva, majd hajózva visszatért az őshazába, a jelenlegi Ecuadorba. Kiderült a cikk folyamán az is, hogy az ecuadori őskutatás, mely a Kara törzs érkezésével, Juan de Valesco óta nagyon sokat foglalkozott, igazoltnak látja ennek a kitűnő jezsuita történésznek, a Quitói Királyságról írott könyvét, amelyben többek között azt írja, hogy az „ó” hangot a hajdani királyság területén csak a Kara törzs megérkezése hozta magával, mert előtte e hang helyett az „u” hangot használták. Ezért Juan de Valesco azt ajánlja, hogy be kell utazni az egész világot és megkeresni azt a népet, amelynél az „ó” helyett még mindig az „u”-t használják, mert azok a Quitói Királyság lakóinak testvérei. (Juan de Valesco /1727-1792/: Historia del reino de Quito-Equador. 1946)

A spanyolok megérkezésekor a Kara-öböl közelében lévõ Mánta városkának a neve Jokay volt és csak a spanyolok változtatták Mántára. Ugyancsak itt tisztázza Móricz, hogy az első quitói zsinat, Fray Louis Lopez de Solis püspök elnöklete alatt 1593-ban, olyan határozatokat hozott, hogy a katekizmust és a gyónási imákat le kell fordítani a püspökség területén élő népek nyelvére, mert ezek nem használják sem az Aymara nyelvet, sem az inkák általános nyelvét, a Kechuát. A megfelelő fordításokat a spanyol papok elvégezték, de azokon a nyelveken, azaz tájszólásokon sohasem tanították a keresztény tanokat, mert azok a nyelvek, azaz tájszólások mind magyarok voltak. Miután erről a Spanyol Korona értesült, megindult a legkegyetlenebb nyelvcsere végrehajtása.

Don Pedro de la Gasca spanyol hódítót a spanyol udvar megbízta, hogy részletesen számoljon be, a Habsburg uralkodónak, arról a népről és nyelvről, amelyet a spanyolok itt találtak. Ezt õ meg is tette, így tehát mind a spanyolok, mind az osztrák Ferdinánd császár tökéletesen tisztában voltak azzal, hogy nem egy új földrészt, hanem a magyarság őshazáját találta meg Kolumbusz.

2. Megjelennek a hamisítók

Amikor Móricz János, 1966-ban, hogy kutatásait folytassa, visszatért Ecuadorba, arról értesült, hogy időközben a románok, akik tudomást szereztek a magyar-ecuadori rokonság felfedezéséről, több ecuadori tudóst és újságírót meghívtak Erdélybe, ahol hosszú hónapokon át nyaraltatták őket, persze minden költségüket megtérítve, átvállalva. Hogy miért kellett a románoknak meghívni az ecuadori Akadémia tagjait, akkor vált világossá, amikor az egyik tudós cikkében, amelyet Erdélyből küldött – és az El Telegrafe leközölt – jelezte, hogy az erdélyi nép szokásai, népviselete stb. azonosak az ecuadori népével, vagyis itt nyilvánvaló rokonságról van szó: a román és az ecuadori nép rokonságáról.

Bár Móricznak sikerült ezt az újabb román hazugságot semlegesítenie, mégis figyelmeztető, hogy míg a magyarság fel sem ocsúdott az elsõ meglepetéséből, a románok már javában dolgoztak az újabb történelemhamisításon.

3. Ébredj, magyar nép!

1966. augusztus 19-én az El Telegrafe közölte Jorge E. Blinkorn megrázó cikkét, amely „Hamupipőke az őstörténetben” címmel jelent meg. E cikkben a szerző megírja, hogy magukat civilizáltnak nevező emberek kezei által lett a hajdani ragyogó őskultúra tönkretéve, kirabolva. Ahol hajdan a magas kultúrájú nép várai és kegyhelyei ragyogtak a Nap elsõ sugarának fényében, ott ma üszök és rom mered ránk, mint örök vádja az időnek, amely letörölhetetlenül mutatja az ide berontó vad spanyol hordáknak, mint ennek a barbárságnak a vak tetteit.

Legyen vége a sötét kornak – folytatja – és akiből a „tudósok” a történelem Hamupipőkéjét csinálták, az a világtörténelem legnagyobb kultúrahordozó népe volt és fénye beragyogta a az egész világot. Cikkét azzal fejezi be: Ébredj, szép alvó! Te nem vagy Hamupipőke! Ébredj és mutasd meg magad a népek előtt olyannak, amilyen valójában vagy: ragyogó tündér, kinek fénye ősidők óta beragyogta a világot kultúrájával! Ébredj, Ecuador történelme! Ébredj magyar nép!

1966. augusztus 26-án a quitói El Comercio közli Móricz kutatásainak újabb eredményeit. Ebből a cikkből tudjuk meg, hogy a jelenlegi Ecuador területén a világ legmagasabb tűzhányója létezett, amelynek a neve Capac-Urcu volt és az őslakosság a Hegyek Atyjának nevezte, ami jelentésben is megfelel az APA-ÚR-KŐ-nek. A spanyolok változtatták meg a nevét El Nevada del Altal-ra, ugyanúgy, mint sok más ősi magyar nevét ennek az országnak.

Ugyanitt adja meg Móricz Quito és Guayaquil neveinek jelentését. Quito régi formája KIT-US. Így hívták a legrégibb őskorba visszanyúló királyságot is. KIT-US Két ős-t jelent (Szerintem pedig a Szkíta nevet a görög “sz” előtag nélkül. Ki – Ta = királyi föld. Azonban az is lehetséges, hogy a jelentés “kettős”, ebben az esetben arra gondolhatunk, hogy a katonai és a szellemi királyság egyesített megjelenéséről van szó. – Aranyi), azaz Quito városa még ma is híven őrzi a magyarság KÉT-ŐS atyjának, Góg és Magógnak (Nimród) emlékét.

Eredetileg nem Guayaquil, hanem Uaya volt a jelenlegi nagy kikötõváros neve. Az „U” „Ó”-t jelent, azaz régit, míg az „AYA” = Anya. Ugyanezen jelentéssel bírnak ezek a szavak egyébként több olyan törzsnél, amelyek megtartották régi magyar nyelvüket és ma is a hajdani KÉT-ŐS királyság területén élnek, Ecuadorban.

Ebben a cikkben Móricz felszólítja az angolszász kutatókat, hogy mint a tiszta tudomány pártatlan művelői, jól tennék, ha tisztáznák, hogy miként került a nyelvükbe és mely nép közvetítésével a KING szó, amellyel mindenkori uralkodójukat nevezik. Ez a szó ugyanis ősidők óta létezik Amerikában ugyanazzal a fogalommal, ahol mindenkor KINGA-ként ejtették és csak a spanyolok erőszakos fordítása eredményezte az INKA vagy INGA szavakat. Ennek a cikknek óriási visszhangja volt mind a tudományos körökben, mind a nép között.

1966. szeptember 12-én a quitói El Comercio rendkívüli interjút közölt. Móricz ebben a Csaba legendát írja le és megemlékezik arról, hogy CHABU vagy CSABA visszatért Nagy-Szkítiába: Amerikába. Rámutat arra, hogy Csabát Chan-Chan-ban, Észak-Peru híres városában temették el, ahol aggkorában halt meg. Egyben tisztázza, hogy a magyar mitológiában ismert „Kán Opoz híres hajós”, azonos Thor Heyerdahl által Kon-Tiki-nek nevezett mitológiai személlyel, akit a magyar mese és mondavilág még azokból az időkből őrzött meg, amikor a magyarság Kán Opoz vezetésével hajóra szállva áthajózott az Óperenciás tengeren (Csendes-óceán), hogy mint „az utolsók, akik Szkítiából jöttek”, megérkezzenek a Kárpát-medencébe.

Ez a cikk olyan nagy hatást váltott ki, hogy még aznap délután egy franciskánus szerzetes felkereste Móriczot és közölte vele, hogy délben a rendfőnök felhívta a szerzeteseket, hogy erről a cikkről, valamint Móricz felfedezéseiről ne beszéljenek, mert mindez sérti a spanyolok ecuadori érdekeit. Később kiderült, hogy más rendeknél is hasonló tilalom hangzott el. Az említett szerzetes a legnagyobb felháborodásának adott kifejezést, mert így meggátolják őket abban, hogy az őskutatásból kivehessék a részüket. A szerzetes őslakos volt!

4. Rövid hírek

1966-ban az ecuadori Akadémia, mely több történészt bízott meg Ecuador történetének megírásával, a megbízást felfüggesztette, miután meggyőződött Móricz állításainak helyességéről. A történész csoportból kitűnt Guillermo Segarra, aki már magyarul is tanult és rendkívüli odaadással végezte az őshaza kutatását. Vele történt meg, hogy amikor még nem volt magyar szótára, felkereste Móriczot, hogy tisztázza vele az AZUNY tartományban sűrűn előforduló BALIN és BALHUG neveket, vajon az ősmagyar nevek közé kell-e sorolni ezeket. Móricz nagy örömmel közölte vele, hogy ezek a BÁLINT és a BALOGH családnevek megfelelői.

Az Instituto de Antropologia y Geografia del Ecuador (Ecuadori Antropológiai és Földrajzi Intézet) ugyancsak arra a megállapításra jutott, hogy a spanyolok önkénye által kiirtott ősnyelv a magyar volt. Az intézet szaklapját, amely a „Llacta” néven jelenik meg, azért nevezték el így, mert a szó az ősnyelven „lakhelyet” jelent, tehát az újságot mai nyelvünkön „LAKTA”-nak nevezhetnénk.

Cuenca városa, amely a hajdani, híres MÓR helyén épült, Ecuador legelőkelőbb városa. Magas kultúréletükre büszkék Cuenca lakói. Az őslakosság azonban ma is egyszerűen MORLCOS-nak nevezi magát, azaz MÓRLAKÓ-nak, azaz móri lakosnak.

5. Rejtélyes, magyar nyelvű törzsek

A Saraguro törzs – mely bár szerepel krónikáinkban, ennek ellenére mégsem található meg teljes bizonyossággal a Kárpát-medencében – ma is nagycsaládként éli életét Ecuadorban.

A Santo Domingo de les Colorados közelében élő „vörös indiánok” nyelve ősmagyar volt, amelyet ma is beszélnek.

A kolumbiai határ közelében, a Santiago folyó felső folyásánál, az Onzole és Cayapas folyók közén élő „cayapas” törzs nyelve szintén ősmagyar nyelv, amit ma is beszélnek.

A Keleti Kordillerákon túli ősrengetegben (Amazonia) lakó törzsek is megtartották ősmagyar nyelvüket, bár a spanyol hódítók önkénye elől menekülve le kellett mondaniuk sok kultúrvívmányukról, hogy függetlenségüket megőrizhessék.

Nagyon könnyű lesz megállapítani a magyarországi törzsek és nagycsaládok eredetét, mivel bölcs előrelátással úgy válogatták össze az áttelepítendő családokat, hogy minden egyes családnak csak egy részét vitték át, hogy az őshazában a családfa ki ne vesszen.

Móricz sohasem használja a „hungaro” kifejezést, ami spanyolul magyart jelent, mindenkor magyarnak írja és mondja. Ez úgy belevésődött az ecuadoriakba, hogy egy alkalommal két úr kereste fel, hogy eldöntse a köztük felmerült vitát. „Kérem – mondta az egyik – képzelje el, hogy ez az úr azt meri állítani, hogy a hungarok azonosak a magyarokkal. Még több sem kellene, hogy a hungarokat, a világ legnagyobb népével, a magyarral összekeverjék! Tessék csak elképzelni!” „Kérem – szólt a másik – én nem állítottam azt, hogy azonosak, mert ez képtelenség. Én csak azt mondtam, hogy úgy tudom, valami közük mégis csak van a hungaroknak és a magyaroknak egymáshoz.”

http://www.exclusivegalapagoscruises.com/photos/thumbnails/ciucocha.jpg

Forrás:mn.szentlaszlo.zaszloalj

Magyar Nő Magazin

Hozzászólás

Powered by Facebook Comments

105 thoughts on “Magyarul beszélő indiántörzs 1. rész

  1. Szász-Major Enikő Enikő aki eltér a tömegtől vagy más mint a tömeg azt minden eszközzel szürke verébbé kívánják tenni ez az uralkodni vágyók természete és a népirtók rejtik dolgaikat.

  2. Egyértelmű: egy másik galaxisból jöttünk. Mi hoztuk a modern kommunikációó alapjául szolgáló nyelvet, ami később a föld ősnyelveként lett elfogadva.
   A Rosswellnél lezuhant UFO-n is magyar rovásírás volt.
   A STONE HANGE is magyar volt eredetileg: ISTEN HANGJA.
   Ez az egész úgy marhaság, ahogy van. Bármely két nyelv összehasonlítása okozhat látszólagos meglepetést.
   Vannak ökrök, akik ennek bedőlnek.

   1. Kedves Zoltan!
    Nagyobb tajekozottsagra van szukseg, hogy ilyet merjunk mondani.

  1. A még magyarul beszélő törzsek – köztük a Cayapak, a Salasaca (Zala-szaka, több ősi forrás a szkítákat, szaka-ként nevezi meg. A szerk.) – pl. ezeket a szavakat használják: apa=apa, aya=anya, nap=nap, vin=vén, kit=két, us=ős, cu=kő, pi, bi=víz, fuel=folyó, pille=pille, lepke és még sorolhatnánk. Mutatóba néhány, magyarral megegyező név: Tanay, Damma, Taday, Mór, Momay, Mansy, Pil, Béla, Uray, Zillahi stb. Zuay tartomány egyik ősrégi helysége: Pest.

   1. csak halkan jegyezném meg .ez mind szép és érdekes,de!!nem vesz figyelembe nagyon sok tényszerű dolgot.pl. az y végződés az kifejezetten az utolsó párszáz év termése, a Béla név eredetileg nem magyar,hanem Türk-török, és még sorolhatnám

  2. Don Pedro de la Gasca spanyol hódítót a spanyol udvar megbízta, hogy részletesen számoljon be, a Habsburg uralkodónak, arról a néprõl és nyelvrõl, amelyet a spanyolok itt találtak. Ezt õ meg is tette, így tehát mind a spanyolok, mind az osztrák Ferdinánd császár tökéletesen tisztában voltak azzal, hogy nem egy új földrészt, hanem a magyarság õshazáját találta meg Kolumbusz.

  3. Tündi Dobosne , a youtube-on volt egy videó sorozat, "aranyalma999" név alatt,ami az írott anyagokhoz képi bizonyítást is adott. de valamiért eltűnt. Ez a sorozat a már feltárt leletek alapján végig vezette az érdeklődőt Az elsüllyedt sziget, Ataisz, vagy Mú történetétől, ami Madagaszkártól egészen a Húsvét szigetekig tartott terjedelemben.Valamint Ordosztól – a Pilisig érintve a Tarim medencét és a Sumér-Káldus-Párthus történelmet.Itt esett szó számos észak- és dél amerikai magyarul beszélő törzsről is. Szerintem a videókat törölték, mert valakinek csípte a szemét…

   1. Sajnos ez van próbálják titkolni az igazságot a hasonló jellegű videokat törlik!!!!!

  4. Hozzá tartozik egy történet, egy könyv amit nem tudtak elolvasni – amikor a Vatikánba küldték, kiderült, hogy magyarul van írva – bizony
   becsülettel, hittel és tudással:
   spari

  5. Ne haragudjatok, de ez mind baromság. Még ha vannak/voltak Indián törzsek, akik tudtak magyarúl valamennyit, a Magyar-Indián rokonság onnan ered, hogy mi a Tarim és a Kárpát medence között vándoroltunk évezredeken át és az amerikai Indiánok is Ázsiából vándoroltak Amerikába. Tehát a közös őshaza, ha van, az a Tarim basin (medence) kell, hogy legyen. A genetikai vizsgálatok ezt igazolják.

  1. Létezik már ilyen, amiből kiderült, hogy a magyar nép DNS-e tartalmazza a legtöbb európai vonást, amit nem lehet mással magyarázni, csak azzal, hogy az egyik őshaza a Kárpátmedence volt!

 1. Volt egy legenda ami az egyszerű magyar paraszt útján terjedt szájról szájra. Mégpedig, hogy a magyarság Mezopotámiából indult keletnek egészen fel Kínáig. Itt több ágra szakadva, az egyik ága érkezett a jelenlegi Magyarországra.

  1. A legendának jobban utána kellene járni, mert ha a Kárpát medencébe Mezopotémiából szerte-széjel elindultak érkeztek, akkor hogyan lehet, hogy a híressé vált tatárlaki amulet, az azon lévő leolvasható irással egyetemben, ezer évvel idősebbnek bizonyult a különböző vizsgálatok alapján, mint a Mezopotámiában kiásott agytáblák?

  1. Nem, nem a hébert kéne, de nem is ezt az ecuadori maszlagot.
   Ennél még a finnugor elméletnek is nagyobb valószínűsége volt.
   U.i. Annyira vagyok zsidó, mint amennyire feka

 2. En 11 eves korom ota leirhatatla vonzalmat erzek, hogy Amazonasba menjek, sot az eskuvomet is mindig ott tudtam elkepzelni. Es apam is kimondottan fekete haju, barnaszemu, eros, turcsiorru mint egy indian oslakos. Testverem is hordozza az azt a tempereamentumos vert, szoke letere haja nagyon eros, dus, es mindannyian kreolosak is vagyunk 🙂

  1. Hát, nem tudom, apám is, meg én is alacsony, barna hajú, barna szemű, arányos testalkatú emberek vagyunk, hízásra meg koleszterinre abszolút alkalmatlanok (nincs rá hajlamunk), székelyként. Erős pofacsont, magas homlok, miegymás…

 3. Az ősi legendákban és a Székely történelemben is megemlítik Mú szigetét és annak elsüllyedését. Mú, Rá mú, Rámon, (a földre szállt Isten) földjét. A szigetről a világ minden tája felé vándoroltak őseink, amikor az elsüllyedt. De 2250 évvel az után hogy szét széledtek a világban őseink, Csaba királyfi meglátogatta a Polinéz szigetvilágban és Dél-Amerikában a Két Ős (Quitos) földjén őket , és még nem felejtették el a nyelvet, a kultúrát , mindannyian magyarul beszéltek. A székelyek közül maradtak ott és a hajósok sok lánnyal egybekelve tértek vissza Székelyföldre….Így szól a legenda , de számos bizonyíték alá is támasztja…

  1. Bár Móricznak sikerült ezt az újabb román hazugságot semlegesítenie, mégis figyelmeztetõ, hogy míg a magyarság fel sem ocsúdott az elsõ meglepetésébõl, a románok már javában dolgoztak az újabb történelemhamisításon.

 4. Ha magyar a legősibb nyelv, ez bizonyított, mit kell csodálkozni? ŐK IS őriznek morzsákat belőle! Egyébként mért nem egyszerűbb a Berring szoros jegén átgyalogolni télen?

  1. Különben ajánlom elolvasásra Barabási László könyveit. Úgy "Az emberiség történetét" vagy a "Hol vagytok székelyek", de akármelyiket. Azonnal kiderül, beszélhetne-e magyarul a világ minden táján az őslakosok.

 5. Köszönet a cikk hozójának végre ismét fel lelebbentet egy több ezer éve titkot. Végre Ismét szép lesz a Magyar nemzet dicsősége , méltó lesz a Régi idők hírnevéhez. A Tudás népe. Amit annyi ideg titkoltak az elnyomok. A Magyar nyelv szentsége és tisztasága minden felet. A legrégebbi nyelv melyhez nincs hozzá fogható. Köszönöm ez a le szebb Kerecsenyi ajándék.KÖSZÖNÖM. Aki meg mindig mást akar érteni az az ő dolga valakik mindig sötétségben járnak, még akkor is ha már DÉL van.

 6. Az elsőhöz a hiúság és rokonai: önhittség, önáltatás, öncsalás tartoznak, a másodikba lelkesedés és szalmatűz, harmadikba közrestség, negyedikbe végül irigység és szülöttei, pártviszály és uralomvágy.” Széchenyi mindegyiknek részletes természetrajzát adja, melyből itt csak néhány részlettel szolgálunk:
  „Nagy hiúság azon fatális nyavalya, melyben mi magyarok igen nagyon szenvedünk.”.
  „Századokon keresztül a magyar hízelkedéshez szokott, amibül honosink nagy részének önmaga túlbecsülése, gőgje s hiúsága támada; az igaz, egyenes szótúl pedig elszokott, amibül megint soknak azon teljes meggyőződése vevé eredetét, hogy Hunniát, mint dicsőségtül ragyogót, s lakosit, mint magas helyen állókat a világ bámulja és irigyli.”.

 7. Kedves cikk nagyon csak mi a fenén változtat ez?

  Kölcsey Ferenc: Huszt (részlet).

  "És mond: Honfi, mit ér epedő kebel e romok ormán?
  Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér?
  Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort;.
  Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!"

  Azaz, nem az a lényeg honnan jöttél, hanem az, hogy hová tartasz és mit teszel le az asztalra. Senki sem lesz nagyobb ember attól, hogy ősibb vagy kevésbé ősi nép szülötte. Amúgy meg ez a "NagyMagyarkodás" nekem olyan nacionalista töltettel bír amiből már volt egyszer probléma. Tehát nekem nagyon megfelel ez a finnugor teória.

 8. Kedves cikk nagyon csak mi a fenén változtat ez?

  Kölcsey Ferenc: Huszt (részlet).

  "És mond: Honfi, mit ér epedő kebel e romok ormán?
  Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér?
  Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort;.
  Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!"

  Azaz, nem az a lényeg honnan jöttél, hanem az, hogy hová tartasz és mit teszel le az asztalra. Senki sem lesz nagyobb ember attól, hogy ősibb vagy kevésbé ősi nép szülötte. Amúgy meg ez a "NagyMagyarkodás" nekem olyan nacionalista töltettel bír amiből már volt egyszer probléma. Tehát nekem nagyon megfelel ez a finnugor teória.

   1. Elnézést kérek, hogy így ismeretlenül szólok hozzá, mitöbb lehet, nagyon megkésve a témához, de megszeretném említeni, hogy a magyar az egy nyelv elsősorban, és nem faj, és nem típus, hanem az válik magyarrá aki megtanulja hibátlanul beszélni ezt a csodálatos nyelvet, így egy nyelv elterjedéséről kell beszélni, és ne méregessük magunkat túlzottan a tűkőr előtt mert annál nagyobb magyarok vagyunk minél színesebben, választékosabban beszéljük nyelvünket, ez pedig kívülről nem igazán fog látszani,……….folytatom. Vagy inkább ne ????

 9. Igazabol minden magyar diak kellene tudnia.Egyszoval ,, RENDKIVULI,, felfedezes.Ezek szerint nemtudni AMERIKAT FEDEZTUK_E fel vagy AMERIKA fedezett fel minket…Ez a dolog egy oriasi felfedezes…a magyarsag letezese , tortenelme , bolcsoje es jelenlete a Foldgolyon.Ezt a tenyt meg erdemes biztosan tovabb kutatni…tobb mint valoszinu meg nagy hozadeka lesz a kutatasoknak a vilagtortenelem szamara…

 10. Ez mar tudott dolog , hogy az ember mint eloleny elt es alkotott a tortenelem folyaman. Elt az egesz foldkereksegen , mert volt lehetosege :foldon , vizen , jegen bejarnia a foldet. Most igazan meglepo , hogy valoban a mai ember rajott, hogy az ose is ember volt..es hogy kivancsisagbol , megelhetes keresese kozben talan nem tudta , hol jar a fold melyik sarkaba. De bizony mindenhol jart a mai tudasunk szerint. Az meg semmit sem magyarkodas , hogy pontosan egy magyarhoz hasonlo rokon nyelvet beszeltek egyes helyeken. Lasd a Gigamesz hosi eposzt a mi K.e. 5000evvel letezett es fentmaradt szajhagyomany alapjan , es hogy Arany a Toldit ebbol meritette. Ez meglepo egyesek szamara a kik meg nemhallottak erol. Na de meglepo es egyben nem meglepo a <<piramisok<< lete az Amerika-i kontinensen. Tehat ugy latszik a vilagtortenelemben sok osszefugges van…csak ezeket meg kell talaljuk Ere valo a mai tudomany sok eszkoztara –igy emlitve a genetika (oroklestan) is. Azonban holmi hazugsagokat leirni esszerutlen dolog volna..Annyit tudunk , hogy az osmagyar nyelv sokban fog segiteni a dolgok tovabbi tisztazasaban , mrt (a mai ugymond modern nyelvek , akar a lati nyelv nem segithet az os kutatasban K.E, 5000-15000 evekben. Tehat azert is ismertek el a magyar nyelvet a ki nem hallotta vola egy kutatasokban fontos VILAGNYELVNEK Roviden csk ennyit…

 11. Ki volt ez a Moricz, milyen kepzettsege volt ahhoz, hogy "ostorteneti" kutatasokat vegezzen es nyelvosszehasonlitast? Az a bizonyos Vamos Toth Bator itt elte utolso eveit Washington allamban, Seattleban es hogy oszinte legyek, velemenyem szerint egy megszallott altudos volt, aki szinten nyelvosszehasonlitasokra alapozta a 'tudomanyat', de semmifele nyelveszeti vegzettsege nem volt. Ennek ellenere, volt aki hitt benne, bar nehez felmerni, hogy kik voltak a kovetoi.

  1. És vajon ki az a Marta Horvath, hogy mindenkinek a “vegzettsege” érdekelje, milyen alapon kérdőjelezi meg a gyalázatos Trianoni békediktátum nyomán külföldre szakadt magyar építőmunkások magyar nyelvismeretét, ami a “nyelvosszehasonlitasokra” feljogosítaná őket?

   Az, hogy ezekkel az “indiánokkal” anyanyelve révén olyan jó kapcsolatba került, hogy még a titkos barlangjaikban évezredek óta őrizgetett kincseiket is megmutatták neki, még egyáltalán nem nevezhető “ostorteneti kutatasnak”, ám sokkal többet ér, sokkal magasabb rendű meghatalmazást jelent, mint bármilyen Yale vagy Harward diploma.

   Kívánom, hogy ön is Marta Horvath még ebben az életben találkozzon olyan amerikaiakkal, akiknek, ha magyar ékezetes betűk nem is, de székely rovásírásos karakterek vannak a számítógépén! 😀

 12. Orommel veszem tudomasul Mr.Moricz kutatasainak eredmenyet.Nem bannam ha csak a fele lenne bebizonyitva is.En viszont megelegszem avval a felfedezessel, amit a Pasteur Labratorium hozott nyilvanossagra az AIDS -zel kapcsolatban.Hogy azok a ma elo magyarok , akik egyenes leszarmazottai a Hunyadiaknak es a Fekete Sereg-ben szolgalo katonaknak, kromoszomaikban bennefoglatatik a Fekete Himlo tulelese, ezek a ma elo emberek teljesen vedettek az AIDS virusa ellen.Azt ha megkapjak is , ok sohasem betegszenek meg tole es at sem passzoljak sohasem masoknak.

  1. Tisztelt Uram, ezeket a badarságokat honnan tetszett meríteni? Nem tudni arról, hogy a híres Pasteur Intézet valaha is foglakozott volna családfakutatással, de ha igen, akkor abból kell kiindulnia, hogy a Hunyadiak férfi ágon kihaltak. A Fekete Sereg etnikailag vegyes zsoldos sereg volt, voltak közöttük magyarok, csehek, délszlávok, németek. Persze, ha poénból írta bejegyzését, hiányolom belőle a humort.

 13. nem ájultam el…mert a méltóságos titulusfelsoroláson kívül miért higgyek bármit is el, főleg, hogy itt mindenki ősi nyelveket beszél, tud magyarul is és mégsem tud, vagy nem akar rájönni a nyelvi összefüggésekre……ne felejtsük el, hogy ezzel e kérdéssel nem csak magyar őstörténészek foglalkoztak……ugyanilyen eredménnyel mint Móricz úr pld.ezek a magyar őstörténészek már a háború előtt kint éltek délamerikában, amikor még nem volt kommunizmus……kétségtelen, hogy jóleső érzése az eltiport magyar léleknek, hogy nem egy lapp néppel hasonlítják össze…!

  1. Nekem az tetszik nagyon, hogy kanadai felfedezők pedig ott találkoztak magyarul beszélő indiánokkal, de valahogy soha nem készül hangfelvétel az ilyen magyarul tudó távoli törzsekről. Vajh miért nem?

 14. Az agresszív keresés, hogy valakihez tartozzunk, akik "tiszták" nagyon emlékeztet egy bizonyos népcsoport fejlett öntudatához… és ilyenkor szégyenlem magam, hogy egy népcsoportba tartozom azokkal, akik ezt fontos kérdésnek tartják… akár igaz a történet, akár nem, rá kellene jönni, hogy emberek vagyunk mindannyian, és úgy kellene viselkedni mint egy méltóságteljes jellem, nem egy visítozó hisztis gyerekként, aki mutogat arra, hogy kik bántották. És ha szép történeteket hallanak a régmúltból akkor nem kerekedő szemmel azt mondani, hogy az ő leszármazottja vagyok… akár megtagadjuk a ma ismert történelmünket, szüleinket, és mondjuk azt, hogy nem vagy az anyám, nem vagy az apám, rokonom… attól még ők lesznek azok, és hogyha hibáztak is, nem ők tehetnek a velünk történt rossz dolgokról, és mi mindig is felelősséggel fogunk tartozni értük!

  1. Kedves hölgyem!
   Ön valószínűleg nagyon fiatal lehet,ha Ön így beszél. De nem ártana tanulmányozni, a valódi történelmünket!
   Eddig a háttérhatalmak, lehazudták még a csillagokat az égről, hogy bizonygatni tudják, hogy a magyarok egy senkik,múlt nélküli, barbár népség! Csak egy utolsó horda! És ha sokat mondják, az emberek el is hiszik! Mint az AMERIKÁBAN, ahogy az agymosást elvégzik az embereken, és nincs már egy saját gondolatuk sem!
   A Magyar hovatartozás, a legfontosabb a Magyar népnek!
   Nem igaz amit eddig rosszat híreszteltek rólunk, és évszázadokon keresztül megfosztottak az indentitásunktól!
   Ahhoz, hogy ez a nép, újra a régi fényében tündököljön, Európa közepében, ahhoz az igazság feltárása NÉLKÜLÖZHETETLEN! Ne felejtse el kedves kisasszony,AKINEK NINCS MÚLTJA, ANNAK JÖVŐJE SINCS!Ezért ilyen fontos, hogy megtaláljuk valódi gyökereinket! Mert akkor fogjuk tudni, kik vagyunk, és honnan jöttünk! Ez a jövőnk záloga!! Ez jusson az Ön eszébe minden reggel mikor kinyitja a szemét, és új napra virrad! Minden nap, egy új lehetőség,hogy az őseinkhez visszataláljunk!
   Sok szerencsét kívánok nagy szeretettel ehhez, mindannyiunknak!
   Szeretettel üdvözlök minden hozzászólót!Herendi Brigitta

   1. Igen,a háttérhatalmak….Elbujnak,csendben teszik szörnyü tetteiket,még ma is.Evszázadokon át gyarmatositották a fél világot,kiirtották az ösi népeket,elrabolták minden értéküket,és még döngetik a mellüket….,hogy ők a gazdag nyugat.Hát igy lehet birodalmakat épiteni! A kapálást meg másra hagyni,az nem nekik való,igaz?
    Ma meg,…gyerekeinket raboljak el,fiataljainkat,cselednek,modern-rabszolganak.De,elötte….elkell ismerni agyafurtak…. elpusztitották gazdaságunkat,hogy masfelé ne vezessen út.
    De,…ez már minden képzeletet felülmúl,,hogy elraboljak a lelkünket…,az önbecsülésünket,a multunkat.Én,hiszek abban,hogy Móricz Janos nem talalt ki meséket,nem irt hülyeségeket,ilyesmit ki se lehetne talalni. Az Isten aldja meg öt
    küzdelmeiért,…engem,szemely szerint nagyon boldogga tett,mindig is azt éreztem,,hogy a világ végtelenül igazságtalan,és,nem ezt érdemeljük.Közeleg az igazság órája…..Olvasnunk kell sokat,bogarászni ,boncolgatni a dolgokat,hogy ne állithassanak még mindig a falhoz bennünket!És,föleg,tartsunk össze,úgy leszünk erösek…..

    1. Istenem, hogy te mekkora liba vagy… fetrengek a röhögéstől. Te ezt a handabandát komolyan gondolod?

     1. Te meg egy arrogáns szűklátókörű hangulatkeltő vagy.

 15. Tik csináltátok osztrákok, meg a zsidó bankáraitok nekünk hamis tőrténelmet! Zer gut!:)Zabkásán éltetek mikor mi már bográcsoztunk ferstande KEDVES Vinge, meg Ida kínától spanyolig adót szedtünk, ja meg Jézus is magyar szkíta volt hogy mondjak nektek osztrákok még egy baromságot!

  1. Die Swäger würde doch also freuden um solchen einem Dummkopf kennen zu lernen! 😀

   Pontosan annyi jogunk van nekünk is propagandát csinálnunk, mint másoknak, sőt!
   Nekünk magyaroknak még annyi előnyünk is van, hogy nem kell hazudoznunk, mint a finnugristáknak, meg a Magyar-talan Tudomány-talan Akadémiának Budenztől, aki még Németországban született és Hunfalvy óta Glatz Ferenccel máig, mert elég, ha “csak” az Igazat mondjuk.

   Akinek meg nem tetszik: “-El is lehet innen menni!” , hogy egy nagy klasszikus hazudozót idézzek. 😀

   1. Én Ecuádorban vagyok, Quito -ban. Itt van egy gyönyörű Petőfi Sándor szobor. Én utána akartam járni ezeknek a dolgoknak. Közben ami volt valóban a múzeumtól kezdve a Táltos barlangig, nincsen semmi többé. Móricz Zsigmond -ot pedig megölték. Az osszes tárgyakat vagy eladták vagy egy egyletemben tárolják, de nem lehet hozzáférni.

    Az hogy magyar beszélő törzsek is léteznének, hát túl szép dolog lenne.

    Gondolom, hogy Móricz Zsigmond őszintén gondolkodott a kétséges magyar ügy miatt, de sajnos minden csak illúzió lehet.

   1. Nem a mi őseink, mi vagyunk az ő leszármazottaik! Akik megőrizték, ma is az ősnyelvet beszélik! „Századokon keresztül a magyar a hízelkedéshez szokott, amibűl honosaink nagy részének önmaga túl¬becsülése, gőgje s hiúsága támada: az igaz egyenes szótúl pedig elszokott…
    „A közrestség nem engedi, hogy ott keresse a hibák gyökerét, ahol azok valódi fészke van, tudniillik saját szánakozásra méltó tudatlanságában s a legvilágosb oknak sem elegendő gőgjében.” Széchenyi.

 16. Herder forog a sírjában. A finnugoristák csuklanak. A Tudományos Akadémia mégsem vesz ezekről tudomást. Jó tudni: a Magyarok napja jön, a magyarok Napja kél… Ébredjünk hát mi is! "Bizalmunk az Ősi Erényben". Pio Atya szavaival élve: Innen még egyszer egy gyönyörű madár kap szárnyra minden nép számára üdvözülést hozva… A régészek csak hadd hozzanak fel mindent a felszínre! Tatárlakai korong, viszokoi piramisok, sumér leletek, róvásjeleink… Öregeink a kulcs a múltunkhoz, gyerekeink a jövő záloga és mi magunk a magasabb rendű erkölcs valamint az isteni Tudás hordozói vagyunk. Iinnen merítettek mindig művészeink, feltalálóink, gondolkodóink. Talán mégsem vagyunk annyira kicsi ország és kicsi nép hogy tovább zsugorítsanak minket és könyörgöm többé már ne csak kívánjuk, hanem kezdjük végre csinálni a.
  Szebb Jövőt!
  Mert elkezdődött…

  1. Kedves Győző, még kevesen vagyunk akik így gondolkozunk, de fogjuk meg egymás kezét és adjunk erőt a kicsiny hitűeknek a igazság elfogadására, és terjesztésáre, mert mi vagyunk a világ legnagyobb nemzete.
   Azért vagyunk az utolsó évszázadban teljes össztűz alatt! Úgy az amerikai indiánok, mint a Kárpát-medencei magyarok.
   Szebb Jövőt!
   Valóbqn elkezdődött…

 17. James Redfield: Mennyei próféciák című sorozata segíthet a megértésben. A fent írt kutatások után 30 évvel készült Mennyei prófécia című filmet is érdemes megnézni. És kedves hitetlenkedők, rövidesen mindenre fény derül, de ennek megértéséhez kevés a magyar nyelv ismerete, ehhez magyarnak kell lenni. (Nem nacionalista, hanem történelmi szemlélettel.)

  1. Telitalálat. Magyarnak kell lenni.
   Éppen ezért kedves B. Krisztián, kinek-kinek lelke szerinti a változás amit a nemzetével kapcsolatos, egyre szaporodó pozitív információk ismeretében végig él. Van aki lekicsinyli az egészet, ezzel elismeri, hogy nem az övé. Van akit büszkeség tölt el, s nagyobb erővel tudja támogatni azokat aki a nemzet felemelkedéséért tenni is tudnak valmit. Mert nem mindenkinek áll módjában.

 18. http://aranylaci.freeweb.hu/tart.htm

  A fenti linkre kattintva az első oszlopban találtok még erről olvasni valókat.

  Például:
  Móricz János kutatásainak összefoglalása.
  Móricz János levelei.
  1. – 2. – 3. – 4. – 5. – 6.
  Eric von Däniken találkozása Juan Móriczcal.
  Sumér-magyar nyelvazonosság
  stb, stb…

 19. Régóta olvasni erről, de a 21 ik század ellenére sem sikerült eddig egy hang vagy filmfelvételt készíteni ami ezt az egészet hitelessé tenné! Érdekes….

 20. Szóval röviden,számomra nem kérdés a Magyarság történelmének
  jóval régebbi eredete,történelmünk tele van hibás adatokkal,részben szándékos ferdítések részben hibásan fel tett kérdések és válaszok ez a ma Magyar országon élő nép PETŐFIT idézve ( a kárpát medence olvasztó tégelyében ) elakarja feledni kik is azok akik a 800 években ide érkeztek.A Magyarság genetikailag kreatív ezt a rögződést nem lehet egykét ezer év alatt elérni,ez a nép mindig is eltudta fogadni a mások kapcsolódását,de soha nem felejtette el a saját kulturáját.

 21. Érdekes. Én már szinte látom is magam előtt… Amerikából a magyar törzs útnak indult, Kanadánál átkeltek Oroszországba. Ott elkezdték zaklatni a kínaiakat, akik hirtelen felhúztak egy falat, amit az ősmagyar testvéreink meg akartak kerülni. Végigjurtázták azt a pár méter követ, majd egy útelágazódáshoz értek, ahol az egyik csapat ment Afrikába, ott nagyon lebarnultak, és ők a jelenlegi néger magyarok, akiket a tv is mutatott, a többieknek meg bejöttek a perzsa nők, és követték őket, így eljutva általuk Európába, elkaptak egy pár nomád vikinget, és így tőlünk származnak ők is természetesen. Ám néhányan a kereskedelmi útvonalakon elmentek Názáretbe, és ezért van hogy a karácsony szó hasonlít a kerecsen szavunkra mert Jézus is magyar volt!
  (Ahogy egy nagyon okos ember megállapította évekkel ezelőtt) Nézzük is meg a karakterek közötti hasonlóságot!:
  Amerindid rassz (típus):
  http://www.old-picture.com/indians/pictures/Indian-Warrior.jpg

  Negrid rassz:
  http://weekly.ahram.org.eg/2003/652/her13.jpg

  Ééés magyar ember:
  http://firstsaturday.hu/0708/Pic/koczo_kristof_hun.jpg

  Egyértelműen látszik, hogy rokon a 3 csoport. És a mongoloid rasszra még ki sem tértem! Remélem mindenkit sikerült meggyőznöm a cikk igazáról!

 22. Hú!Zúg a fejem!Teljesen tanácstalan vagyok, mint sok más, a Magyar Adorján cikkhez hozzászóló!Most, újabbnál újabb régi, s új felfedezésekről, s kutatási, elhallgatott eredményekről olvashatunk, s hallhatunk, s ettől a fejemben hatalmas káosz keletkezett!Sajnos nincs senki sem, aki végre venné a fáradságot, s rendszerezné, ezeket az információkat.Szerény véleményem szerint, a nyelvészet tudományával egyedül, tökéletes biztonsággal, nem lehet be azonosítani történelmi helyünket!Szükség van a társ tudományokra is!Régészet, Antropológia, Földrajz, Kultúra, nélkül nehéz vállalkozás.Szerintem!Én, azt venném alapul, hogy a kezdetek kezdetén, a Föld, egységes száraz föld volt.Nem kellett hajózni, lehetett gyalogolni!Azt hiszem ez lenne az a “…kályha”, honnan mint a táncban is, el lehet indulni.Vita indítónak, nagyon jó a cikk!Gratulálok!!!!

 23. Nem tudtam eldönteni, hogy sírjak-e vagy röhögjek, mert első olvasatra valamiféle humortalan paródiának tűnt ez az egész irományszerűség. Az viszont egyenesen megdöbbentő, hogy ennek a félkegyelmű Móricznak mekkora tábora támadt. A tudatlanság és az idiotizmus diadala!

 24. mi magyarok voltunk a fold urai ……..mig el nem loptak tolunk,amit nem loptak el azt a vazetoink eladtak.

 25. Nahát, hogy erről több, mint 50 éve egy percnyi hanganyag sem készült! Ezek szerint a “kutatók” még annyira sem értenek a nyelvészethez, hogy ezt megtegyék :/

 26. József Rajzó és társai: A cikk hihetetlen ostobaságai a dél amerikai shuarokról szóltak és nem a sziú indiánokról Észak Amerikában. Egyébként a mai globalizált külföldön dolgozó és utazó magyarokkal teli világban még egy hamis videofelvétel sem kering magyarul beszélő indiánokról nemhogy egy igazi, akárhány kötetet töltött le az internetről. Magával ellentétben pedig nem szenvedek gyári nagyképűségben és nem gondolom azt hogy okosabb vagyok egy 85 éves 40 évig a Ecuadorban a shuarok között, majd pedig 15 évig Óbudán élt Szalézi Don Bosco szerzetesnél, akit Giovanni Barroeronak hívnak.

  Ami pedig a múltam leírást illeti egy teljesen kívülállóval aligha tudnám megértetni a körülmények tisztázása nélkül hogy mi a valóság, még ha magának ez nem is tetszik. Egyébként pedig javasolom lépjen kapcsolatba egy szíú rezervátummal az interneten és keressen egy magyarul beszélő indiánt. Továbbá pedig ajánlom figyelmébe azt a a mondást hogy “A stílus maga az ember”.

 27. Miközben a múltról vitázunk, veszni hagyjuk a jövõt… Nem veszitek észre?! Nem kétlem, hogy tisztázni kéne ezeket a dolgokat, viszont szerintem ennél sokkal fontosabb, hogy a jelenben megalapozzuk a veszni látszó jövõnket. Ébredjetek már fel!

 28. Kicsit túl van kerázva a sztori, de tényleg voltak hun/ataiszi leszármazott betelepülők Dél-Amerikába, ezért simán elképzelhető, hogy voltak törzsek, akik valamiféle rokon nyelvet beszéltek. Voltak kereskedelmi kapcsolatok is Dél-Amerikával és települtek is ott le hajósok. De hogy egész Délamerika magyar vagy valamiféle magyar-rokon népségű lenne, az túlzás. Az viszont nem, hogy vannak ott ilyenek. Lásd: Arvisúrák

 29. Én is hallotam világhírű balsafa tutajról (Kon-Tiki), de azt Peruból indította egy norvég tudós (Thor Heyerdahl), és ő sem a norvég őshazát kereste arrafelé. Nincs más hátra, mint a szent korona alatt egyesíteni a Földet, hisz emberiség=magyarság. Köszönet a cikkért, könnyesre röhögtem magam.

 30. Bármi kitehető netre, azért van. De
  A magyarok ősei német, szláv és zsidó emberek,
  ill. ezek keveredése.
  Valamint, sok népnek nincs saját nyelve,
  mégis nemzetek:
  Ir, norvég, belga, svájci … stb
  (“tamüdzsin” jót irt)

 31. Nem marhaság..A szkíta egy hatalmas birodalom volt. A Magyarok szkíták voltak. Természetes hogy amikor a szélrózsa minden irányába szétszóródtak vitték magukkal a nyelvüket is. Mi a különleges ezen.Szerintem egyértelmű hogy nem angol,spanyol vagy német nép jutott el Amerikába mondjuk 10000 ezer évvel ezelőtt… Egy szoroson vagy hajón mindegy . Biztos hogy több közünk van az amerikai őslakosokhoz mint mondjuk Európa más népeinek. Nem sületlenség.Minden esetre elgondolkoztató. Ez a Kiss Zoltán meg sajnos egy igazi hitetlen. Megtanult kicsinek lenni. Alaposan beoltották a kitalált történelmünkkel. Bravó

 32. Óvodás szójáték az egész, kár erre bármit alapozni. Tudtátok, hogy ha a MAMA szóból elveszünk egy betűt, hármat pedig megváltoztatunk, a SÖR szót kapjuk eredményül? Kb. ennyi értelme van az egész cikknek is.

 33. Mivel ragaszkodunk a legendákhoz és semmi információnk nincs
  az “őseinkről”, így terjednek a maszlagok.

  A kereszténység kitörölt minden hazai emléket, majd
  a kódexekbe idióta mesék kerültek, így nem tudunk semmit.
  Ami biztos, a mai magyarok német-szláv-zsidó emberek leszármazottjai.

  Ezért is üldözi az saját magát, aki pl antiszemita, hiszen a hazai zsidók
  is magyarok, mint ahogy a keresztények, ateisták és a többi.
  Az elmeháborodott vénember (H.Miklós) is ezen bukott,
  mikor szemet húnyt a magyar fasizmus kialakulásakor, belement a 20 -as években.
  Ha Sztálin nem menti meg kötéltől, még mártírt is csináltak volna belóle.
  Pedig 2.5 millió magyar állampolgár áldozata volt a II.VH -nak, amit közvetve
  ő okozott. Ha még egy évig hatalmon van, Magyarország megszünik, ezt megúsztuk.

  Még a XX.századból is legendát gyártunk, ami szinte most volt, akkor
  pláne, hogy az 1000 évvel ezelőttiből csinálunk mesét.

  A nyelvünk egyedi módon nemzeti, mégsem az egyetlen nemzeti ünnepünk,
  (Murraynak igaza van), ez a mindenkori kormányok bűne, akik állandó
  “szabadságharcot” hirdetnek a beteges propagandájukban, nehogy
  Magyarország egy békés, modern demokratikus köztársaság legyen,
  hiszen akkor ők buknak. Hol van már a torgyáni kisgazda őrület ?

 34. Cornwall -ban, megmaradt néhány ónbánya ónolvasztó kohó épülete.
  Többeknek a neve ma “zsidó-ház” (jew house).
  Ugyanis valamikor az ókorban (?) a Földközi-tenger patvidékeiről érkeztek
  hajósok, akik ott felfedezték az ónt, kibányázták és kereskedtek vele,
  miután akkor ez keresett fegyver stb alapanyag volt (a kor “urániuma”).
  Szállították az ónt Galliába, majd onnan Marseille -be. Így kezdődött,
  ezért nevezték el a felfedező-bányász népről ezeket az épületeket.
  Attól még az a rész is Anglia maradt, keltákkal, angolokkal. Tanulságos.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - informatikai jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg. Az internet világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra. A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás