Ki áll az oszlop tetején és a Szabadság téren? – Mi magyarok Tőle számíthatunk segítségre

2014. július 24., 17:10

Budapesten, a Hősök terén, a Milleniumi emlékmű közepén emelkedik egy 36 m magas oszlop, tetején az arkangyali alak, jobb kezében a Szent Koronával, bal kezében a kettős kereszttel. A főoszlop aljában Zala György és szobrásztársai a hét vezér lovasszobrait komponálták meg, az oszlopsorok közé pedig a magyar történelem nevezetes alakjait tették.

A központi alak, az oszlop tetején levő arkangyal – a Magyar Géniusz – elsőként került felállításra 1901-ben. Ki a Magyar Géniusz? A Géniusz – latin kifejezés, az idegen szavak szótára szerint „közösség, vagy intézmény védő istensége, az ókori római mitológiában”. Más értelemben jelent „szellemi tehetséget, alkotó képességet”, de lehet lángész, vagy lángelme is. A milleniumi emlékmű Géniusza, nem más, mint „védő Istenség”, azaz a magyarságot védő és irányító Égi Lény. Ám az sem lenne hiba részünkről, ha szellemi tehetségként, illetve alkotó képességként is értelmeznénk, mert bátran tekinthetjük Őt magyar alkotó erő ihletőjének.
gabriel-arkangyal2Ö a magyar Népiélek (Népszellem) – a Magyarok Vezető Arkangyala, aki véd és árasztja az Égi energiát a magyar népre. A magyar önazonosságot a „lélek” határozza meg és bátran hozzátehetjük, hogy a lelki kapcsolat a nép Égi Vezetőjével. Az Égi Atya kegyelme által a magyarok lelki-szellemi vezetője ARKANGYAL. Szőke Lajos az Arkangyalra a következő szómagyarázatot adja: „Az Égi Birodalom lakója, az angyali világ felett álló, magasabb rangbeli Irányító Értelem, aki a magasabb tartományokba is bejáratos.”A Magyarok Arkangyala nem attól magyar, mert a mi vezetőnk, hanem mi azért vagyunk magyarok, mert az Égi Atya Akaratából Ő irányít minket. Ő nem a nép szülötte, hanem a nép Tanítója, Vezetője, Égi Királya. Égi vezetőnk a legrégebbi idők óta vezeti népünket. Attól kezdve, hogy népként megszülettünk a Föld nevű bolygón, Ő a vezetőnk. Nem csak Őrangyalunk, hanem a magyar nép Felsőbbrendű Én-je. Nélküle aligha született volna ilyen nagy értékű műveltség, a történelem viharait nélküle nem álltuk volna ki. Nélküle nem lennénk ma itt a Földön az emberiség élő történelme.

Ő állt (áll) minden szakrális magyar király és vezető mögött, legyen az a Magyar Szent Korona által beavatott király, vagy olyan koronázatlan, ám karizmatikus vezető, akiben nem a hatalomvágy a mozgató erő, hanem a Magyar haza és a Magyar Nép szolgálata. Említhetjük az utóbbi évszázadok legjobbjait: II. Rákóczi Ferencet, Széchenyi Istvánt, Deák Ferencet, vagy Horthy Miklóst, de sorolhatnánk más ismert, vagy alig ismert neveket is, akiket a haza szeretete a legnagyobb áldozat meghozataléira is eljuttatott. Márpedig a Hazaszeretet az egyik legcsodálatosabb érzés, amikor fellobog a lélekben, tudhatjuk, hogy népünk Arkangyalával lépünk rezonanciába (lelki kapcsolatba). Az Ő szeretete gyújtja meg lelkünkben a lángot, ez melegít egy életen át.

Mérhetetlen szeretettel segíti és vezeti a magyarságot, az Ő ereje sugárzik a magyar tájból, az Ő energiáját sugározzák a fák, a mező és az ember alkotta építmények is. Jelenléte betölti a magyar haza minden szegletét szeretete beragyogja az országot és átöleli a népet. Jelen van a magyar nyelvben és a Magyar Szent Koronában. Az Ő irányításával magyarázható helytállásunk a történelem viharaiban, a segítségével mutattuk meg a világnak az erkölcsi tartást, amivel az isteni Akarat teljesíthető a földi világban. A nemzeti műveltség ismerete és gyakorlása erősíti a magyar emberek kapcsolatát az ARKANGYALLAL.

Gábriel arkangyallal a középpontban, a német megszállás áldozatainak emlékműve a budapesti Szabadság téren.

Gábriel arkangyallal a középpontban, a német megszállás áldozatainak emlékműve a budapesti Szabadság téren.

A népi tánc és népdal különösen erős kapcsolatfelvételt hoz létre (Nem véletlenül akadályozták minden lehetséges eszközzel a magyar táncház mozgalmakat a környező országokban.)
Illő, hogy minden magyar- ember tudja, kinek köszönheti lelki karakterét, kultúráját, múltját, jelenét és reményeink szerint a jövőjét.
Ha valami okból meglazul a kapcsolat a nép és Szellemi Vezetője között, akkor beáll egy zavarodottság, és elbizonytalanodás. Az emberek nem találják a helyüket, anyagi és erkölcsi válságba jutnak. Általánossá válik a borúlátás, az ellenségeskedés.
Ez tapasztalható az utóbbi évtizedekben a magyar társadalomban.
Ez nem a magyar ember igazi arculata, hanem egy önmagát elveszíteni készülő emberé, akinek nincs már se önbizalma, se hite.

Sajnos, az egész emberi társadalom válságos helyzetben van. Ezt csak egy bolygószintű, sőt, kozmikus változás hozhatja helyre, illetve a kollektív megtéréssel megerősödő kapcsolatunk az Égi Világgal.
A megújulás egyben tudati felemelkedést is jelent, amihez emberi igyekezetre is szükség van.
A talpra állásnak a feltétele a lelki egyensúly megteremtése – egyénileg és nemzeti szinten. Ehhez szükség van bizonyos fokú anyagi biztonságra, ami azonban önmagában nem elegendő.
A kulcs az Isteni Világokkal való kapcsolat megerősítése.

Mi, magyarok, földi segítségre nem számíthatunk. „Magányos cédrusok” vagyunk, mint Csontváry híres festménye. Ez azonban ne hangoljon le, mert a festményen is – ágai között – „a megváltó arca ragyog a világra” (Pap Gábor: Mag hó alatt).
Pap Gábor asztrológiai megállapítása szerint, Galaxisunk központjából, a magyarság állandóan energiát kap az Élettengelynek nevezett Nyilas-Ikrek tengely mentén.
Ezért – mint mondja – „a magyarságot nem lehet kiirtani”.

Hogy a magyarság valóban megmaradjon és teljesítse Istentől kapott küldetését, tudatosan helyre kell állítania az egyensúlyt önmagában, megerősödve a hitben. Meg kell szilárdítania kapcsolatát Istennel és az Isteni Világban levő segítőivel: Jézus Krisztussal, Szűz Máriával, a Magyarok Vezető Arkangyalával, valamint a Turul Angyalával.
Ahhoz, hogy a magyarság küldetését teljesítse, meg kell tanulnia a legfontosabbat adni embertársainak: a Feltétel Nélküli Szeretetet.

Szabó Sinkó Magda

magyarno.com

Hozzászólás

Powered by Facebook Comments

Szóljon hozzá a cikkhez:

e-mail (Kötelező, de nem publikus!) A *-al jelölt mezőket kötelező kitölteni!

*


CAPTCHA Image
Reload Image
Scroll To Top