Most itt vagy
Magyar Nő Magazin > címlap > Hagyományőrzés (Page 62)

Csimpoly és a magyar duda

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Amikor a dudások szóba kerülnek, leginkább a skót szoknyások jutnak eszünkbe. Márpedig vannak nekünk saját dudásaink. A csimpoly ma is élő hangszer és több változata ismert, attól függően, hány lyuk teszi lehetővé a hangok kipréselését. A duda, sip és síp elnevezés a hangszer használatának helyére enged következtetni. A…

204 évvel ezelőtt született Flór Ferenc, a nemzet orvosa

                Flór Ferenc (Váradolaszi, 1809. október 10. – Pest, 1871. július 7.) orvos, orvosi szakíró, honvéd alezredes, az 1848–49-es szabadságharcban a hadügyminisztérium egészségügyi osztályának vezetője, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Nagyváradon és Nagykárolyban végzett tanulmányok után, 1827-ben iratkozott be a pesti egyetem orvostudományi karára. 1833-ban orvosi, 1834-ben…

Elődeink útmutatása

                Magyarnak lenni egy fajta különös állapot. Magunkra maradtunk sorsunkban – bajunkban a Kárpát-medencében. Büszkén, emelt fővel kellene járnunk a nagyvilágban, mi mégis szégyenkezünk. Különös kultúránkkal, egyedül álló történelmi nagyjainkkal, számos feltalálónkkal gazdagítottuk a világot és mi mégis egyre acsarkodunk, pusztítjuk önmagunkat. Nemzetünk eltiprásának folyamata nem most kezdődött….

A határon túli magyarok számos településen tartottak megemlékezéseket

                  A központi megemlékezések mellett számos más helyen is tartottak a határon túli magyarok rendezvényeket vasárnap, az aradi vértanúk emléknapján. Erdélyben, Székelyudvarhelyen a helyi polgármesteri hivatal szervezésében a Vasszékely szobránál helyeztek el koszorúkat. Sepsiszentgyörgyön a helyi polgármesteri hivatal és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szervezésében a…

Rozványi Dávid: Legyőzetve győzünk

                A magyar népről sok rossz mítosz terjedt el, az egyik, hogy mi minden háborúnkat elveszítjük, hogy egy vesztes nép vagyunk… A valóság azonban más: lehet, hogy csatáink és háborúink nagy részét elveszítjük, de végül mindig nyertesek maradunk. Az alábbi cikkemben néhány, a köztudatban vereségként élő történelmi eseményről…

A magyar nemzet egyedül áll a népek tengerében

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          A magyar birodalom bukását a magyar nemesség eszmei hanyatlása okozta, ami egyáltalán nem volt sajátos. Az erkölcsi romlottság ugyanis a gazdagság, a jólét és a kicsinyes emberi tulajdonságok mellékterméke. A kiskirályok minden korban és minden nép életében felburjánoztak, amikor hiányzott egy erőskezű uralkodó. Minden nemzet történetében…

Dr. Bobula Ida: Damjanichné Csernovics Emília

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Damjanichné és társnői – akkor mutatták meg, hogy milyen fából vannak faragva, amikor a borzalmas tragédia után nem omlottak össze, nem lettek idegroncsok, hanem folytatták a nemzet ügyének szolgálatát úgy, ahogy lehetett. Az 1848 – 1849-es magyar sza­badságharcot megelőző években Damjanich János Temesvárost szolgált, mint aktív kapitány. Édesanyja temetésére Aradra utazott,…

Éva Ilona: Magyar tündérmese

                Valamikor réges-régen a Szíriusz csillagot Tündérfőnek hívták, a Tejutat Tündérútnak és a Kis Göncölt Tündérasszony palotájának. Az Útrabocsájtó Hatalom kiválasztottjai a tündérek lettek, hogy vigyázzanak a Föld Anyára, a növényekre és az állatokra. Munkájukhoz segítőket is kaptak, az óriásokat. Tündérek népesítették be az egész Földet, s mindaddig…

“Tegázódunk” – Kubatov István: A Táltos oktatja fiát

                A magázódással a tiszteletet adod meg a másik embernek, fiam, jól figyelj rá oda, tiszteletet csak az kaphat, aki maga is megadja, de a magázódás, a társadalmi érintkezési formájának a szerepén is túlmutat. Nyelvünk, kultúránk és ősi társadalmi berendezkedésünk alapjai is a magázódásra épülnek. A magázódással tiszteletet…

Az otthon melege

                „Faluhelyen nem él meg a pék. Minden házban van kemence Ez nagyobb belül üres egyszerű építmény. Ebben tüzet raknak. Amikor forró a kemence, kihúzzák a parazsat s bevetik a kenyeret.”  – Molonyay Dezső: A Magyar Nép Művészete A népi hagyományok közül a legfontosabb talán a kenyérsütés. Régen…

A Kaposvári Egyetem jó hírnevének rombolása

                  Az intézmény sok mindent megélt, falai közt tisztességes, nagy tudású tanárok adták át tapasztalataikat, tudásukat az ifjabb nemzedéknek. A Kaposvári Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum, az 1971. évi 21. sz. törvényerejű rendelettel létrehozott Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola magasan képzett agrár szakembereire ma is méltón büszkék lehetünk. Később a felsőoktatási…

Ferenc napra

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           A Ferenc az olasz Francesco név latinosított Franciscus formájából származik, jelentése: francia. Eredetileg Assisi Szent Ferenc gyerekkori beceneve, melyet azért kapott, mert anyja francia származású volt. Női párja: Franciska. Szent Ferenc 1181-ben született Assisiben. Ő volt a ferences rend megalapítója, aki az evangéliumi szegénységet, alázatosságot, irgalmasságot…

Top